Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională
14.09
2022

Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională

690 Accesări    

La 13 septembrie 2022, Curtea Constituțională a examinat unele sesizări aflate pe rol și a decis respingerea lor ca inadmisibile: 

1. Sesizarea nr. 36g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 21 alin. (6), 37 alin. (1) și 63 alin. (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (DCC nr. 118 din 13 septembrie 2022);

2. Sesizarea nr. 64g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 42 alin. (6) și 57 alin. (3) din Legea cu privire la avocatură nr. 1260 din 19 iulie 2002 (contestarea în contencios administrativ a actelor Uniunii Avocaților) (DCC nr. 119 din 13 septembrie 2022);

3. Sesizarea nr. 66g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 24510 alin. (1) din Codul penal și a articolului 96 alin. (1) din Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 6 octombrie 2017 (informații care constituie secret bancar) (DCC nr. 120 din 13 septembrie 2022);

4. Sesizarea nr. 83g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 85 alin. (1) literele f) și i) din Codul de procedură civilă și articolul 4 alin. (1) pct. 13) din Legea taxei de stat (scutirea autorităților publice de la plata taxei de stat) (DCC nr. 121 din 13 septembrie 2022);

5. Sesizarea nr. 78g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 3 din Legea nr. 215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova și a punctelor 2, 6 și 7 din Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 297 din 11 mai 2017 pentru implementarea Legii nr. 215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova (consemnul la frontieră) (DCC nr. 122 din 13 septembrie 2022);

6. Sesizarea nr. 98g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 460 alin. (7) din Codul de procedură penală (emiterea ordonanței de refuz în deschiderea procedurii de revizuire a procesului penal) (DCC nr. 123 din 13 septembrie 2022);

7. Sesizarea nr. 101g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 472 din Codul de procedură penală (persoanele care pot contesta cu recurs încheierile prin care se soluționează chestiunile privind executarea hotărârilor judecătorești) (DCC nr. 124 din 13 septembrie 2022);

8. Sesizarea nr. 79g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 272 alineatele (1) și (2) și din articolul 1030 alin. (1) din Codul civil (în redacția de până la data de 1 martie 2019) (termenul de prescripție extinctivă) (DCC nr. 125 din 13 septembrie 2022);

9. Sesizarea nr. 126g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 57 alin. (10) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (adoptarea hotărârilor adunării creditorilor convocate repetat) (DCC nr. 126 din 13 septembrie 2022);

10. Sesizarea nr. 81g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 50 și 51 din Codul de procedură civilă (recuzarea avocatului) (DCC nr. 127 din 13 septembrie 2022);

11. Sesizarea nr. 82g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a textului „expirarea termenului de patru ani din momentul condamnării” din articolul 211 alin. (2) din Legea privind siguranța traficului rutier nr. 131 din 7 iunie 2007 (redobândirea dreptului de conducere a vehiculului după expirarea termenului de patru ani din momentul condamnării) (DCC nr. 128 din 13 septembrie 2022);

Sesizarea nr. 133g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 195 și a textului „până când sentinţa va deveni definitivă” din articolul 395 alin. (1) pct. 5) din Codul de procedură penală (DCC nr. 129 din 13 septembrie 2022).

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid