Decizia nr. 151 din 22.12.2020

Decizia nr. 151 din 22.12.2020referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 234 din 16 decembrie 2020 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova


Subiectul sesizării: deputat, Dinu Plîngău, Maria Ciobanu


Decizia:
1. d_151_2020_213a_2020_rou.pdf


Sesizări:


DECIZIE
referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 234 din 16 decembrie 2020 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova
(sesizarea nr. 213a/2020)

CHIŞINĂU
22 decembrie 2020

Curtea Constituţională, judecând în componenţa:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Dumitru Avornic, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată pe 21 decembrie 2020,
Examinând prima facie sesizarea menționată,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu,

 

C O N S T A T Ă 

1. La originea cauzei se află o sesizare depusă la Curtea Constituțională pe 21 decembrie 2020, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituțională şi 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicției constituționale, de către dl Dinu Plîngău și dna Maria Ciobanu, deputați în Parlamentul Republicii Moldova.

2. Autorii sesizării îi solicită Curții să verifice constituționalitatea Legii nr. 234 din 16 decembrie 2020 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.

3. Autorii menționează că la data depunerii sesizării Legea contestată nu era publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Curtea reține că la data examinării sesizării Legea nr. 234 din 16 decembrie 2020 a fost promulgată prin Decretul Președintelui Republicii nr. 1903-VIII din 18 decembrie 2020 și a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 353-357 din 22 decembrie 2020.

4. Astfel, în conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a Legii nr. 234 din 16 decembrie 2020 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, ține de competența Curții Constituționale.

5. Totodată, autorii sesizării îi solicită Curții să suspende acțiunea Legii contestate în baza articolului 251 din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională, deoarece Legea contestată: 1) va crea conflicte interetnice; 2) va slăbi capacitatea instituțiilor statului de a face față provocărilor existente prin obligarea acestora de a traduce toate actele oficiale în limba rusă; 3) va crea un dezechilibru între drepturile diferitelor grupuri de minorități naționale; 4) va declanșa litigii; 5) va duce la cheltuieli suplimentare pentru realizarea acesteia; 6) va descuraja populația să studieze limba oficială a statului și va face ca o parte din populație și minoritățile naționale să studieze limba rusă; 7) va încălca dreptul la identitate și unitatea poporului.

6. Curtea reține că, dacă este sesizată în modul corespunzător, ea poate suspenda acțiunea actelor prevăzute la articolele 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, 4 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 4 alin. (1) lit. a) din Codul jurisdicției constituționale nr. 502 din 16 iunie 1995, care afectează sau se referă la domeniile stabilite la articolul 251 alin. (2) din Legea citată și articolul 71 alin. (2) din Codul menționat.

7. Examinând prima facie cererea de suspendare a acțiunii Legii cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, Curtea observă că, potrivit articolului 76 din Constituție, legea se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în textul ei. De asemenea, articolul 56 alin. (1) din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative stabilește că actele normative intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau la data indicată în textul actului normativ, care nu poate fi anterioară datei publicării. În această cauză, Legea contestată nu stabilește expres data intrării în vigoare. Prin urmare, Legea va intra în vigoare la o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, așa cum prevede articolul 56 alin. (1) din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative.

8.  Curtea amintește că rațiunea măsurii suspendării acțiunii unor acte normative contestate constă în evitarea unor prejudicii şi consecințe negative iminente.

9.  În acest context, Curtea notează că cererea autorilor de a suspenda acțiunea Legii contestate, care va intra în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (i.e. 22 ianuarie 2021), nu îndeplinește condiția referitoare la existența unui risc „iminent” al aplicării Legii contestate, așa cum acesta a fost stabilit în jurisprudența Curții (a se vedea DCC nr. 42 din 30 aprilie 2020; DCC nr. 43 din 14 mai 2020; DCC nr. 80 din 2 iulie 2020; DCC nr. 137 din 7 decembrie 2020, §§ 10-11; DCC nr. 148 din 18 decembrie 2020, § 7; DCC nr. 149 din 21 decembrie 2020, §§ 9-10).

Din aceste considerente, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) și 140 alin (2) din Constituție, 251 și 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 6, 71, 61 și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

D E C I D E

1. Se respinge cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 234 din 16 decembrie 2020 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova depusă de domnul Dinu Plîngău și doamna Maria Ciobanu, deputați în Parlamentul Republicii Moldova.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Preşedinte                           Domnica MANOLE 

 

Chişinău, 22 decembrie 2020
DCC nr. 151
Dosarul nr. 213a/2020

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid