Decizia nr. 60 din 23.04.2021

Decizia nr. 60 din 23.04.2021referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Hotărârii Parlamentului privind anularea prin retragere parțială a Hotărârii Parlamentului nr. 121 din 16 august 2019 privind numirea unui judecător al Curții Constituționale și a Hotărârii Parlamentului din 23 aprilie 2021 privind numirea unui judecător al Curții Constituționale


Subiectul sesizării: deputat, Sergiu Litvinenco


Decizia:
1. d_60_2021_92a_2021_rou.pdf
2. d_60_2021_92a_2021_rus.pdf


Sesizări:


 

DECIZIE
referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Hotărârii Parlamentului privind anularea prin retragere parțială a Hotărârii Parlamentului nr. 121 din 16 august 2019 privind numirea unui judecător al Curții Constituționale și a Hotărârii Parlamentului din 23 aprilie 2021 privind numirea unui judecător al Curții Constituționale
(sesizarea nr. 92a/2021)

CHIŞINĂU
23 aprilie 2021

 

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Liuba ȘOVA, Președinte ad-interim,
Având în vedere sesizarea nr. 92a, înregistrată pe 23 aprilie 2021,
Examinând prima facie sesizarea menționată
Având în vedere actele și lucrările dosarului,

 

C O N S T A T Ă 

1. La originea cauzei se află o sesizare depusă la Curtea Constituțională pe 23 aprilie 2021, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, 25 lit. g) din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională şi 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicției constituționale nr. 502 din 16 iunie 1995, de domnul Sergiu Litvinenco, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

2. Autorul sesizării îi solicită Curții să verifice constituționalitatea Hotărârii Parlamentului privind anularea prin retragere parțială a Hotărârii Parlamentului nr. 121 din 16 august 2019 privind numirea unui judecător al Curții Constituționale și a Hotărârii Parlamentului din 23 aprilie 2021 privind numirea unui judecător al Curții Constituționale.

3. Astfel, în conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității Hotărârilor Parlamentului, în prezenta cauză a Hotărârii Parlamentului privind anularea prin retragere parțială a Hotărârii Parlamentului nr. 121 din 16 august 2019 privind numirea unui judecător al Curții Constituționale și a Hotărârii Parlamentului din 23 aprilie 2021 privind numirea unui judecător al Curții Constituționale, ține de competența Curții Constituționale.

4. Totodată, autorul sesizării i-a solicitat Curții să suspende acțiunea Hotărârilor contestate în baza articolelor 251 alin. (2) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 71 alin. (2) din Codul jurisdicției constituționale. În susținerea cererii privind suspendarea acțiunii actelor contestate autorul a invocat riscul lezării echilibrului puterilor în stat, blocarea activității Curții Constituționale, periclitarea independenței acesteia și împiedicarea exercitării de către Curtea Constituțională a rolului său de gardian a Constituției. Totodată, autorul sesizării a invocat necesitatea asigurării bunei funcționări a activității Curții Constituționale în lipsa oricăror ingerințe, până la examinarea în fond a sesizării.

5. Examinând cererea de suspendare, Președintele ad-interim reiterează că rațiunea măsurii suspendării acțiunii unor acte contestate constă în evitarea unor prejudicii și consecințe negative iminente (DCC nr. 161 din 29 decembrie 2020, § 10 și DCC nr. 1 din 4 ianuarie 2021, § 9).

6. Președintele ad-interim reiterează că Curtea Constituțională poate suspenda, sesizată fiind, acțiunea actelor prevăzute la articolele 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, 4 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 4 alin. (1) lit. a) din Codul jurisdicției constituționale, dacă aceste acte afectează sau se referă la domeniile stabilite la articolul 251 alin. (2) din Legea citată și articolul 71 alin. (2) din Codul menționat (DCC nr. 161 din 29 decembrie 2020, § 7). Totodată, potrivit articolelor 251 alin. (4) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 71 alin. (4) din Codul jurisdicției constituționale, în caz de imposibilitate a convocării plenului Curții, decizia de suspendare se emite printr-o dispoziție a Președintelui Curții Constituționale, cu confirmarea ulterioară obligatorie de către plenul Curții Constituționale.

