Adresanr. PCC-01/2a/124 din 04.03.2021

ADRESĂ


Adresa:
1. a_h_2a_2021_rou.pdf
2. a_h_2a_2021_rus.pdf


Sesizare:
1.  Sesizarea nr. 2a din 11 ianuarie 2021 privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea cu privire la Guvern nr. 136 din 7 iulie 2017


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 7 din 04.03.2021 pentru controlul constituționalității articolelor 15 alin. (2) lit. d), e), f), alin. (3), 23 alin. (3) și (6) și articolului 26 alineatele (6) - (9) din Legea cu privire la Guvern nr. 136 din 7 iulie 2017 (competențele unui Guvern al cărui mandat a încetat)

 

  Parlamentul Republicii Moldova

 

ADRESĂ

Pe 4 martie 2021, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 7 cu privire la controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea cu privire la Guvern, în partea ce ține de atribuțiile Guvernului al cărui mandat a încetat.

Prin Hotărârea citată, Curtea și-a clarificat jurisprudența în materia competențelor Guvernului al cărui mandat a încetat, așa cum acestea sunt stabilite de articolul 103 alin. (2) din Constituție. Astfel, Curtea a stabilit că în fiecare caz în care Guvernul al cărui mandat a încetat consideră necesar să adopte o măsură precisă, el trebuie să aibă în vedere următorul test: a) dacă măsura este necesară; b) dacă măsura va avea repercusiuni asupra competențelor următorului Guvern cu puteri depline și c) dacă următorul Guvern cu puteri depline poate anula măsura adoptată de Guvernul al cărui mandat a încetat.

Curtea a reținut că testul menționat mai sus trebuie aplicat: a) de către Parlament atunci când reglementează competențele Guvernului al cărui mandat a încetat; b) de către un Guvern al cărui mandat a încetat în fiecare caz în care consideră necesar să adopte o măsură precisă; c) de către instanțele judecătorești în fiecare caz în care sunt chemate să verifice legalitatea măsurilor adoptate de un Guvern al cărui mandat a încetat; d) de către Curtea Constituțională în fiecare caz în care este sesizată să verifice constituționalitatea măsurilor adoptate de un Guvern al cărui mandat a încetat sau a prevederilor legale care reglementează aceste măsuri, dacă verificarea lor ține de competența sa, așa cum a fost stabilită la articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție.

În acest context, Curtea îi solicită Parlamentului să reglementeze competențele Guvernului al cărui mandat a încetat, stabilite de articolul 15 alin. (2) din Legea cu privire la Guvern, și să opereze modificări în legislația conexă în conformitate cu raționamentele Hotărârii Curții Constituționale nr. 7 din 4 martie 2021.

Prin urmare, în conformitate cu prevederile articolului 281 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, Curtea îi solicită Parlamentului să examineze prezenta adresă şi să-i comunice rezultatele examinării ei în termenele prevăzute de lege.

 

 

Preşedinte                                                                  Domnica MANOLE

 

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 7199696  //   Vizitatori ieri: 2756  //   azi: 2759  //   Online: 64
Acces rapid