Categorii Categorii
Prima   |  Rezumate CEDO   |  2018 | Galkin v. Rusia (dec.). Neutilizarea posibilității de a cere o revizuire, după pronunțarea unei decizii a camerei administrative a Curții Supreme. Inadmisibilă
20.11
2018

Galkin v. Rusia (dec.). Neutilizarea posibilității de a cere o revizuire, după pronunțarea unei decizii a camerei administrative a Curții Supreme. Inadmisibilă

310 Accesări    

 

Galkin v. Rusia (dec.) - 5497/18
Decizia din 20.11.2018 [Secția a III-a]

Articolul 35 

Articolul 35-1 

Epuizarea căilor interne de atac

Neutilizarea posibilității de a cere o revizuire, după pronunțarea unei decizii a camerei administrative a Curții Supreme: inadmisibilă

În fapt Reclamantul s-a plâns de o decizie a Consiliului Municipal de restricționare a accesului publicului la ședințele subcomisiilor sale. Acesta a introdus un recurs administrativ care a fost respins printr-o hotărâre pe care camera administrativă a Curții Supreme a confirmat-o în apel. Reclamantul nu a solicitat un control în revizuire a acestei hotărâri.

În drept – Articolul 35 § 1: În decizia Chigirinova v. Russia, Curtea a reținut că în litigiile cu autoritățile publice examinate în baza Codului de procedură administrativă („CPA”), înainte de a depune o cerere la Curte, justițiabilii trebuiau să recurgă mai întâi la remediile oferite de procedura casației la două nivele, care se derula, mai întâi, în fața președintelui unui tribunal regional și, ulterior, în fața camerei administrative a Curții Supreme.

În virtutea CPA, hotărârile pronunțate de către un tribunal regional nu sunt direct susceptibile de o revizuire în casație, dar pot face obiectul unui apel în fața camerei administrative a Curții Supreme. După ce această cameră și-a pronunțat hotărârea în cadrul unui apel ordinar (hotărârea celei de-a doua instanțe), părțile mai au la dispoziție trei luni pentru a solicita revizuirea.

Reclamantul a putut solicita revizuirea hotărârii prin care camera administrativă a Curții Supreme i-a respins apelul și a putut avea parte de o decizie prin care să-i fie respinsă cererea de revizuire sau prin care cauza să fie trimisă în fața prezidiumului Curții Supreme, pentru o examinare în fond. Prin urmare, procedura de control în revizuire era direct accesibilă pentru reclamant și aptă să ofere un răspuns la fondul cererii sale în baza Convenției.

În cazurile în care procedurile relevante din perspectiva CPA au început la nivel regional și au continuat în fața camerei administrative a Curții Supreme, ca în cazul reclamantului, cererea de control în revizuire se înscria în ordinea judiciară potrivit căreia un reclamant trebuia să epuizeze toate căile interne de atac, în sensul articolului 35 § 1 al Convenției.

Concluzie: inadmisibilă (neepuizarea căilor interne de atac).

(A se vedea Chigirinova v. Rusia (dec.), 28448/16, 13 decembrie 2016, Nota informativă 203; a se vedea și Abramyan și alții v. Rusia (dec.), 38951/13 și 59611/13, 12 mai 2015, Nota informativă 186)

© Această traducere îi aparține Curții Constituționale. Originalul se găsește în baza de date HUDOC. Orice preluare a textului se va face cu următoarea mențiune: „Traducerea acestui rezumat de hotărâre a fost efectuată de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova".

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid