Avizul nr. 7 din 06.12.2016

Aviz nr.7 din 06.12.2016 la proiectul de lege pentru modificarea Constituției Republicii MoldovaSubiectul sesizării: Guvernul Republicii Moldova
Tipul avizului: iniţiativa de revizuire a Constituţiei
Aviz:
1. ro-aviz706122016ro2238f.pdf


Sesizări:1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 28 noiembrie 2016 de către Guvernul Republicii Moldova, în temeiul prevederilor art. 135 alin. (1) lit. c) şi art. 141 alin. (1) lit. c) din Constituția Republicii Moldova, art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art. 4 alin. (1) lit. c), art. 38 alin. (2), art. 63 lit. a) din Codul jurisdicţiei constituţionale, prin care se solicită avizarea proiectului de lege pentru modificarea Constituţiei Republicii Moldova.

2. Proiectul de lege pentru modificarea Constituţiei are următorul cuprins:

Articolul I - Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 78, art.140), se modifică după cum urmează:

1. La articolul 135 alineatul (1) litera g), cuvintele „Curtea Supremă de Justiție" se substituie cu cuvintele „instanțele judecătorești".

2. Articolul 136:

la alineatul (1), textul „6 judecători" se substituie cu textul „7 judecători", iar textul „6 ani" se substituie cu textul „9 ani, care nu poate fi reînnoit";

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Doi judecători sînt numiți de Parlament, doi - de Guvern, doi - de Consiliul Superior al Magistraturii, iar un judecător este numit de Președintele Republicii Moldova."

Articolul II. - Mandatul judecătorilor Curții Constituționale aflați în exercițiul funcției la data intrării în vigoare a prezentei legi se prelungește cu 3 ani."

3. Proiectul de lege constituțională a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1265 din 21 noiembrie 2016. 

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6964699  //   Vizitatori ieri: 3958  //   azi: 1722  //   Online: 159
Acces rapid