Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Prezumţia privind caracterul legal al dobândirii averii se aplică tuturor persoanelor, inclusiv celor salarizate de la bugetul de stat
20.10
2011

Prezumţia privind caracterul legal al dobândirii averii se aplică tuturor persoanelor, inclusiv celor salarizate de la bugetul de stat

3453 Accesări    

Comunicat de presă
Emis de Serviciul de presă al Curţii Constituţionale
_____________________________________________________________________________________________________________________
20.10.2011
 

Prezumţia privind caracterul legal al dobândirii averii se aplică tuturor persoanelor, inclusiv celor salarizate de la bugetul de stat

(Sesizarea nr. 17b/2011)

 

La 20 octombrie 2011 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind  interpretarea articolului 46 alin. (3) din Constituţie. Hotărârea a fost expediată pentru publicare la Monitorul Oficial.

 

Circumstanţele cazului

 

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 5 aprilie 2011 în temeiul articolelor 25 alin.(1) lit. c) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 38 alin.(1) lit. c) din Codul Jurisdicţiei Constituţionale de Ministrul Justiţiei, dl Oleg Efrim. Prin sesizare s-a solicitat să se explice dacă prezumţia caracterului licit al dobândirii averii, instituită de articolul 46 alin. (3) din Constituţie, protejează în egală măsură proprietatea funcţionarilor publici şi a altor persoane salarizate de la bugetul de stat.

 

Autorul sesizării a pretins, în special, că abordarea sistemică a tuturor prevederilor constituţionale, în special a articolelor 46 alin. (3), 54 alin. (2), 55, 56 alin. (2), 127 alin. (1) şi (2) din Constituţie relevă faptul că prezumţia caracterului licit al dobândirii averii nu reprezintă un drept absolut, care nu ar admite nici o derogare de la norma generală.

 

Sesizarea a fost examinată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

 

dl Alexandru TĂNASE, preşedinte, judecător-raportor,

dl Victor PUŞCAŞ,

dl Petru RAILEAN,

dna Elena SAFALERU,

dna Valeria ŞTERBEŢ, judecători.

 

Concluziile Curţii

 

Audiind argumentele părţilor, Curtea a reţinut că sesizarea vizează în esenţă posibilitatea răsturnării sarcinii probei în cazul funcţionarilor publici şi al altor persoane salarizate de la bugetul de stat, preconizându-se ca averea acestora, a cărei dobândire licită nu poate fi dovedită, să fie confiscată. Pe cale de consecinţă, ar rezulta că averea unui funcţionar public sau a altei persoane salarizate de la bugetul de stat ar fi prezumată ca fiind dobândită ilicit, până la dovada contrarie făcută de titularul ei, scutind astfel statul, în persoana procurorului, de obligaţia de a proba ilegalitatea veniturilor obţinute.

 

În acest sens, Curtea a reţinut că sesizarea se referă la un ansamblu de elemente şi principii cu valoare constituţională interconexate, precum protecţia proprietăţii, prezumţia nevinovăţiei, securitatea raporturilor juridice, în contextul imperativului luptei împotriva corupţiei instituţionale şi a criminalităţii organizate.

 

Curtea a subliniat că statul are o poziţie dominantă în raport cu individul şi deţine întreg instrumentariul necesar pentru desfăşurarea acţiunilor de cercetare a caracterului ilicit al dobândirii averii. De asemenea, statul dispune şi de alte mecanisme instituite pentru verificarea averii funcţionarilor publici şi a demnitarilor prin sistemul declaraţiilor pe venit.

 

Curtea a statuat că poate accepta că instrumentele statului de luptă împotriva corupţiei şi criminalităţii organizate nu sunt întotdeauna perfecte, însă consideră că oricare ar fi interpretarea celorlalte articole invocate de autorul sesizării, când se ajunge la ingerinţa în dreptul de proprietate, se revine la articolul 46 alin. (3) din Constituţie, care prevede prezumţia caracterului licit al dobândirii averii. În acest context, Curtea a apreciat că nu există nici o raţiune care ar exclude aplicarea acestei norme în cazul funcţionarilor publici sau al altor persoane salarizate de la bugetul de stat.

 

Curtea a subliniat că, în conformitate cu prevederile articolului 1 alin.(3) din Constituţie, Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului,  drepturile şi libertăţile lui reprezintă valori supreme şi sunt garantate.

 

În acest context, Curtea a menţionat că, potrivit articolului 54 alin. (1) din Constituţie, în Republica Moldova nu  pot fi  adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile şi  libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului. În acelaşi sens, articolul 142 alin.(2) din Constituţie dispune că nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea garanţiilor drepturilor fundamentale ale cetăţenilor. Prin urmare, Curtea Constituţională a statuat că, cu atât mai mult, nu poate, printr-o interpretare, să suprime garanţia unui drept constituţional.

 

De asemenea, Curtea a reţinut că redacţia articolului 46 din Constituţie indică clar voinţa legiuitorului constituant de a aplica această garanţie constituţională inclusiv funcţionarilor publici şi altor persoane salarizate de la bugetul de stat. Prin urmare, Curtea a conchis că demersul autorului sesizării vizează o completare voalată a Constituţiei, ceea ce este inadmisibil din punct de vedere juridic.

 

Curtea a subliniat că principiul prezumţiei caracterului licit al dobândirii proprietăţii este o normă de substanţă, care nu poate fi atinsă şi schimbată printr-o interpretare. În acest context, Curtea a statuat că nici interpretarea textuală, nici cea funcţională nu îi permite să prevadă un text care lipseşte în Constituţie şi, prin urmare, demersul autorului sesizării nu numai că este lipsit de fundament constituţional, ci contravine textului şi spiritului Constituţiei.

 

Hotărârea Curţii 

 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a hotărât că, în sensul alineatului (3) al articolului 46 din Constituţie, principiul constituţional al prezumţiei dobândirii licite a averii instituie o protecţie generală ce se aplică tuturor persoanelor, inclusiv, în egală măsură şi în acelaşi volum, funcţionarilor publici şi altor persoane salarizate de la bugetul de stat. Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

____________________________________________________________________________________


Textul integral al hotărârii este disponibil pe pagina web a Curţii Constituţionale
http://www.constcourt.md/

 

Adresa: A. Lăpuşneanu 28, CHIŞINĂU MD-2004, MOLDOVA
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-44, +373 22 25-37-46
Email:
curtea@constcourt.md - Şef Secretariat
mass.media@constcourt.md - Serviciul de presă

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7670030  //   Vizitatori ieri: 2368  //   azi: 3216  //   Online: 77
Acces rapid