Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Înregistrarea prealabilă a cetățenilor pentru votarea în străinătate – constituțională (Sesizarea nr. 12a/2015)
16.06
2015

Înregistrarea prealabilă a cetățenilor pentru votarea în străinătate – constituțională (Sesizarea nr. 12a/2015)

6180 Accesări    

La 16 iunie 2015, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale articolului 29/1 alin. (3) din Codul electoral (Sesizarea nr. 12a/2015).

 

 Circumstanţele cauzei 

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituțională, la 1 aprilie 2015, de către deputații Alla Dolință și Vasile Bolea.

Potrivit art.29/1 din Codul electoral, în cazul alegerilor parlamentare şi al referendumului republican, pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova se organizează una sau mai multe secţii de votare pentru alegătorii care se află în străinătate la data alegerilor.

Totodată, suplimentar secţiilor de votare din cadrul misiunilor diplomatice, cu acordul autorităţilor competente ale ţării respective, pot fi organizate secţii de votare şi în alte localităţi.

Potrivit prevederilor contestate, aceste secţii de votare suplimentare sunt deschise „în baza înregistrării prealabile a cetăţenilor aflaţi în străinătate. Regulamentul privind înregistrarea prealabilă se aprobă de Comisia Electorală Centrală” (art. 29/1 alin. (3) din Codul electoral).

Autorii sesizării au pretins că acest criteriu pentru deschiderea secţiilor de votare în străinătate contravine articolelor 1, 38, 41 și 54 din Constituţie, precum și art.3 din Protocolul adițional la Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.

 

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte, 

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Victor POPA, judecători 

 

Concluziile Curţii

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reținut că, potrivit art.38 alin.(1) din Constituţie, voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

Curtea a menționat că realizarea dreptului de vot al cetățenilor are loc prin participarea la alegerile în Parlament, în autorităţile administraţiei publice locale, precum şi referendumuri.

Curtea a reținut că beneficiarii dreptului de vot sunt nu doar cetățenii Republicii Moldova cu domiciliul în țară, ci și cetățenii cu domiciliul în străinătate.

În acest sens, legislația electorală stabilește că în cazul alegerilor parlamentare şi al referendumului republican, pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova, se organizează una sau mai multe secţii de votare pentru alegătorii care se află în străinătate la data alegerilor.

În același timp, Curtea a menționat că în vederea facilitării exercitării dreptului la vot, prin norma instituită la art. 29/1 alin. (3) din Codul electoral, legiuitorul a stabilit că suplimentar secţiilor de votare din cadrul misiunilor diplomatice, cu acordul autorităţilor competente ale ţării respective, pot fi organizate secţii de votare şi în alte localităţi. Organizarea acestor secţii de votare se stabileşte de Comisia Electorală Centrală, la propunerea Guvernului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, în baza înregistrării prealabile a cetăţenilor aflaţi în străinătate.

Curtea a constatat că înregistrarea prealabilă a cetățenilor în străinătate este justificată prin raţiuni de ordin tehnic. Astfel, prin stabilirea condiției de înregistrare prealabilă a cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot aflaţi în străinătate se urmăresc mai multe obiective legitime, cum ar fi: stabilirea numărului estimativ al alegătorilor aflaţi peste hotare în vederea constituirii secţiilor de votare suplimentare, întocmirea listei electorale a cetăţenilor care vor vota în raza secţiei de votare respective, precum şi stabilirea numărului estimativ al buletinelor de vot ce vor fi distribuite secţiilor de votare respective.

În viziunea Curţii, această condiţie nu este una disproporţionată în raport cu obiectivele legitime urmărite.

Mai mult, lipsa înregistrării prealabile nu restricționează dreptul de vot. Astfel. cetăţenii care, din diferite motive, nu se înregistrează în prealabil, îşi pot exercita dreptul de vot, prezentându-se în ziua alegerilor la orice secţie de votare constituită în afara ţării.

Pentru motivele menţionate, Curtea a conchis că prevederile contestate nu aduc atingere prevederilor Constituţiei.

 

Hotărârea Curţii 

 Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională:

- a respins sesizarea deputaților în Parlament Alla Dolință și Vasile Bolea;

a recunoscut  constituţional textul „în baza înregistrării prealabile a cetăţenilor aflaţi în străinătate. Regulamentul privind înregistrarea prealabilă se aprobă de Comisia Electorală Centrală.” din articolul 29/1 alin.(3) din Codul electoral.

 

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7469709  //   Vizitatori ieri: 1384  //   azi: 776  //   Online: 60
Acces rapid