Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Declararea neconstituţională a Hotărârii Parlamentului nr.122 din 5 iulie 2011 privind eliberarea din funcţie a Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie
12.10
2011

Declararea neconstituţională a Hotărârii Parlamentului nr.122 din 5 iulie 2011 privind eliberarea din funcţie a Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie

3820 Accesări    

Comunicat de presă
Emis de Serviciul de presă al Curţii Constituţionale
_________________________________________________________________________________________________________
12.10.2011

 

 

Declararea neconstituţională a Hotărârii Parlamentului nr.122 din 5 iulie 2011 privind eliberarea din funcţie a Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie

(Sesizarea nr. 18a/2011)

 

La 4 octombrie 2011 Curtea Constituţională a adoptat hotărârea privind  examinarea constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr. 122 din 5 iulie 2011 privind eliberarea din funcţie a Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie (Sesizarea nr. 18a/2011). Hotărârea a fost expediată pentru publicare la Monitorul Oficial.

 

Circumstanţele cazului

 

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 6 iulie 2011 în temeiul articolelor 25 alin. (1) lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 38 alin. (1) lit. g) din Codul Jurisdicţiei Constituţionale de deputaţii în Parlament, dnii Serghei Sîrbu şi Artur Reşetnicov, pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr.122 din 5 iulie 2011 privind eliberarea din funcţie a Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie (M.O. nr. 110-112/204, 2011).

 

Autorii sesizării au pretins, în special, că eliberarea din funcţie a Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie prin actul contestat s-a produs cu încălcarea procedurii de adoptare, fără respectarea principiilor fundamentale al separaţiei puterilor şi independenţei justiţiei şi contravine prevederilor articolelor 1 alin.(3), 6, 7, 8, 66, 116 şi 123 alin.(1) din Constituţie.

 

La 4 octombrie 2011, sesizarea a fost judecata de către Curtea Constituţională, în următoarea componenta:

 

Dna Valeria ŞTERBEŢ, Preşedinte, judecător-raportor,

Dl Dumitru PULBERE,

Dl Victor PUŞCAŞ,

Dl Petru RAILEAN,

Dna Elena SAFALERU, judecători,

 

Judecătorul Alexandru Tănase s-a abţinut de la judecarea sesizării nr. 18a/2011, pe motiv că, anterior, în calitate de deputat a fost semnatarul iniţiativei legislative nr. 518 din 26.02.2010 - proiectul hotărârii Parlamentului Republicii Moldova privind eliberarea din funcţie a Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie

 

Concluziile Curţii

 

Audiind argumentele părţilor, Curtea a reţinut că, după expirarea la 29 martie 2011 a termenului de exercitare a mandatului de preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, a intervenit vacanţa funcţiei cu consecinţele respective – dispunerea de către Consiliul Superior al Magistraturii a interimatului funcţiei, organizarea şi desfăşurarea concursului pentru suplinirea postului vacant de preşedinte. Astfel, dl Ion Muruianu nu mai deţinea funcţia de preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, ci exercita interimatul acestei funcţii.

 

La 5 iulie 2011 Consiliul Superior al Magistraturii a propus, iar Parlamentul a dispus, prin adoptarea Hotărârii nr.122, eliberarea domnului Ion Muruianu din funcţia pentru care el exercita interimatul, care s-a constituit după 29 martie 2011, odată cu expirarea mandatului regulamentar de preşedinte.

 

Curtea a reţinut că articolul 4 alin. (1) lit.e) din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii reglementează interimatul funcţiei de preşedinte sau de vicepreşedinte al judecătoriei sau curţii de apel, prezumând vacanţa acestor funcţii începând cu expirarea mandatului şi până la suplinirea acestora în modul stabilit de lege. Prin urmare, prerogativa de a dispune exercitarea sau suplinirea interimatului aparţine în exclusivitate Consiliului Superior al Magistraturii.

 

În acelaşi context, Curtea  a reţinut că, deşi în articolul 4 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nu este expres menţionată Curtea Supremă de Justiţie, pornind de la unitatea statutului judecătorilor din toate instanţele judecătoreşti (articolul 2 din Legea privind statutul judecătorului) şi urmând raţionamentele exprimate în Hotărârea nr. 7 din 18 martie 2004 menţionată supra, Curtea consideră că gestionarea interimatului funcţiei de preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie ţine de competenţa exclusivă a Consiliului Superior al Magistraturii.

Prin urmare, Parlamentul, adoptând Hotărârea contestată, şi-a arogat competenţele Consiliul Superior al Magistraturii în domeniul interimatului funcţiei de preşedinte de instanţă. 

 

Curtea Constituţională a reţinut că prevederile referitoare la modul de numire în funcţia de preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie şi de aplicare a sancţiunilor disciplinare, inclusiv în forma eliberării din funcţie, au aplicabilitate doar în cadrul mandatului regulamentar. Legile organice speciale nu reglementează aceste situaţii de drept apărute după expirarea termenului mandatului. Din aceste considerente, Curtea a  găsit necesar să adopte o Adresă pentru înlăturarea lacunei date.

 

Hotărârea Curţii 

 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţionala a declarat  neconstituţională Hotărârea Parlamentului nr. 122 din 5 iulie 2011 privind eliberarea din funcţie a Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie. Hotărârea Curţii Constituţionale  este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

______________________________________________________________________________________

 

Textul integral al hotărârii este disponibil pe pagina web a Curţii Constituţionale
http://www.constcourt.md/

 

 

Adresa: A. Lăpusneanu 28, CHIŞINĂU, MD-2004 MOLDOVA
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-44, +373 22 25-37-46
Email:
curtea@constcourt.md - Șef Secretariat
mass.media@constcourt.md - Serviciul de presă

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7682717  //   Vizitatori ieri: 3740  //   azi: 1844  //   Online: 73
Acces rapid