Categorii Categorii
Prima   |  Rezumate CEDO   |  2018 | Günana și alții v. Turcia. Lipsa unei baze legale pentru confiscarea documentelor scrise de mână de către deținuți. Încălcare
20.11
2018

Günana și alții v. Turcia. Lipsa unei baze legale pentru confiscarea documentelor scrise de mână de către deținuți. Încălcare

1218 Accesări    

Günana și alții v. Turcia - 70934/106560/1123599/12 et al.
Hotărârea din 20.11.2018 [Secția a II-a]

Articolul 10

Articolul 10-1

Libertatea de exprimare

Lipsa unei baze legale pentru confiscarea documentelor scrise de mână de către deținuți: încălcare

În fapt – Reclamanții sunt trei deținuți care s-au plans că autoritățile penitenciarului (fie cu ocazia inspectării celulelor, fie atunci când aceștia au încercat să înmâneze documentele unui vizitator) le-au confiscat documente scrise de mână, pregătite de către reclamanți în perioada lor de detenție pe foi  de hârtie sau într-un carnet, din cauza că conținutul acestora promova o organizație teroristă.

În drept – Articolul 10: Scrise de către reclamanți, documentele confiscate constituiau, fără îndoială, un exercițiu al dreptului lor la libertatea de exprimare. Confiscările contestate au echivalat, așadar, cu o ingerință în acest drept.

Niciuna dintre dispozițiile legale pe care s-a bazat Guvernul sau autoritățile penitenciarului nu prevedeau confiscarea manuscrisului unui deținut, în orice circumstanțe. În special, prevederile legale identificate de către Guvern ca baze legale pentru măsurile contestate priveau expedierea și primirea de către deținuți de scrisori, faxuri sau telegrame, și nu confiscarea manuscriselor lor, indiferent dacă în timpul inspectării celulelor lor sau atunci când vreun asemenea document îi era înmânat vreunui vizitator.

Mai mult, autoritățile penitenciarului s-au bazat pe diferite motive juridice pentru confiscarea manuscriselor reclamanților, chiar și atunci când cazurile erau similare.

Pe scurt, Guvernul nu a demonstrat că a existat o bază juridică relevantă în dreptul național pentru confiscarea unui manuscris care aparținea unui deținut și care nu avea natura unei simple corespondențe.

Concluzie: încălcare (unanimitate).

Curtea a mai conchis, în unanimitate, în cazul unuia dintre reclamanți, că a existat o încălcare a articolului 6 § 1 din Convenție.

Articolul 41: 2,000 EUR și, respectiv, 1,500 EUR pentru primii doi reclamanți în privința prejudiciului moral (cererea celui de-al treilea reclamant a fost depusă cu depășirea termenului); capetele de cerere privind acordarea prejudiciului material – respinse

© Această traducere îi aparține Curții Constituționale. Originalul se găsește în baza de date HUDOC. Orice preluare a textului se va face cu următoarea mențiune: „Traducerea acestui rezumat de hotărâre a fost efectuată de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova".

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid