Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Validarea unui mandat de deputat (Sesizarea nr. 146e/2017)
21.11
2017

Validarea unui mandat de deputat (Sesizarea nr. 146e/2017)

2639 Accesări    

La 21 noiembrie 2017 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 146e/2017). 

 

Circumstanţele cauzei

La 2 noiembrie 2017, prin Hotărârea nr. 228, Parlamentul Republicii Moldova a declarat vacant un mandat de deputat pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, ca urmare a cererii de demisie a deputatului în Parlament Vasili Panciuc, ales din partea acestui partid.

Comisia Electorală Centrală, prin Hotărârea nr. 1232 din 7 noiembrie 2017, a luat act de vacanţa unui mandat de deputat și a înaintat Curţii Constituţionale propunerea de a declara aleasă în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dna Alla Mironic, candidat supleant pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Aurel BĂIEŞU, președinte al ședinței,

Dl Igor DOLEA,

Dna Victoria IFTODI,

Dl Victor POPA, judecători

 

Concluziile Curţii

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reținut că, în conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituţie, Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale. De asemenea, potrivit articolului 69 alin. (1) din Constituţie, deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.

Curtea a menționat că la 9 decembrie 2014, prin Hotărârea nr. 29, Curtea Constituţională a confirmat rezultatele alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, cu validarea mandatelor deputaţilor aleşi, și a confirmat listele candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Astfel, dna Alla Mironic, se regăsește pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.

Curtea a constatat că candidatul supleant dna Alla Mironic a prezentat Comisiei Electorale Centrale declaraţia, prin care a acceptat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, iar în şedinţa plenară a Curții nu au fost stabilite circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatului.

 

Hotărârea Curţii 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a declarat-o aleasă în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dna Alla Mironic.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7677755  //   Vizitatori ieri: 4888  //   azi: 831  //   Online: 3
Acces rapid