Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Interdicția prestării serviciilor oneroase de organizațiile necomerciale pentru concurenții electorali în perioada campaniei electorale - neconstituțională
08.10
2020

Interdicția prestării serviciilor oneroase de organizațiile necomerciale pentru concurenții electorali în perioada campaniei electorale - neconstituțională

534 Accesări    

Joi, 8 octombrie 2020, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 24 pentru controlul constituționalității unor prevederi din articolul 6 alin. (5)  din Legea nr. 86 din 11 iunie 2020 cu privire la organizațiile necomerciale (sesizarea nr. 130a/2020). Ședința Curții a avut loc cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii cazurilor de infecție cu COVID-19.

Circumstanțele cauzei

La originea cauzei se află sesizarea depusă de dl Sergiu Litvinenco, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Autorul sesizării a pretins că dispozițiile contestate le interzic doar organizațiilor necomerciale să presteze servicii pentru concurenții electorali în perioada campaniei electorale, fără a le impune aceeași interdicție și organizațiilor comerciale, deși ambele tipuri de organizații se află în situații similare, potrivit legii. În acest sens, autorul sesizării consideră că prin dispozițiile contestate legislatorul a instituit o măsură discriminatorie.

Analiza Curții

Curtea a analizat sesizarea prin prisma articolelor 16, 32, 46 și 54 din Constituție.

Curtea a stabilit că, potrivit legii, organizațiile necomerciale și cele comerciale se află în situaţii asemănătoare, ambele pot desfășura activități economice și pot utiliza venitul obținut din această activitate pentru realizarea scopurilor statutare ale organizației, însă interdicția contestată este aplicabilă doar față de primele.

Cu privire la scopul legitim urmărit de măsura contestată, Curtea a observat că organizațiilor necomerciale le este interzis să presteze atât servicii gratuite, cât și servicii oneroase (contra plată) pentru concurenții electorali în perioada campaniei electorale.

În cazul prestării serviciilor gratuite de organizațiile necomerciale pentru concurenții electorali în perioada campaniei electorale, Curtea a admis că acestea pot fi considerate o formă de susținere politică în sensul articolului 32 din Constituție. Curtea a reținut că aplicarea interdicției contestate în cazul organizațiilor necomerciale se bazează pe faptul că, spre deosebire de organizațiile comerciale, primele pot beneficia de sprijin financiar, de alte facilităţi oferite de stat și de mecanismul de desemnare procentuală. Pentru a se acorda aceste beneficii legale, legislatorul a urmărit ca organizațiile necomerciale să manifeste neutralitate politică în perioada campaniei electorale. Așadar, Curtea a considerat că obiectivul în discuție se încadrează în noțiunea de „ordine publică", stabilită de articolul 54 alin. (2) din Constituție.

În cazul prestării serviciilor oneroase, Curtea a observat că, potrivit legii, atât organizațiile necomerciale, cât și organizațiile comerciale pot desfășura activități economice. De asemenea, organizațiile necomerciale pot presta servicii cu titlu oneros pentru potențialii concurenți electorali în afara campaniei electorale. Limitarea temporară a acestei posibilități are consecințe asupra dreptului de proprietate. Așadar, Curtea nu a identificat motive pertinente care ar justifica aplicarea interdicției prestării serviciilor oneroase doar față de organizațiile necomerciale, având în vedere că Legea le permite organizațiilor necomerciale să presteze aceste servicii în afara campaniei electorale. De cele mai multe ori, campania electorală reprezintă, de fapt, un concurs în care se materializează munca din perioada precampaniei. Astfel, de vreme ce prestarea serviciilor oneroase de organizațiile necomerciale pentru partidele politice este permisă în afara campaniei electorale, nu există un scop legitim care să justifice aplicarea interdicției prestării acestor servicii pentru concurenții electorali în perioada campaniei doar în privința organizațiilor necomerciale. Prin urmare, Curtea a reținut că interdicția prestării serviciilor oneroase concurenților electorali în perioada campaniei electorale, stabilită de dispozițiile contestate, restrânge nejustificat și în mod discriminatoriu dreptul de proprietate al organizațiilor necomerciale, contrar articolelor 16 și 46 din Constituție.

Cu privire la proporționalitatea interdicției prestării serviciilor gratuite, Curtea a reținut, în primul rând, că sancționarea prestării serviciilor gratuite pentru concurenții electorali în perioada campaniei electorale este aplicabilă doar în cazul organizațiilor necomerciale care beneficiază de sprijinul financiar şi alte facilităţi oferite de stat, precum şi de dreptul de a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală. Interdicția de a presta servicii către concurenții electorali în perioada campaniei electorale nu conduce la lichidarea forțată a organizației necomerciale, ele putând activa în continuare.

În al doilea rând, Curtea a menționat că interdicția contestată poartă un caracter general. Analizând dacă aprecierea contextuală a unor asemenea cazuri ar putea asigura neutralitatea politică a organizațiilor necomerciale, Curtea a conchis că natura gratuită a serviciilor prestate poartă un mesaj de susținere politică a concurentului electoral. Chiar dacă ar exista cazuri în care o organizație necomercială ar presta un serviciu gratuit pentru un concurent electoral în perioada campaniei electorale, fără a urmări susținerea politică a acestuia, ele cu greu ar putea fi apreciate ca fiind cazuri sau situații apolitice.

În al treilea rând, Curtea observă că interdicția contestată are o sferă de aplicare limitată, vizând doar prestarea serviciilor, fără a fi aplicată față de alte metode de exprimare a opiniei organizației în raport cu concurenții electorali. 

În baza celor menționate supra, Curtea a reținut că în cazul interdicției prestării serviciilor gratuite legislatorul a optimizat în mod just acțiunea principiilor concurente: pe de o parte, libertatea de exprimare a organizațiilor necomerciale, și, pe de altă parte, interesul statal al asigurării ordinii publice.

Așadar, având în vedere caracterul general al interdicției contestate, Curtea a emis o Adresă Parlamentului în vederea reglementării articolului 6 alin. (5) din Legea cu privire la organizațiile necomerciale în conformitate cu această Hotărâre, astfel încât în perioada campaniei electorale organizațiilor necomerciale să le fie interzisă doar prestarea serviciilor gratuite, nu și a serviciilor oneroase.

Hotărârea Curții:

Pornind de la argumentele invocate, Curtea a admis parțial sesizarea depusă de dl Sergiu Litvinenco, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Curtea a recunoscut constituţional textul „presta servicii şi/sau" de la articolul 6 alin. (5) din Legea nr. 86 din 11 iunie 2020 cu privire la organizațiile necomerciale, în măsura în care organizațiilor necomerciale le este permisă prestarea de servicii oneroase pentru concurenții electorali în perioada campaniei electorale.

Această hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Textul integral al hotărârii va fi disponibil pe pagina web a Curţii Constituţionale http://www.constcourt.md/

 

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid