Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Sistarea verificării constituţionalităţii normelor privind deconectarea de la sistemele de alimentare centralizată cu energie termică
30.12
2011

Sistarea verificării constituţionalităţii normelor privind deconectarea de la sistemele de alimentare centralizată cu energie termică

7226 Accesări    

Comunicat de presă

Emis de Serviciul de presă al Curţii Constituţionale
____________________________________________________________________________________________________
30.11.2011

 Sistarea verificării constituţionalităţii normelor privind deconectarea de la sistemele de alimentare centralizată cu energie termică
(Sesizarea nr. 33a/2011)

 

La 30 decembrie 2011 Curtea Constituţională a pronunţat decizia privind  sistarea procesului de examinare a constituţionalităţii unor norme privind deconectarea de la sistemele de alimentare centralizată cu energie termică (sesizarea nr. 33a/2011). Hotărârea a fost expediată pentru publicare la Monitorul Oficial.

 

Circumstanţele cazului

 

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 18 octombrie 2011, în temeiul articolelor 135 alin. (1) lit.a) din Constituţie, 25 alin. (1) lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 38 alin.(1) lit. g) din Codul Jurisdicţiei Constituţionale de deputaţii în Parlament, dl Serghei Sîrbu, dna Maria Postoico, dl Vladimir Vitiuc, pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la / reconectării la sistemele de încălzire si alimentare cu apă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002, în redacţia Hotărârii Guvernului nr. 707 din 20 septembrie 2011 cu privire la unele măsuri de eficientizare a funcţionării sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică.

 

 Potrivit reglementărilor contestate, consumatorii care sunt deconectaţi de la energia termică centralizată urmează să achite o plată de până la 20% din tariful pentru energia termică, luând în consideraţie existenţa pierderilor normative de energie termică în încăperile tehnice (etaje tehnice şi subsoluri) care menţin în stare funcţională sistemele inginereşti de alimentare cu apă şi de canalizare în perioada rece, necesitatea încălzirii locurilor de uz comun şi imposibilitatea deconectării coloanelor de încălzire tranzitorii.

De asemenea, au fost modificate condiţiile pentru deconectarea de la sistemele de alimentare centralizată cu energie termică, persoanele urmând să obţină în acest scop acordul în scris al tuturor proprietarilor de apartamente din cadrul blocului locativ, încăperi locuibile în cămine şi gestionarul fondului locativ.
 
Autorii sesizării consideră că, prin aceste modificări şi completări la Regulamentul menţionat, Guvernul Republicii Moldova şi-a depăşit flagrant atribuţiile sale constituţionale. De asemenea, în viziunea acestora, stabilirea condiţiilor referitoare la plata de către consumatori a taxelor pentru energia termică care nu este utilizată, în cazul deconectării de la reţeaua centralizată de termoficare şi că aceste aspecte se încadrează în dreptul de proprietate, principiul legalităţii, principiul egalităţii, principiile unei economii libere şi a unei concurenţe loiale, care constituie drepturi garantate de articolele 1, 4, 9, 16, 46, 58, 60, 66, 72, 102, 126, 127, 132 din Constituţie, precum şi de articolul 1 din Protocolul adiţional la Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor şi a Libertăţilor Fundamentale.

 

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

 

Alexandru TĂNASE, preşedinte,

Dl Petru RAILEAN,  judecător-raportor,

Dl Victor PUŞCAŞ,

Dna Elena SAFALERU, judecători

 

Concluziile Curţii

 

Audiind argumentele părţilor, Curtea a reţinut că administrarea proprietăţii comune, modul de folosinţă şi de întreţinere a acesteia  este reglementată de normele prevăzute la articolele 344-373 din Codul Civil şi alte acte normative.

 

Curtea a observat că, potrivit actelor legislative aplicabile în domeniu, evidenţa pierderilor normative de energie termică în încăperile tehnice (etaje tehnice şi subsoluri) care menţin în stare funcţională sistemele inginereşti de alimentare cu apă şi de canalizare în perioada rece, administrarea încălzirii locurilor de uz comun şi a deconectării coloanelor de încălzire tranzitorii este pusă în sarcina gestionarilor fondului de locuinţe.

 

Curtea a reţinut că autorii sesizării nu au contestat prevederile legilor, în temeiul cărora a fost elaborat Regulamentul în cauză.

 

Curtea a conchis că problema abordată în sesizare nu face parte din domeniul controlului constituţionalităţii, subliniind că prevederile contestate din Regulament, fiind elaborate pentru executarea legilor, care nu sînt contestate, sunt susceptibile controlului legalităţii, iar aceasta ţine de competenţa instanţelor de drept comun.

 

În acest context, Curtea a subliniat că persoanele ce se consideră lezate în drepturile lor prin prevederile contestate se pot adresa în instanţele de drept comun.

 

Astfel, Curtea Constituţională, prezumând constituţionalitatea prevederilor legale în executarea cărora Guvernul, prin Hotărîrea nr.191 din 19 februarie 2002, a aprobat Regulamentul respectiv şi având în vedere că fondul problemei în cauză ţine de controlul legalităţii ce intră în competenţa instanţelor de drept comun, în conformitate cu art.60 lit.c) din Codul jurisdicţiei constituţionale, a dispus sistarea procesului.

 

Hotărârea Curţii

 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a sistat verificarea constituţionalităţii prevederilor contestate. Decizia Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 

_______________________________________________________________________________________________

Textul integral al hotărârii este disponibil pe pagina web a Curţii Constituţionale
http://www.constcourt.md/ 

 

 

Adresa: A. Lăpuşneanu 28, CHIŞINĂU MD-2004, MOLDOVA
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-44, +373 22 25-37-46
Email:
curtea@constcourt.md - Şef Secretariat
press@constcourt.md
- Serviciul de presă

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7670083  //   Vizitatori ieri: 2368  //   azi: 3269  //   Online: 130
Acces rapid