Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Imposibilitatea de a sancționa violența în familie în anumite cauze contravenționale – neconstituțională
22.11
2018

Imposibilitatea de a sancționa violența în familie în anumite cauze contravenționale – neconstituțională

5597 Accesări    

Joi, 22 noiembrie 2018, Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre privind constituționalitatea unor prevederi ale articolului 781 din Codul contravențional (sesizarea nr. 111g/2018).

Circumstanţele cauzei
Excepția de neconstituționalitate care a stat la baza acestei cauze a fost ridicată din oficiu de către dna Maria Frunze, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, într-un proces care are ca obiect examinarea procesului-verbal cu privire la comiterea contravenției prevăzute de articolul 781 [Violenţa în familie] din Codul contravenţional, întocmit în privința unei persoane care a împlinit vârsta generală de pensionare.

Autoarea sesizării a menționat că cele două sancțiuni prevăzute de articolul 781 din Codul contravenţional – munca neremunerată în folosul comunităţii și arestul contravențional – nu pot fi aplicate de către instanța de judecată în situația în care contravenientul a împlinit vârsta generală de pensionare, deoarece articolele 37 alin. (3) și 38 alin. (6) din Codul contravențional prevăd că munca neremunerată în folosul comunităţii nu poate fi aplicată fără acordul persoanei, iar arestul contravențional nu poate fi aplicat față de persoanele care au împlinit vârsta generală de pensionare. Așadar, sancțiunile instituite pentru comiterea actelor de violență în familie de către persoanele care au împlinit vârsta generală de pensionare nu s-ar bucura de efectivitate. Prin urmare, autoarea sesizării susține că sancțiunea articolului 781 din Codul contravenţional este contrară articolelor 7, 8, 16, 20, 26 și 54 din Constituție.

Analiza Curții:
Curtea a analizat această sesizare prin prisma obligațiilor procedurale care derivă din articolul 24 alin. (2) din Constituție, articol care garantează dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică al persoanei.

Curtea a reținut că autoritățile statului au o obligație pozitivă de a stabili și de a aplica în mod efectiv un sistem de sancționare a tuturor formelor de violență în familie și de a le oferi garanții suficiente victimelor.

Curtea a observat că de vreme ce arestul contravențional nu poate fi aplicat ope legis în cazul persoanelor care au împlinit vârsta generală de pensionare, munca neremunerată în folosul comunității poate fi aplicată în funcție de acordul persoanei de a executa o asemenea sancțiune. În acest context, Curtea a constatat că, în cazul comiterii faptei contravenționale prevăzute de articolul 781 din Codul contravenţional de către o persoană care a împlinit vârsta generală de pensionare, aplicarea sancțiunii contravenționale pentru fapta săvârșită depinde exclusiv de acordul persoanei de a executa sancțiunea muncii neremunerate în folosul comunității. În lipsa unui astfel de acord al persoanei, rămâne un vid în materie de sancționare.

Curtea a examinat, din perspectiva proporționalității, cele două condiții impuse de articolele 37 alin. (3) și 38 alin. (6) din Codul contravențional. Aceste condiții se referă, pe de o parte, la acordul persoanei de a executa munca neremunerată în folosul comunității, iar pe de altă parte, la interdicția de a sancționa cu arest contravențional persoanele care au împlinit vârsta generală de pensionare.

 Așadar, ea a verificat:

(a) Dacă acordul persoanei de a executa munca neremunerată reprezintă o condiție proporțională
În acest caz, Curtea a menționat că trebuie pus în balanță un eventual refuz al persoanei de a executa munca neremunerată în folosul comunității cu obligația pozitivă a autorităților statale de a sancționa contravențional faptele de violență în familie. 

Curtea a reținut că în cazul în care persoana nu își manifestă acordul de a executa munca neremunerată în folosul comunității, instanța de judecată este plasată în fața alternativei aplicării arestului contravenţional. Curtea a constatat că arestul contravenţional nu poate fi aplicat în cazurile în care contravenientul este o persoană care a împlinit vârsta generală de pensionare. Prin urmare, în cazul lipsei unui acord de a executa munca neremunerată în folosul comunității, autoritățile nu pot aplica alte sancțiuni suficient de disuasive. 

În acest sens, Curtea a menționat că, în lipsa unei alternative punitive, acordul persoanei de a executa munca neremunerată în folosul comunității apare ca un detaliu insignifiant în raport cu obligația autorităților statale de a garanta un sistem efectiv de sancționare a tuturor formelor de violență în familie în baza articolului 24 alin. (2) din Constituție și a articolului 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. 

Curtea a constatat că, chiar dacă munca neremunerată în folosul comunității este aplicată fără acordul persoanei, contravenientul se poate sustrage de la executarea acesteia. Acest fapt ar conduce la înlocuirea sancțiunii cu arestul contravențional, însă și arestul contravențional nu poate fi aplicat față de persoanele care au împlinit vârsta generală de pensionare. Prin urmare, sistemul de sancționare prezintă, din nou, un vid, fiind necesară examinarea proporționalității celei de-a doua condiții referitoare la arestul contravenţional. 