7. În acest sens, Președintele ad-interim precizează că este în drept să examineze cererea de suspendare a acțiunii actelor contestate, dată fiind imposibilitatea convocării plenului Curții Constituționale și supunerii problemei ridicate analizei sale. Președintele ad-interim menționează că complexitatea problemei ridicate în sesizarea privind controlul de constituționalitate și riscul producerii unor consecințe negative iminente pentru ordinea constituțională justifică examinarea imediată a prezentei cereri de suspendare. În acest sens, Președintele ad-interim a avut în vedere faptul că orice amânare nejustificată poate provoca consecințe grave și iremediabile pentru ordinea constituțională și poate afecta echilibrul puterilor în stat, principiul democrației, al loialității față de Constituție și independența Curții Constituționale. Mai mult, Președintele ad-interim a avut în vedere și faptul că riscul producerii unor ingerințe negative în aceste principii constituționale justifică examinarea imediată a prezentei cereri de suspendare.

8. Astfel, analizând cererea de suspendare a acțiunii actelor contestate, Președintele ad-interim constată că Hotărârile atacate vizează buna funcționare a Curții Constituționale și inamovibilitatea mandatului de judecător constituțional. Aceste aspecte sunt de o importanță deosebită în sistemul Constituției, bucurându-se de o protecție specială. În acest sens, în jurisprudența sa Curtea Constituțională a precizat că orice normă legală ori modificare legislativă care ar avea ca efect blocarea sub orice formă a funcționalității Curții, se consideră neconstituțională ab initio (HCC nr. 6 din 16 mai 2013, § 59).

9. Din aceste motive, analizând cererea de suspendarea a acțiunii actelor contestate, realitatea riscurilor și pertinența motivelor invocate în fundamentarea acesteia, Președintele ad-interim conchide în privința admiterii ei și suspendării acțiunii actelor atacate.

10.  În final, Președintele ad-interim reiterează concluziile sale privind importanța vitală pentru Constituție a domeniilor afectate de Hotărârea Parlamentului privind anularea prin retragere parțială a Hotărârii Parlamentului nr. 121 din 16 august 2019 privind numirea unui judecător al Curții Constituționale și de Hotărârea Parlamentului din 23 aprilie 2021 privind numirea unui judecător al Curții Constituționale[1]. Totodată, Președintele ad-interim constată că aceste domenii se circumscriu în sfera de aplicare a articolelor 251 alin. (2) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și articolul 71 alin. (2) din Codul jurisdicției constituționale, în particular, în câmpul de aplicare a prevederilor articolelor 1, 2, 5, 6, 7, 134 și 137 din Constituție.

11.  Așadar, Președintele ad-interim reiterează că în cazul în care acțiunea actelor atacate nu va fi suspendată, prevederile acestora ar putea fi puse în aplicare și ar putea produce efecte iremediabile și imposibil de prognozat. Aceste imperative de importanță vitală pentru Constituție, abilitează Președintele ad-interim cu competența examinării și admiterii provizorii a prezentei cereri de suspendare a actelor contestate. 

Din aceste considerente, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) și 140 alin. (2) din Constituție, 4, 251, 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 6, 71, 61 și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Președintele ad-interim

 

DISPUNE 

1. Se admite cererea de suspendare a acțiunii Hotărârii Parlamentului privind anularea prin retragere parțială a Hotărârii Parlamentului nr. 121 din 16 august 2019 privind numirea unui judecător al Curții Constituționale și a Hotărârii Parlamentului din 23 aprilie 2021 privind numirea unui judecător al Curții Constituționale depusă de domnul Sergiu Litvinenco, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. 

2. Se suspendă acțiunea Hotărârii Parlamentului privind anularea prin retragere parțială a Hotărârii Parlamentului nr. 121 din 16 august 2019 privind numirea unui judecător al Curții Constituționale și a Hotărârii Parlamentului din 23 aprilie 2021 privind numirea unui judecător al Curții Constituționale. 

3. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 

Președinte ad-interim                                                          Liuba ȘOVA

 

 

 

Chișinău, 23 aprilie 2021

DCC nr. 60

Dosarul nr. 92a/2021

 


[1] https://www.youtube.com/watch?v=w_PR4V6hMqw 

 

 

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid