Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională
24.11
2021

Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională

1308 Accesări    

Pe 23 noiembrie 2021, Curtea Constituțională a examinat unele sesizări aflate pe rol și a decis respingerea lor ca inadmisibile: 

1. Sesizarea nr. 128g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 42 alin. (2) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (stagiul de cotizare realizat în condiții deosebite de muncă) (DCC nr. 175 din 23 noiembrie 2021); 

2. Sesizarea nr. 140g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 70 alin. (7) pct. 3) din Codul de procedură penală și a Hotărârii Guvernului nr. 1175 din 21 decembrie 2010 cu privire la aprobarea formularului și modului de utilizare a mandatului avocatului (nulitatea mandatului avocatului) (DCC nr. 176 din 23 noiembrie 2021); 

3. Sesizările nr. 188g/2021 și nr. 189g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 240 alin. (2) din Codul administrativ  (imposibilitatea instanței de apel de a trimite cauza pentru a fi rejudecată de instanța de fond) (DCC nr. 177 din 23 noiembrie 2021);

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid