Decizia nr. 152 din 22.12.2020

Decizia nr. 152 din 22.12.2020 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 236 din 16 decembrie 2020 privind modificarea unor acte normative


Subiectul sesizării: deputat, Liviu Vovc


Decizia:
1. d_152_2020_214a_2020_rou.pdf


Sesizări:


 

 DECIZIE
referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 236 din 16 decembrie 2020 privind modificarea unor acte normative
(sesizarea nr. 214a/2020)

CHIŞINĂU
22 decembrie 2020

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Cristina Chihai, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată pe 21 decembrie 2020,
Examinând prima facie sesizarea menționată,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu, 

C O N S T A T Ă 

1. La originea cauzei se află o sesizare depusă la Curtea Constituțională pe 21 decembrie 2020, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie, 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicţiei constituţionale, de dl Liviu Vovc, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

2. Curtea observă că autorul sesizării îi solicită Curții să verifice constituționalitatea Legii nr. 236 din 16 decembrie 2020 privind modificarea unor acte normative.

3. Autorul menționează că la data depunerii sesizării Legea contestată nu era promulgată de Președintele Republicii și nu era publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

4. Curtea notează că, la data examinării sesizării în partea referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 236 din 16 decembrie 2020 privind modificarea unor acte normative, legea respectivă a fost promulgată prin Decretul Președintelui Republicii nr. 1925-VIII din 21 decembrie 2020 și a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 353-357 din 22 decembrie 2020.

5. Astfel, în conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a Legii nr. 236 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative, ține de competența Curții Constituționale.

6. Autorul sesizării îi solicită Curții să suspende acțiunea Legii contestate în baza articolului 251 alin. (2) din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională, menționând că există riscul ca odată cu intrarea în vigoare a Legii contestate să fie înființate farmacii mobile și medicamentele să fie comercializate de un personal nespecializat, fapt care ar avea consecințe grave asupra sănătății populației.

7. Curtea reține că poate suspenda, sesizată fiind, acțiunea actelor normative prevăzute la articolele 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, 4 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 4 alin. (1) lit. a) din Codul jurisdicției constituționale nr. 502 din 16 iunie 1995, dacă aceste acte afectează sau se referă la domeniile stabilite la articolul 251 alin. (2) din Legea citată și articolul 71 alin. (2) din Codul menționat.

8. Examinând prima facie sesizarea în partea ce ține de dispunerea suspendării, Curtea notează că, potrivit articolului 76 din Constituție, legea se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în textul ei. De asemenea, articolul 56 alin. (1) din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative stabilește că actele normative intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau la data indicată în textul actului normativ, care nu poate fi anterioară datei publicării. În prezenta cauză, Legea contestată prevede expres că aceasta intră în vigoare la trei luni de la publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Prin urmare, Legea respectivă va intra în vigoare la 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, așa cum prevede articolul 56 alin. (1) din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative. 

 

9. Curtea amintește că rațiunea măsurii suspendării acțiunii unor acte normative contestate constă în evitarea unor prejudicii şi consecințe negative iminente.

10. În acest context, Curtea notează că cererea autorului de a suspenda acțiunea Legii contestate, care va intra în vigoare peste 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (i.e. 22 martie 2021), nu îndeplinește condiția referitoare la existența unui risc „iminent” al aplicării Legii contestate, așa cum acesta a fost stabilit în jurisprudența Curții (a se vedea DCC nr. 42 din 30 aprilie 2020; DCC nr. 43 din 14 mai 2020; DCC nr. 80 din 2 iulie 2020 și DCC nr. 137 din 7 decembrie 2020, §§ 10-11; DCC nr. 148 din 18 decembrie 2020, § 7; DCC nr. 149 din 21 decembrie 2020, §§ 9-10).

Din aceste considerente, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) și 140 alin. (2) din Constituție, 251 și 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 6, 71, 61 și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E

1. Se respinge cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 236 din 16 decembrie 2020 privind modificarea unor acte normative depusă de domnul Liviu Vovc, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Preşedinte                              Domnica MANOLE

Chişinău, 22 decembrie 2020
DCC nr. 152
Dosarul nr. 214a/2020

 

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid