Categories Categories
Home   |  Media   |  News | Validation of MP mandate attributed to Mr. Iurie Toma
18.10
2011

Validation of MP mandate attributed to Mr. Iurie Toma

11209 Views    
  print

Comunicat de presă
Emis de Serviciul de presă al Curţii Constituţionale
_______________________________________________________________________________________________________________________________
18.10.2011

Validarea mandatului de deputat atribuit dlui Iurie Toma

 

(Sesizarea nr. 31e/2011)

 

La 18 octombrie 2011 Curtea Constituţională a validat mandatul de deputat atribuit de Comisia Electorală Centrală dlui Iurie Toma, ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Hotărîrea Curţii Constituţionale a fost expediată pentru publicare în Monitorul Oficial.

 

 

Circumstanţele cazului

 

La originea cauzei s-a aflat sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea  mandatului deputatului Iurie Toma, depusă la Curtea Constituţională la 10 octombrie 2011.  

 

La 18 octombrie 2011 sesizarea Comiei Electorale Centrale a fost examinată de Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

 

dl Alexandru TĂNASE, preşedinte,

dna Valeria ŞTERBEŢ, judecător-raportor,

dl Victor PUŞCAŞ,

dl Petru RAILEAN,

dna Elena SAFALERU, judecători.

 

 

Concluziile Curţii

 

Audiind argumentele părţilor, Curtea Constituţională a reţinut că Parlamentul a declarat vacant un mandat de deputat pe lista PLDM ca urmare a demisiei deputatului Grigore Cobzac, următorul candidat supleant pe lista acestui partid fiind dl Iurie Toma.

 

În şedinţa plenară publică Curtea Constituţională a constatat că nu există circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatului de deputat în Parlament atribuit de Comisia Electorală Centrală dlui Iurie Toma (anul naşterii 1971, domiciliat în or. Ungheni, de specialitate pedagog, preşedintele raionului Ungheni).

 

 

Hotărârea Curţii 

 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională l-a declarat ales în calitate de deputat  în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dl Iurie Toma,  pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Hotărîrea Curţii este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

____________________________________________________________________________ 

  

Textul integral al hotărârii este disponibil pe pagina web a Curţii Constituţionale http://www.constcourt.md/ 


Adresa: A. Lăpuşneanu 28, CHIŞINĂU MD-2004, MOLDOVA
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-44, +373 22 25-37-46
Email:
curtea@constcourt.md - Şef Secretariat
mass.media@constcourt.md - Serviciul de presă

 
Info about Notification.:
+373 22 25-37-20
Press relations.:
+373 69349444
Total visits: 7693812  //   Visitors yesterday: 2902  //   today: 2060  //   Online: 54
Quick access