Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Curtea a avizat pozitiv inițiativa de revizuire a Constituției ce vizează integrarea europeană (Sesizarea nr. 162c/2017)
11.12
2017

Curtea a avizat pozitiv inițiativa de revizuire a Constituției ce vizează integrarea europeană (Sesizarea nr. 162c/2017)

4162 Accesări    

La 11 decembrie 2017 Curtea Constituţională a pronunţat Avizul asupra inițiativei de modificare și completare a  Constituției Republicii Moldova (sesizarea nr.162c/2017).

Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 6 decembrie 2017, de către un grup de deputați.

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Tudor PANȚÎRU, preşedinte,

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dna Victoria IFTODI,

Dl Victor POPA, 

Dl Veaceslav ZAPOROJAN, judecători

Concluziile Curții

Curtea a reamintit că aspiraţiile Republicii Moldova de a stabili relaţii politice, economice, culturale şi în alte domenii de interes comun cu ţările europene şi orientarea spre spaţiul valoric democratic european au fost consfinţite în actul de constituire a statului - Declaraţia de independenţă.

De asemenea, Curtea a menționat Hotărârea nr. 24 din 9 octombrie 2014 prin care au fost recunoscute constituţionale prevederile Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană și în care Curtea a subliniat că Declaraţia de Independenţă a marcat ruptura cu spaţiul valoric totalitar sovietic şi a determinat reorientarea noului stat independent spre spaţiul valoric democratic european.

Curtea a reţinut că, în sensul Declaraţiei de Independenţă şi articolului 1 din Constituţie, orientarea spre spaţiul valoric democratic european este un element definitoriu al identităţii constituţionale a Republicii Moldova.

În acelaşi timp, ținând cont de jurisprudența anterioară a instanței de contencios constituțional, care este obligatorie pentru toate autoritățile publice și se aplică direct, fără nici o altă condiţie de formă, Curtea a reținut că, indiferent de rezultatul examinării acestor amendamente, orientarea spre spaţiul valoric democratic european, constituie un principiu cu valoare constituțională.

Hotărârea Curții

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a constatat că:

- Iniţiativa de modificare și completare a Constituției, provenind de la un grup de 36 de deputați, este prezentată de subiectul autorizat şi, în acest sens, este conformă prevederilor articolului 141 alin.(1) lit. b) din Constituţie.

- Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției nu încalcă limitele revizuirii impuse de dispoziţiile articolului 142 alin.(2) din Constituție.

- Proiectul de lege constituţională pentru modificarea și completarea Constituţiei Republicii Moldova poate fi adoptat după cel puţin 6 luni de la data prezentării iniţiativei de modificare a Constituţiei.

Avizul Curţii este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Acest comunicat este disponibil și în limba engleză.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7677803  //   Vizitatori ieri: 4888  //   azi: 872  //   Online: 44
Acces rapid