Decizia nr. 41 din 23.04.2020

Decizia nr. 41 din 23.04.2020 privind cererea de suspendare a acțiunii Hotărârilor Guvernului nr. 162 din 13 martie 2020 și nr. 252 din 21 aprilie 2020


Subiectul sesizării: deputat, Serghei Sîrbu


Decizia:
1. d_41_2020_56a_2020_rou.pdf
2. d_41_dos_56а_2020_rus.pdf


Sesizări:


DECIZIE
privind cererea de suspendare a acțiunii Hotărârilor Guvernului nr. 162 din 13 martie 2020 și nr. 252 din 21 aprilie 2020
(Sesizarea nr. 56a/2020)

 CHIŞINĂU
23 aprilie 2020

Curtea Constituţională, judecând în componenţa:
dnei Domnica MANOLE, președinte,
dlui Eduard ABABEI,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Dumitru Avornic, asistent judiciar,

Având în vedere sesizarea înregistrată pe 23 aprilie 2020,
Examinând prima facie sesizarea menționată,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu,

 

C O N S T A T Ă 

La originea cauzei se află o sesizare depusă la Curtea Constituțională pe 23 aprilie 2020, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie, 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicţiei constituţionale, de către dl Serghei Sîrbu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Autorul sesizării îi solicită Curții să verifice constituționalitatea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind acordarea către Guvernul Republicii Moldova a unui împrumut financiar de stat de 200 de milioane de EUR.

Totodată, autorul sesizării îi cere Curții să suspende acțiunea următoarelor acte: 

- Hotărârea Guvernului nr. 169 din 13 martie 2020 pentru inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Federației Ruse şi Guvernul Republicii Moldova privind acordarea Guvernului Republicii Moldova a unui împrumut financiar de stat, și 

- Hotărârea Guvernului nr. 252 din 21 aprilie 2020 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Federației Ruse şi Guvernul Republicii Moldova privind acordarea Guvernului Republicii Moldova a unui împrumut financiar de stat. 

Autorul sesizării consideră că trebuie suspendată acțiunea Hotărârilor Guvernului menționate supra prin care s-a aprobat semnarea Acordului și proiectul de lege privind ratificarea acestui Acord. El afirmă că suspendarea acțiunii acestor acte este necesară pentru suspendarea procedurii legislative de ratificare și de intrare în vigoare a Acordului contestat până la examinarea în fond a sesizării.

Examinând cererea de suspendare a acțiunii actelor sesizate, Curtea observă că, pe data de 23 aprilie 2020, la câteva ore distanță de ora la care Curtea a primit prezenta sesizare, Parlamentul Republicii Moldova a examinat Hotărârea Guvernului nr. 252 din 21 aprilie 2020, a cărei suspendare se solicită, și a adoptat Legea nr. 57 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Federației Ruse și Guvernul Republicii Moldova privind acordarea Guvernului Republicii Moldova a unui împrumut financiar de stat.

În contextul circumstanțelor menționate supra și având în vedere caracterul ei de garant al supremației Constituției, Curtea va examina, în continuare, necesitatea suspendării acțiunii Legii menționate mai sus.

 Curtea consideră necesară suspendarea acțiunii legii, inclusiv procedura de intrare în vigoare a acesteia, prin prisma articolului 251 alin. (2) pct. 1) lit. e) („principiile fundamentale privind proprietatea”) din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională și a articolului 71 alin. (2) pct. 1) lit. e) din Codul jurisdicției constituționale nr. 502 din 16 iunie 1995. În eventualitatea în care se vor confirma afirmațiile autorului sesizării privind încălcarea articolelor 1, 2, 126 și 129 din Constituție, ar putea fi afectată, la prima vedere, principiile fundamentale privind proprietatea.

De asemenea, necesitatea suspendării acțiunii Legii nr. 57 din 23 aprilie 2020 se justifică prin faptul că după intrarea în vigoare a Acordului internațional ratificat de Parlament prin Legea menționată mai sus, verificarea constituționalității acestuia nu va fi posibilă (a se vedea HCC nr. 5 din 24 septembrie 2002). 

Din aceste considerente, în baza articolului 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, articolului 251 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, articolelor 6, 71, 61 și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională 

D E C I D E 

1. Se admite cererea de suspendare depusă de către domnul Serghei Sîrbu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. 

2. Se suspendă acțiunea, inclusiv procedura de intrare în vigoare, a Legii nr. 57 din 23 aprilie 2020 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Federației Ruse și Guvernul Republicii Moldova privind acordarea Guvernului Republicii Moldova a unui împrumut financiar de stat, până la examinarea în fond a sesizării. 

3. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Preşedinte                                                                             Domnica MANOLE

Chişinău, 23 aprilie 2020
DCC nr. 41
Dosarul nr. 56a/2020

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid