Categorii Categorii
Prima   |  Rezumate CEDO   |  2018 | Alekseyev și alții v. Rusia. Refuzurile repetate de autorizare a întrunirilor publice ale comunității LGBT. Încălcare
27.11
2018

Alekseyev și alții v. Rusia. Refuzurile repetate de autorizare a întrunirilor publice ale comunității LGBT. Încălcare

354 Accesări    

Alekseyev și alții v. Rusia - 14988/09, 65548/10, 30650/12  et al. 
Hotărârea din 27.11.2018 [Secția a III-a] 

Articolul 46

Articolul 46-2

Executarea hotărârii

Măsuri generale

Statul reclamat chemat să adopte măsuri cu caracter general cu privire la refuzurile repetate de a autoriza întrunirile publice ale comunității LGBT  

Articolul 11

Articolul 11-1

Libertatea de întrunire pașnică

Refuzurile repetate de autorizare a întrunirilor publice ale comunității LGBT: încălcare

Articolul 13

Remediu efectiv

Lipsa unui remediu intern efectiv cu privire la refuzurile repetate de a autoriza întrunirile publice ale comunității LGBT: încălcare

Articolul 14

Discriminare

Refuzurile repetate de autorizare a întrunirilor publice ale comunității LGBT: încălcare

În fapt – În perioada anilor 2009-2014, reclamanții au depus notificări cu privire la organizarea a 51 de întruniri publice ale comunității LGBT. De fiecare dată, autoritățile locale au refuzat să aprobe datele și locațiile propuse de către reclamanți, care au contestat, fără succes, aceste decizii în fața tribunalelor naționale. În fiecare caz, hotărârile au fost, totuși, pronunțate după datele întrunirilor propuse inițial.

În drept

Articolele 11, 13 și 14: Curtea a ajuns la aceleași concluzii ca în cazul Alekseyev v. Rusia (4916/07, 21 octombrie 2010, Nota informativă 134). Interdicția desfășurării întrunirilor publice ale comunității LGBT nu a constituit o necesitate socială presantă și, prin urmare, nu a fost necesară într-o societate democratică. Mai mult, reclamanții au fost supuși unei discriminări nejustificate pe criterii de orientare sexuală și au fost privați de un remediu național efectiv cu privire la plângerile acestora referitoare la încălcarea libertății de întrunire.  

Concluzie: încălcări (unanimitate).

Articolul 46: În conformitate cu articolul 46, Comitetul Miniștrilor Consiliului Europei și-a continuat supravegherea executării hotărârii Alekseyev, menționate anterior, pe care a calificat-o ca fiind potrivită pentru procedura de supraveghere sporită. De curând, Comitetul Miniștrilor a adoptat o decizie (CM/Del/Dec(2016)1273/H46-23) prin care le-a solicitat autorităților ruse să adopte toate măsurile necesare care să garanteze că practica autorităților locale și a tribunalelor să fie dezvoltată astfel încât să asigure respectarea drepturilor la libertatea de întrunire și la protecția împotriva discriminării. De asemenea, Comitetul a invitat autoritățile ruse să continue să acționeze pentru soluționarea efectivă a problemelor restante în vederea obținerii unor rezultate concrete. Cu toate acestea, în anii de după pronunțarea hotărârii Alekseyev, Guvernul nu a prezentat încă informații privind implementarea unor asemenea măsuri.

Curtea a subliniat că, în adoptarea măsurilor generale de soluționare a problemelor apărute din perspectiva articolelor 11 și 14 în special, natura încălcărilor identificate în hotărârea anterioară și amploarea problemei recurente în discuție reclamau eforturi susținute și pe termen lung.

Articolul 41: Constarea încălcărilor a constituit, în sine, o satisfacție echitabilă suficientă pentru orice prejudiciu moral suferit.

(Vezi și Lashmankin și alții v. Rusia, 57818/09 et al., 7 februarie 2017, Nota informativă 204; și Bayev și alții v. Rusia, 67667/09 et al., 20 iunie 2017, Nota informativă 208)

 

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid