Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Validarea mandatului unui deputat în Parlament
14.09
2021

Validarea mandatului unui deputat în Parlament

328 Accesări    

Marți, 14 septembrie 2021, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 26 privind validarea mandatului deputatului Viorel Barda, pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (sesizarea nr. 196e/2021). 

Circumstanțele cauzei

La originea cauzei s-a aflat sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depusă la Curtea Constituțională pe 26 august 2021.

Prin Hotărârea nr. 5242 din 26 august 2021, Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanța unui mandat de deputat și i-a înaintat Curții Constituționale propunerea de a valida mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuit dlui Viorel Barda, candidat supleant pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. 

Constatările Curții

Curtea a constatat că prin Hotărârea nr. 101 din 24 august 2021 Parlamentul a luat act de cererea de demisie a dnei Zinaida Popa, deputat în Parlament din partea Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

Curtea a observat că din Hotărârea Curții Constituționale nr. 20 din 23 iulie 2021 cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și la validarea mandatelor deputaților aleși rezultă că dl Viorel Barda se regăsește pe lista candidaților supleanți ai Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

Pe 25 august 2021, dl Viorel Barda a formulat o declarație prin care și-a exprimat consimțământul de a-i fi atribuit mandatul vacant de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Pe 26 august 2021, prin Hotărârea nr. 5242, Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanța mandatului de deputat și de declarația formulată de candidatul supleant și i-a înaintat Curții Constituționale propunerea de a valida mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuit dlui Viorel Barda, candidat supleant pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

În conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituție, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, Curtea Constituțională hotărăște validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislației electorale. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituțională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparținând partidului pe care îl reprezintă va deveni vacant.

În ședința plenară nu au fost stabilite circumstanțe care să împiedice validarea mandatului de deputat în Parlament atribuit dlui Viorel Barda. 

Hotărârea Curții: 

Având în vedere considerentele expuse, Curtea l-a declarat ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe domnul Viorel Barda, pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. 

Această hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Textul integral al hotărârii va fi disponibil pe pagina web a Curţii Constituționale http://www.constcourt.md/

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7690474  //   Vizitatori ieri: 3605  //   azi: 1838  //   Online: 1
Acces rapid