Decizia nr. 124 din 15.12.2017

Decizie nr.124 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 117a/2017 privind controlul constituționalității Legii nr.154 din 20 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (sistemul electoral)


Subiectul sesizării: fracțiune parlamentară


Decizia:
1. ro-d12415122017roeec51.pdf


Sesizări:


1. La 5 septembrie 2017, fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal a adresat Curţii Constituţionale o sesizare, prin care solicită controlul constituționalității Legii nr.154 din 20 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

2. La 19 septembrie 2017, în temeiul articolului 31 alin.(3) din Codul jurisdicţiei constituţionale, autorii sesizării au completat sesizarea cu argumente adiţionale.

A. Motivele sesizării

3. Motivele sesizării, astfel cum au fost expuse de autorii acesteia, pot fi rezumate după cum urmează.

4. La 20 iulie 2017, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr.154 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Prin această lege a fost modificat și completat, printre altele, Codul electoral.

5. În conformitate cu articolul 73 alin.(2) și (3) din Codul electoral în redacția Legii nr.154 din 20 iulie 2017, alegerile Parlamentului se efectuează în baza unui sistem de vot mixt (proporţional şi majoritar) într-o circumscripţie naţională şi în circumscripţii uninominale. În circumscripţia naţională se aleg 50 de deputaţi în baza votului reprezentării proporţionale. În circumscripţiile uninominale se aleg 51 de deputaţi în baza votului majoritar, câte unul de la fiecare circumscripţie.

6. Concomitent, prin Legea nr.154 din 20 iulie 2017, au fost reglementate, printre altele, condițiile pentru înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlament, criteriile pentru constituirea circumscripțiilor electorale, condițiile de votare, regulile privind atribuirea mandatelor obţinute în circumscripţia naţională și în circumscripţia uninominală etc.

7. Autorii sesizării pretind că prevederile legii contestate sunt contrare articolelor 38 [Dreptul de vot şi dreptul de a fi ales], 54 [Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi] și 61 [Alegerea Parlamentului] din Constituție.

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 8430394  //   Vizitatori ieri: 1920  //   azi: 69  //   Online: 1
Acces rapid