Categorii Categorii
Prima   |  Rezumate CEDO   |  2016 | R.B. v. Ungaria. Investigarea neadecvată a unui abuz rasist îndreptat împotriva unei femei de etnie romă. Încălcare
12.04
2016

R.B. v. Ungaria. Investigarea neadecvată a unui abuz rasist îndreptat împotriva unei femei de etnie romă. Încălcare

792 Accesări    

R.B. v. Ungaria - 64602/12 
Hotărârea din 12.4.2016 [Secţia a IV-a]

Articolul 8

Obligaţii pozitive

Articolul 8-1

Respectarea vieţii private

Investigarea neadecvată a unui abuz rasist îndreptat împotriva unei femei de etnie romă: încălcare

În fapt - În 2011, mai multe grupuri de dreapta organizaseră o manifestaţie împotriva romilor în Gyöngyöspata, satul în care trăia reclamanta, de etnie romă. În timpul manifestaţiei, patru bărbaţi au proferat insulte cu caracter rasist la adresa reclamantei, care stătea în grădină împreună cu copilul ei şi cu nişte cunoştinţe, ameninţând-o cu un topor. Reclamanta a depus o plângere penală cu privire la acest incident. Totuşi, investigaţiile au fost, în cele din urmă, încetate.

În drept  - Articolul 8: Abuzul care avusese loc în timpul manifestaţiei fusese îndreptat împotriva reclamantei pentru că aceasta aparţinea de o anumită minoritate etnică. Acest comportament i-a afectat, fără îndoială, viaţa privată, sub aspectul identităţii etnice, în înţelesul articolului 8 din Convenţie.

Atunci când au investigat incidentele violente, autorităţile statale aveau obligaţia suplimentară în baza articolului 3 din Convenţie de a întreprinde toate măsurile rezonabile în vederea demascării oricărui motiv rasist şi de a stabili dacă ura etnică sau prejudecăţile au jucat sau nu vreun rol în producerea evenimentelor. Mai mult, actele de violenţă precum provocarea unor leziuni fizice minore şi proferarea de ameninţări le pot impune statelor să adopte măsuri pozitive adecvate în domeniul protecţiei dreptului penal, în conformitate cu articolul 8 din Convenţie. O obligaţie similară s-ar naşte şi în cazurile în care presupusul tratament provocat de o prejudecată nu a atins pragul necesar pentru încălcarea articolului 3, ci a constituit o ingerinţă în dreptul reclamantului la viaţă privată în baza articolului 8, ca în cazul de faţă.

Insultele şi actele contestate au avut loc în timpul unei manifestaţii anti-minoritatea romă şi au venit din partea unui membru al unui grup paramilitar declarat de dreapta. Existaseră, aşadar, motive să se considere că reclamanta fusese insultată şi ameninţată din cauza etniei sale rome. Astfel, fusese esenţial ca autorităţile să desfăşoare investigaţia având în vedere acest context special şi să întreprindă toate măsurile rezonabile în scopul demascării rolului motivelor cu caracter rasist ale incidentului. Necesitatea desfăşurării unei analize semnificative a substratului discriminatoriu al incidentului fusese indispensabilă, dat fiind faptul că nu era un caz izolat, ci un caz care făcea parte din atitudinea generală ostilă la adresa comunităţii rome din Gyöngyöspata. În ciuda acestui fapt, autorităţile naţionale au ignorat cu desăvârşire motivele cu caracter rasist din spatele atacului. Mai mult, dispoziţiile legale în vigoare la acea vreme nu prevedeau o cale juridică adecvată pentru reclamantă de a obţine un remediu pentru presupusa insultă rasistă.

Prin urmare, mecanismele de drept penal ale statului reclamat, aşa cum au fost acestea utilizate în prezenta cauză, fuseseră defectuoase, sub aspectul încălcării obligaţiilor pozitive care îi reveneau statului reclamat în baza articolului 8 din Convenţie.

Concluzie: încălcare (şase voturi la unu).

Curtea a respins, de asemenea, capătul de cerere al reclamantei cu privire la eşecul autorităţilor de a-şi îndeplini obligaţiile pozitive în baza articolului 3, analizat împreună cu articolul 14 din Convenţie, ca fiind nefondată în mod manifest, de vreme ce abuzul rasist la adresa reclamantei nu atinsese nivelul minim de gravitate cerut pentru ca o cauză să facă incident articolul 3 din Convenţie.

Articolul 41: 4,000 EUR cu privire la prejudiciul moral.

(Vezi, de asemenea, cu privire la violenţele presupus a avea la bază motive cu caracter rasist, în contextul articolului 14 combinat cu articolul 3,  Nachova şi alţii v. Bulgaria [MC], 43577/98 şi 43579/98, 6 iulie 2005; şi, în general, prezentarea Romi şi Nomazi)

© Această traducere îi aparține Curții Supreme de Justiţie.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid