Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Curtea Constituţională a avizat proiectul de lege constituţională privind revizuirea normelor referitoare la imunitate parlamentară
25.11
2011

Curtea Constituţională a avizat proiectul de lege constituţională privind revizuirea normelor referitoare la imunitate parlamentară

18081 Accesări    

Comunicat de presă
Emis de Serviciul de presă al Curţii Constituţionale
_________________________________________________________________________________________________________
25.11.2011

Curtea Constituţională a avizat proiectul de lege constituţională privind revizuirea normelor referitoare la imunitate parlamentară

(Sesizarea nr.24c/2011)

 

La 25 noiembrie 2011 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind avizul asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea articolelor 70 şi 71 din Constituţia Republicii Moldova (Sesizarea nr. 24c/2011). Hotărârea a fost expediată pentru publicare la Monitorul Oficial.

 

Circumstanţele cazului

 

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 13 iulie 2011, în temeiul prevederilor art. 141 din Constituția Republicii Moldova, art. 4 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și art. 2 alin. (1), art. 38 alin. (2), art. 63 din Codul jurisdicției constituționale, de 36 deputați în Parlament prin care a fost solicit Avizul Curții Constituționale asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea unor articole din Constituția Republicii Moldova care reglementează imunitatea parlamentară.

  

Cauza a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

 

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte,

Dl Dumitru PULBERE, judecător-raportor,

Dl Victor PUŞCAŞ,

Dl Petru RAILEAN,

Dna Elena SAFALERU,

Dna Valeria ŞTERBEŢ, judecători

 

 

Hotărârea Curţii 

 

În rezultatul examinării sesizării, Curtea a hotărât că iniţiativa de revizuire a Constituţiei este conformă prevederilor art.141 alin.(1) lit.b) din Constituţie. De asemenea, Curtea a conchis că proiectul de lege constituţională privind revizuirea art.70 şi art.71 din Constituţie nu contravine dispoziţiilor constituţionale ale art.142 alin.(2) şi poate fi înaintat spre examinare Parlamentului, ţinând cont de opiniile Curţii Constituţionale expuse în partea descriptivă a avizului. La hotărârea Curţii a fost formulată o opinie separată concordantă, care va fi publicată odată cu hotărârea. Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

  

_____________________________________________________________________________

Textul integral al hotărârii este disponibil pe pagina web a Curţii Constituţionale http://www.constcourt.md/

 

Adresa: A. Lăpuşneanu 28, CHIŞINĂU MD-2004, MOLDOVA
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-44, +373 22 25-37-46
Email:
curtea@constcourt.md - Şef Secretariat
presa@constcourt.md - Serviciul de presă

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7669940  //   Vizitatori ieri: 2368  //   azi: 3135  //   Online: 103
Acces rapid