Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Decăderea din drepturi părintești nu poate fi aplicată în mod automat, ci doar în interesul superior al copilului
06.06
2017

Decăderea din drepturi părintești nu poate fi aplicată în mod automat, ci doar în interesul superior al copilului

13749 Accesări    

La 6 iunie 2017, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind excepția de neconstituționalitate a sintagmei „de narcomanie” din art. 67 lit. f)  din Codul familiei (sesizarea 25g/2017).  

Circumstanţele cauzei 

La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „de narcomanie” din art. 67 lit. f) din Codul familiei, ridicată de către dl Andrei Lungu, avocat în dosarul nr. 2ra-181/17, aflat pe rolul Curții Supreme de Justiție.

Potrivit articolului 67 lit. f) din Codul familiei părinţii pot fi decăzuţi din drepturile părinteşti dacă suferă de alcoolism cronic sau de narcomanie.

Autorul excepției de neconstituționalitate a pretins, în esență că, decăderea din drepturile părintești a persoanei care suferă de narcomanie, fără a examina în fiecare caz individual dacă aceasta aduce atingere interesului superior al copilului, constituie o ingerință nejustificată în viața de familie și nu este proporțională scopului urmărit.

Sesizarea a fost examinată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă: 

Dl Tudor PANȚÎRU, preşedinte, 

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dna Victoria IFTODI,

Dl Victor POPA,

Dl Veaceslav ZAPOROJAN, judecători 

Concluziile Curţii

Examinând materialele dosarului și audiind argumentele părților, Curtea a reținut că dreptul la respectarea vieții de familie consacrat în art. 28 din Constituție, include în sine și relația dintre părinte și copil.

În jurisprudenţa sa, Curtea a menţionat că, deşi dreptul la respectarea şi ocrotirea vieţii de familie nu comportă un caracter absolut, orice imixtiune trebuie să fie prevăzută de lege, să fie justificată de un scop legitim, să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi să nu atingă existenţa dreptului în sine.

În speță, Curtea a constatat că în conformitate cu dispoziţiile art. 67 lit. f) din Codul familiei, părinţii pot fi decăzuţi din drepturile părinteşti dacă suferă de narcomanie.

Curtea a reţinut că măsura decăderii din drepturile părintești a persoanelor care suferă de narcomanie urmăreşte un scop legitim şi anume cel al necesităţii ocrotirii drepturilor și interesului superior al copilului.

Totodată, în jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a menționat că măsurile ce implică decăderea din drepturile părintești ar trebui să fie aplicate numai în circumstanțe excepționale și pot fi justificate doar dacă sunt motivate de o cerință imperativă care se referă la interesele copilului. Pentru identificarea interesului superior al copiilor într-un caz particular, trebuie să se țină cont de două aspecte: în primul rând, este în interesul suprem al copilului ca legăturile sale cu familia să fie păstrate, cu excepția cazurilor în care familia s-a dovedit a fi extrem de nepotrivită; și în al doilea rând, este în interesul superior al copilului ca acesta să se dezvolte într-un mediu sigur și liniștit.

La fel, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene, aplicarea interzicerii totale şi absolute a exercitării drepturilor părinteşti, prin efectul legii, fără niciun control al instanţelor […] asupra interesului minorilor, nu poate răspunde unei cerințe primordiale referitoare la interesele copiilor și, prin urmare, nu poate urmări un scop legitim, cum este protecția sănătății, a moralei sau a educației minorilor.

În acest sens, Curtea a subliniat că măsura decăderii din drepturile părintești nu poate fi aplicată în mod arbitrar, fiind necesar asigurarea unui just echilibru între drepturile în concurs, în acest caz dreptul la viaţa de familie și interesul superior al copilului.

Curtea a reținut că dispoziţiile art. 67 lit. f) din Codul familiei nu pot fi aplicate în mod automat, ci numai în urma unei examinări din partea instanțelor judecătorești, pentru a stabili 1) dacă au fost săvârșite abateri grave de către părinte în privința persoanei copilului și 2) dacă este în interesul superior al copilului aplicarea unei astfel de măsuri.

Totodată, Curtea a menționat că această măsură urmează a fi aplicată ca o ultima ratio, atunci când alte mijloace de apărare a interesului primordial al copilului sunt insuficiente sau lipsite de eficacitate.

Ținând cont de cele enunțate, Curtea a reținut că prevederea legală criticată nu aduce atingere dispoziţiilor articolului 28 combinat cu articolul 54 din Constituţie, în măsura în care decăderea din drepturile părintești este aplicată în interesul superior al copilului.

Hotărârea Curţii 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională:

- a respins excepţia de neconstituţionalitate;

- a recunoscut constituțională sintagma „de narcomanie” din cuprinsul dispoziţiilor articolului 67 lit. f) din Codul familiei nr. 1316-XIV din 26 octombrie 2000, în măsura în care decăderea din drepturile părintești nu se aplică de către instanța de judecată în mod automat, ci este decisă în interesul superior al copilului.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Acest comunicat de presă este disponbil și în limba engleză.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7403846  //   Vizitatori ieri: 2238  //   azi: 1974  //   Online: 68
Acces rapid