(b) Dacă interdicția aplicării arestului contravențional față de persoanele care au împlinit vârsta generală de pensionare este proporțională
Curtea a constatat că interdicția în discuție este prevăzută de lege. 

De asemenea, scopul legitim al acestei interdicții se referă la statutul pensionarilor, la starea de sănătate a acestora, la vulnerabilitatea lor etc.

Cu privire la interdicția aplicării arestului contravențional, Curtea observat că nu există că un echivalent al acesteia în legea penală. Vârsta înaintată a persoanei reprezintă o circumstanță atenuantă în sensul legii penale.

Curtea a considerat că arestul contravenţional are un caracter suficient de punitiv pentru a atrage incidența acelorași principii conținute în legea penală.

Curtea a examinat impactul lipsei sancționării cu arest contravențional a persoanelor care au comis fapte de violență în familie și care au împlinit vârsta generală de pensionare, în contextul în care acestea refuză să execute munca neremunerată în folosul comunității. În baza unor date statistice, Curtea a observat că există un număr suficient de mare de persoane care au împlinit vârsta generală de pensionare și care nu pot fi sancționate cu arest contravențional pentru comiterea violenței în familie. Curtea reținut că inaplicabilitatea vreunei sancțiuni în această situație ar încălca în mod vădit exigența menținerii încrederii publice în ordinea de drept și în sistemul judiciar.

Curtea a pus în balanță interdicția în discuție cu obligația procedurală a autorităților statale de a stabili un sistem efectiv de sancționare a tuturor formelor de violență în familie, prin prisma următoarelor considerente:

(i) aplicarea muncii neremunerate în folosul comunității fără acordul persoanei nu este suficientă, deoarece în cazul neexecutării, ea nu poate fi înlocuită cu aplicarea arestului contravențional;

(ii) legislatorul nu a prevăzut alte sancțiuni în caz de neexecutare a muncii neremunerate în folosul comunității;

(iii) sancțiunea amenzii nu poate fi aplicată, deoarece poate afecta în mod indirect victima;

(iv) echivalentul interdicției aplicării arestului contravențional față de persoanele care au împlinit vârsta generală de pensionare nu există în legea penală;

(v) există un număr suficient de mare de persoane care au împlinit vârsta generală de pensionare și care nu pot fi sancționate cu arest contravențional pentru comiterea violenței în familie.

În baza acestui test, Curtea a conchis că interdicția absolută a aplicării arestului contravențional în cazul persoanelor care au împlinit vârsta generală de pensionare este disproporționată în raport cu obligația procedurală a autorităților statale de a stabili un sistem efectiv de sancționare a tuturor formelor de violență în familie.

De asemenea, Curtea a constatat că termenul general de prescripție de un an de zile pentru tragerea persoanei la răspundere contravențională poate pune probleme în contextul contravenției prevăzute de articolul 781.

Concluziile Curţii
Pornind de la cele menționate, Curtea a admis parțial excepţia de neconstituţionalitate ridicată de către dna Maria Frunze, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru.

Ea a recunoscut constituționale următoarele prevederi din Codul contravenţional al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 218 din 24 octombrie 2008:

- textul „se sancţionează cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore sau cu arest contravenţional de la 7 la 15 zile” de la articolul 781;

- articolul 37 alin. (3), în măsura în care, în cazul comiterii contravenției prevăzute de articolul 781, instanțele judecătorești pot aplica sancțiunea muncii neremunerate în folosul comunității fără acordul persoanei;

- articolul 38 alin. (6), în măsura în care, în cazul comiterii contravenției prevăzute de articolul 781, instanțele judecătorești le pot aplica arestul contravențional persoanelor care au împlinit vârsta generală de pensionare, dacă starea lor de sănătate permite acest fapt.

Până la modificarea legii contravenționale de către Parlament, instanțele de judecată pot aplica, cu titlu de excepție, amenda pentru comiterea contravenției prevăzute de articolul 781, doar dacă se respectă următoarea ordine consecutivă: (i) nu este executată munca neremunerată în folosul comunității aplicată fără acordul persoanei; (ii) nu poate fi aplicat arestul contravenţional din motive ce țin de starea de sănătate, în cazul persoanelor care au împlinit vârsta generală de pensionare, și (iii) amenda nu va afecta în mod indirect victima.

Până la modificarea legii contravenționale de către Parlament, termenul de prescripție pentru comiterea contravenției prevăzute de articolul 781 va fi de 5 ani.

Această hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Textul integral al hotărârii va fi disponibil pe pagina web a Curţii Constituţionale http://www.constcourt.md/

Acest comunicat de presă este disponibil și în limba engleză. 


Textul integral al hotărârii va fi disponibil pe pagina web a Curţii Constituţionale http://www.constcourt.md/

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7669950  //   Vizitatori ieri: 2368  //   azi: 3145  //   Online: 6
Acces rapid