Decizia nr. 141 din 08.12.2020

Decizia nr. 141 din 08.12.2020 referitoare la solicitarea suspendării acțiunii Legii nr. 217 din 3 decembrie 2020 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative


Subiectul sesizării: deputat, Dinu Plîngău, Maria Ciobanu


Decizia:
1. dcc_141_2020_198a_2020_rou.pdf


Sesizări:


 

DECIZIE
referitoare la solicitarea suspendării acțiunii Legii nr. 217 din 3 decembrie 2020 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative 
(sesizarea nr. 198a/2020

CHIŞINĂU
8 decembrie 2020 

Curtea Constituţională, judecând în componenţa:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Dina Musteața, asistent judiciar,

Având în vedere sesizarea înregistrată pe 7 decembrie 2020,
Examinând prima facie sesizarea menționată,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,

Deliberând în camera de consiliu,

 

C O N S T A T Ă 

1. La originea cauzei se află o sesizare depusă la Curtea Constituțională pe 7 decembrie 2020, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie, 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicţiei constituţionale, de dl Dinu Plîngău și dna Maria Ciobanu, deputați în Parlamentul Republicii Moldova.

2. Autorii sesizării îi solicită Curții să verifice constituționalitatea Legii nr. 217 pentru modificarea unor acte normative, adoptată pe data de 3 decembrie 2020 (proiectul nr. 478).

3. Autorii sesizării menționează că la data depunerii sesizării Legea contestată nu a fost promulgată de Președintele Republicii și nu a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Curtea reține că la data examinării sesizării Legea nr. 217 din 3 decembrie 2020 a fost promulgată prin Decretul Președintelui nr. 1861-VIII din 7 decembrie 2020 și a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 329-331 din 8 decembrie 2020.

4. Astfel, în conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a Legii nr. 217 din 3 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative, ține de competența Curții Constituționale.

5. În esență, Legea contestată are ca efect abrogarea Legii nr. 151 din 4 octombrie 2018 cu privire la transmiterea cu titlu oneros a unui bun imobil și introducerea Stadionului Republican Chișinău în Lista complexelor sportive din subordinea autorității speciale de specialitate, conținută în Anexa Legea cu privire la cultura fizică și sport nr. 330 din 25 martie 1999.

6. Totodată, autorii sesizării îi solicită Curții să suspende acțiunea Legii contestate, în baza articolului 251 din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională, menționând că Republica Moldova riscă să declanșeze un conflict diplomatic pentru nerespectarea obligațiilor care îi revin din acordurile bilaterale încheiate cu Statele Unite ale Americii. De asemenea, aceștia afirmă că Republica Moldova riscă să-și piardă reputația pe plan internațional, precum și să nu beneficieze de investiții și parteneriate strategice. În viziunea autorilor sesizării, Legea contestată afectează democrația, separația și colaborarea puterilor și securitatea economică și financiară a statului.

7. Curtea reține că, dacă este sesizată în modul corespunzător, ea poate suspenda acțiunea actelor prevăzute la articolele 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, 4 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 4 alin. (1) lit. a) din Codul jurisdicției constituționale nr. 502 din 16 iunie 1995, care afectează sau se referă la domeniile stabilite la articolul 251 alin. (2) din Legea citată și de articolul 71 alin. (2) din Codul menționat.

8. Examinând prima facie sesizarea, Curtea consideră necesară suspendarea acțiunii Legii contestate, pentru a verifica, pe baza unor indicii rezonabile, existența unor acorduri bilaterale încheiate de Guvernul Republicii Moldova cu Guvernul Statelor Unite ale Americii, în legătură cu transmiterea terenului pe care se găsește, actualmente, Stadionul Republican, în proprietatea Statelor Unite ale Americii, pentru construirea pe acesta a edificiului unei ambasade, potrivit Legii nr. 151 din 4 octombrie 2018, abrogată prin Legea contestată.

9. Cu privire la domeniul afectat de Legea contestată, Curtea reține că soluția suspendării este necesară pentru a evita prejudiciile şi consecinţele negative iminente pentru ordinea constituțională (a se vedea articolul 251 alin. (2) pct. 1) lit. h) din Legea cu privire la Curtea Constituțională; articolul 71 alin. (2) pct. 1) lit. h) din Codul jurisdicției constituționale). 

Din aceste considerente, în baza articolului 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, articolului 251 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, articolelor 6, 71, 61 și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E

1. Se admite cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 217 din 3 decembrie 2020 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative depusă de domnul Dinu Plîngău și doamna Maria Ciobanu, deputați în Parlamentul Republicii Moldova.

2. Se suspendă acțiunea Legii nr. 217 din 3 decembrie 2020 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative până la soluţionarea în fond a cauzei.

3. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Preşedinte                                                                            Domnica MANOLE 

 

Chişinău, 8 decembrie 2020
DCC nr. 141
Dosarul nr. 198a/2020

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid