Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | 10 decembrie - Ziua Internațională a Drepturilor Omului
10.12
2020

10 decembrie - Ziua Internațională a Drepturilor Omului

4416 Accesări    

 

Ziua Internațională a Drepturilor Omului – celebrată astăzi, la nivel mondial, marchează adoptarea și proclamarea, la 10 decembrie 1948, a Declarației Universale a Drepturilor Omului, elaborată sub egida ONU. Având o însemnătate deosebită pentru dezvoltarea conceptului drepturilor omului pe plan internațional, aceasta reprezintă prima exprimare globală a drepturilor omului, dar și una dintre sursele principale, prevederile căreia se regăsesc transpuse în textul Constituției Republicii Moldova. 

Constituția a proclamat Republica Moldova ca pe un stat de drept, democratic, în care să primeze drepturile fundamentale, fiind astfel dedicat un întreg titlul întâietății și protecției drepturilor și libertăților fundamentale. 

Normele și principiile unanim recunoscute ale dreptului internațional sunt executorii pentru Republica Moldova în măsura în care ea și-a exprimat consimțământul de a fi legată prin actele internaționale respective. Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile omului nu pot fi interpretate și aplicate fără recunoașterea acestor principii. Conform prevederilor articolului 4 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova, dispozițiile constituționale privind drepturile şi libertățile omului se interpretează şi se aplică în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte. Iar norma de la alin. (2) stipulează prioritatea tratatelor internaționale privind drepturile omului, încheiate și ratificate în conformitate cu Constituția, asupra reglementărilor legislative interne. 

Ziua Internațională a Drepturilor Omului reprezintă o ocazie suplimentară pentru a reaminti tuturor despre importanța respectării, promovării și apărării drepturilor omului. Astăzi este ziua tuturor, a fiecărui om, fără nici o deosebire, iar în spiritul articolului 16 din Constituție, respectarea și ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului. 

Declarația Universală a Drepturilor Omului a proclamat că toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi, ceea ce presupune aplicarea lor egală pentru fiecare în parte. 

Promovarea și apărarea drepturilor și libertăților ale omului este un exercițiu complex și constant, viabil într-o societate democratică care cultivă respectul pentru lege și fără de care nu există statul de drept. 

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid