Decizia nr. 36 din 24.03.2020

Decizia nr. 36 din 24.03.2020 de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii prevederilor punctelor 2, 3, 4 și 5 din Art. I din Legea nr. 54 din 17 martie 2020 pentru modificarea Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, a unor prevederi din Legea nr. 212 din 24 iunie 2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război și din Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020 privind declararea stării de urgenţă (Sesizarea nr. 47a/2020)


Subiectul sesizării: grup de deputaţi, Andrian Candu, Sergiu Sîrbu, Eleonora Graur și Corneliu Padnevici


Decizia:
1. d_36_2020_47a_2020_rou.pdf
2. d_36_2020_47a_2020_rus.pdf


Sesizări:


DECIZIE
de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii prevederilor punctelor 2, 3, 4 și 5 din Art. I din Legea nr. 54 din 17 martie 2020 pentru modificarea Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, a unor prevederi din Legea nr. 212 din 24 iunie 2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război și din Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020 privind declararea stării de urgenţă
(Sesizarea nr. 47a/2020)

  

CHIŞINĂU
24 martie 2020

Curtea Constituţională, judecând în componenţa:

dlui Vladimir ȚURCAN, președinte,
dlui Eduard ABABEI,
dnei Domnica MANOLE,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Dumitru Avornic, asistent judiciar,

Având în vedere sesizarea înregistrată pe 23 martie 2020,
Examinând prima facie sesizarea menționată,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu, 

C O N S T A T Ă 

La originea cauzei se află o sesizare depusă la Curtea Constituțională pe 23 martie 2020, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie, 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicţiei constituţionale, de către dnii Andrian Candu, Sergiu Sîrbu, Eleonora Graur și Corneliu Padnevici, deputați în Parlamentul Republicii Moldova.

Autorii sesizării solicită Curții să verifice constituționalitatea următoarelor prevederi legale:

- punctele 2, 3, 4 și 5 din Art. I din Legea nr. 54 din 17 martie 2020 pentru modificarea Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război;

- articolele 20 lit. k), 22 lit. i), 24 lit. g) și 25 lit. j) din Legea nr. 212 din 24 iunie 2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război și

- textul „altor acţiuni necesare” de la articolul 2 pct. 12) din Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020 privind declararea stării de urgenţă.

Totodată, autorii sesizării i-au solicitat Curții să suspende acțiunea normelor contestate în baza articolului 251 din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională și articolului 71 din Codul jurisdicției constituționale nr. 502 din 16 iunie 1995.

Examinând solicitarea de suspendare a acțiunii actelor sesizate, Curtea observă că în argumentarea lor, autorii sesizării s-au rezumat la o simplă afirmație că dispozițiile criticate ar fi de natură să cauzeze prejudicii grave drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Astfel, Curtea reține că, în cazul în care un autor al sesizării invocă riscul afectării unui domeniu prevăzut de articolul 251 alin. (2) pct. 1) din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională și de articolul 71 alin. (2) pct. 1) din Codul jurisdicției constituționale nr. 502 din 16 iunie 1995, trebuie aduse argumente privind intensitatea și posibilele prejudicii și consecințe negative iminente și ireparabile ale riscului. Chiar dacă riscul este abstract, cererile cu privire la suspendarea acțiunii actelor sesizate trebuie motivate. Simpla invocare a riscului nu reprezintă o motivare suficientă și convingătoare în vederea suspendării acțiunii actului sesizat.

Prin urmare, în baza celor menționate supra, Curtea consideră necesar să respingă prezenta solicitare pe motiv că este nemotivată. 

Din aceste considerente, în baza articolului 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, articolului 251 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, articolelor 6, 71, 61 și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

D E C I D E

 

1. Se respinge solicitarea domnilor Andrian Candu, Sergiu Sîrbu, Eleonora Graur și Corneliu Padnevici, deputați în Parlamentul Republicii Moldova, referitoare la suspendarea acțiunii următoarelor prevederi legale:

- punctele 2, 3, 4 și 5 din Art. I din Legea nr. 54 din 17 martie 2020 pentru modificarea Legii nr.212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război;

- articolele 20 lit. k), 22 lit. i), 24 lit. g) și 25 lit. j) din Legea nr. 212 din 24 iunie 2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război și

- textul „altor acţiuni necesare” de la articolul 2 pct. 12) din Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020 privind declararea stării de urgenţă. 

2. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Preşedinte                                                                          Vladimir ȚURCAN

 

 

Chişinău, 24 martie 2020
DCC nr. 36
Dosarul nr. 47a/2020

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7690531  //   Vizitatori ieri: 3605  //   azi: 1892  //   Online: 55
Acces rapid