Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Curtea a avizat pozitiv inițiativa de modificare a articolului 13 din Constituție (Sesizarea nr. 134c/2017)
31.10
2017

Curtea a avizat pozitiv inițiativa de modificare a articolului 13 din Constituție (Sesizarea nr. 134c/2017)

13015 Accesări    

La 31 octombrie 2017, Curtea Constituţională a pronunţat Avizul asupra inițiativei de modificare a  articolului 13 din Constituția Republicii Moldova (sesizarea nr. 134c/2017).

Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 13 octombrie 2017, de către un grup de deputați.

Prin proiectul de lege se propune revizuirea Constituţiei, prin modificarea articolului 13 și anume prin înlocuirea textului „limba moldovenească, funcționând pe baza grafiei latine” cu textul „limba română”.

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Tudor PANȚÎRU, preşedinte,

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dna Victoria IFTODI,

Dl Victor POPA, 

Dl Veaceslav ZAPOROJAN, judecători.

 

Concluziile Curții

Examinând proiectul de lege constituțională, Curtea a reținut că acesta vizează revizuirea Constituţiei, prin modificarea articolului 13 și anume prin înlocuirea textului „limba moldovenească, funcționând pe baza grafiei latine” cu textul „limba română”.

Curtea a subliniat că prin Hotărârea nr. 36 din 5 decembrie 2013 privind  interpretarea articolului 13 alin. (1) din Constituţie în corelaţie cu Preambulul Constituţiei şi Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova, Curtea Constituțională a statuat că Declaraţia de Independenţă operează cu termenul de „limba română”.

Curtea a menționat că referinţa la „limba română” ca limbă de stat este o situaţie de fapt constatată în însuşi textul Declaraţiei de Independenţă, care este actul fondator al statului Republica Moldova. Indiferent de glotonimele utilizate în legislaţia de până la proclamarea independenţei, Declaraţia de Independenţă a operat o distincţie clară optând expres pentru termenul de „limba română”. 

Prin urmare, Curtea a subliniat că prevederea conţinută în Declaraţia de Independenţă referitoare la limba română ca limbă de stat a Republicii Moldova prevalează asupra prevederii referitoare la limba moldovenească conţinute în articolul 13 al Constituţiei.

Curtea a reținut că inițiativa de modificare a articolului 13 din Constituție nu constituie o inițiativă ordinară de modificare a Legii Supreme, ci una tehnică care rezultă din obligativitatea executării hotărârii Curții Constituționale și anume a Hotărârii nr. 36 din 5 decembrie 2013 care dispune de puterea lucrului judecat, astfel fiind executorie pentru toate autorităţile publice şi pentru toate persoanele juridice şi fizice.

Prin urmare, având în vedere cele menționate, Curtea a menționat că proiectul de lege pentru modificarea articolului 13 din Constituţie fiind elaborat în scopul executării Hotărârea Curții Constituționale nr. 36 din 5 decembrie 2013, nu cuprinde neconcordanțe sau inexactități de ordin juridic și urmează a fi prezentat Parlamentului pentru adoptare.

În același timp, Curtea a reținut că indiferent de adoptarea acestor amendamente de ordin tehnic Hotărârea Curții Constituționale nr. 36 din 5 decembrie 2013, prin care s-a statuat că prevederea conţinută în Declaraţia de Independenţă referitoare la limba română ca limbă de stat a Republicii Moldova prevalează asupra prevederii referitoare la limba moldovenească conţinute în articolul 13 al Constituţiei, nu încetează să-și producă efectele juridice, aceasta aplicându-se direct, fără nici o altă condiţie de formă. Curtea a reiterat că hotărârile interpretative ale Curții Constituționale sunt texte cu valoare constituțională, fiind parte integrantă a Constituției, ele fac corp comun cu dispozițiile pe care le interpretează. Respectiv, toate autoritățile publice au obligația să respecte Hotărârea Curții Constituționale nr. 36 din 5 decembrie 2013.

Hotărârea Curții

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a constatat că:

- Iniţiativa de modificare a Constituției, provenind de la un grup de deputați, este prezentată de subiectul autorizat şi, în acest sens, este conformă prevederilor articolului 141 alin.(1) lit. b) din Constituţie.

- Proiectul de lege pentru modificarea Constituției, fiind elaborat în vederea executării Hotărârii Curții Constituționale nr. 36 din 5 decembrie 2013 privind  interpretarea articolului 13 alin. (1) din Constituţie în corelaţie cu Preambulul Constituţiei şi Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova nu încalcă limitele revizuirii impuse de dispoziţiile articolului 142 alin.(2) din Constituție.

Avizul Curţii este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Textul integral al avizului va fi disponibil pe pagina web a Curţii Constituţionale http://www.constcourt.md/

Acest comunicat de presă este disponibil și în limba engleză.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7677936  //   Vizitatori ieri: 4888  //   azi: 1004  //   Online: 66
Acces rapid