Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Curtea a examinat sesizarea Comisiei Electorale Centrale referitoare la confirmarea rezultatelor alegerilor din 15 noiembrie 2020 și validarea mandatului de Președinte al Republicii Moldova
10.12
2020

Curtea a examinat sesizarea Comisiei Electorale Centrale referitoare la confirmarea rezultatelor alegerilor din 15 noiembrie 2020 și validarea mandatului de Președinte al Republicii Moldova

496 Accesări    

 

Joi, 10 decembrie 2020, Curtea Constituțională a pronunțat  Hotărârea nr. 30 cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor și la validarea mandatului de Președinte al Republicii Moldova .

Analiza Curții:

Potrivit articolelor 78, 79 alin. (1) și 135 alin. (1) lit. e) din Constituție, articolelor 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, 4 alin. (1) lit. e) şi 38 alin. (3) din Codul jurisdicției constituționale, 122 și 123 din Codul electoral, Curtea Constituțională confirmă rezultatele alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova și validează mandatul acestuia. 

Curtea a observat că, potrivit datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală, la primul tur de scrutin au participat 48,54% de alegători, ceea ce constituie mai mult de o treime de numărul alegătorilor înscriși în listele electorale. Prin urmare, Curtea a constatat că alegerile desfășurate în cadrul primului tur de scrutin din 1 noiembrie 2020 sunt valabile.

Curtea a reținut caracterul justificat al organizării celui de-al doilea tur de scrutin, având în vedere că în primul tur nu a fost ales un candidat care să întrunească cel puțin jumătate din voturile alegătorilor ce au participat la alegeri. Curtea a observat că organizarea celui de-al doilea tur de scrutin este conformă cu articolul 78 alin. (4) teza I din Constituție, potrivit căruia în cazul în care niciunul dintre candidați nu a întrunit această majoritate, se organizează al doilea tur de scrutin, între primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea numărului de voturi obţinute în primul tur.

De asemenea, Curtea a notat că Comisia Electorală Centrală a aprobat, prin Hotărârea nr. 4507 din 20 noiembrie 2020, în baza articolelor 18 alin. (2), 26 alin. (1) lit. j), 65, 119, 120 alin. (5) și 121 din Codul electoral, procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor turului doi al alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 15 noiembrie 2020

În conformitate cu articolul 125 alin. (2) din Codul electoral, în turul doi de scrutin alegerile se vor declara valabile indiferent de numărul alegătorilor care au participat la alegeri. Curtea a reținut că și alegerile desfășurate în turul doi de scrutin din 15 noiembrie 2020 sunt valabile. 

De asemenea, Curtea a notat că declararea de către Comisia Electorală Centrală a dnei Maia Sandu drept candidat câștigător a respectat prevederile articolului 78 alin. (4) teza a II-a din Constituție, potrivit cărora este declarat ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi, cu condiția că numărul acestora este mai mare decât numărul voturilor exprimate împotriva candidatului. Dna Maia Sandu a obținut un număr mai mare de voturi decât contracandidatul ei, dl Igor Dodon. 

Curtea a notat că în procesul alegerilor prezidențiale și la numărarea voturilor exprimate nu au fost constatate încălcări ale Codului electoral, probate în modul stabilit de legislație, de natură să influențeze rezultatele alegerilor și atribuirea mandatului.

Astfel, în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției, Curtea Constituțională a confirmat rezultatele scrutinului prezidențial, potrivit căruia, la 15 noiembrie 2020, dna Maia Sandu a fost aleasă Președinte al Republicii Moldova.

În baza articolelor 79 alin. (1) din Constituție, 4 alin. (1) lit. e) din Codul jurisdicției constituționale, 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 123 alin. (1) din Codul electoral, mandatul Președintelui Republicii Moldova este validat de Curtea Constituțională.

Potrivit articolului 123 alin. (2) din Codul electoral, până la validarea mandatului, candidatul ales la funcția de Președinte al Republicii Moldova prezintă Curţii Constituţionale confirmarea faptului că nu este membru al vreunui partid politic şi nu îndeplineşte nicio altă funcţie publică sau privată. Astfel, dna Maia Sandu i-a prezentat Curții pe data de  9 decembrie 2020 confirmarea faptului că nu este membru al vreunui partid politic și că nu îndeplinește nicio altă funcție publică sau privată.

Concluziile Curții

Pornind de la cele menționate, Curtea: 

1.  A  confirmat rezultatele alegerii Președintelui Republicii Moldova din 15 noiembrie 2020. 

2. A validat alegerea dnei Maia Sandu în funcția de Președinte al Republicii Moldova. 

3. Hotărârea este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Textul integral al hotărârii va fi disponibil pe pagina web a Curții Constituționale http://www.constcourt.md/.

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid