Adresanr. PCC-01/59a din 29.12.2015

ADRESĂ


Adresa:
1. ro-Adresa29122015ro620b8.pdf


Sesizare:
1.  Sesizarea nr.59a din 28.12.2015 privind controlul constituţionalităţii Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1877- VII din 21 decembrie 2015 privind desemnarea candidatului pentru funcţia de Prim- ministru şi interpretarea unor sintagme din art. 98 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 32 din 29.12.2015 pentru controlul constituționalității Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1877-VII din 21 decembrie 2015 privind desemnarea candidatului pentru funcţia de Prim-ministru

La 29 decembrie 2015 Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 32 pentru controlul constituționalității Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.1877- VII din 21 decembrie 2015 privind desemnarea candidatului pentru funcţia de Prim-ministru.

În Hotărârea menționată Curtea a reținut că pentru realizarea atribuţiei sale constituţionale de a propune candidatul pentru funcţia de Prim-ministru, Preşedintele Republicii Moldova, care este alesul majorităţii parlamentare, trebuie să-şi asigure prin consultarea fracţiunilor parlamentare susţinerea atât a majorităţii parlamentare, cât şi posibila cooperare constructivă a minorităţii aflate în opoziţie. În sens constituţional, noţiunea de „consultare a fracţiunilor parlamentare" include grupurile deputaţilor neafiliaţi.

Curtea a statuat că, în situația în care o majoritate parlamentară absolută nu este constituită, Președintele Republicii Moldova are obligaţia, după consultarea fracţiunilor parlamentare, de a desemna un candidat pentru funcţia de Prim-ministru, chiar dacă fracţiunile parlamentare nu sunt de acord cu propunerea Preşedintelui. Totodată, în cazul constituirii unei majorități parlamentare absolute, Președintele Republicii Moldova urmează să desemneze candidatul susținut de această majoritate.

În acest context, Curtea a subliniat că Preşedintele Republicii este emanaţia majorităţii parlamentare, fapt care nu-i permite Preşedintelui să ignore o eventuală constituire a unei majorităţi absolute a deputaţilor în Parlament. Acest raţionament este cu atât mai pertinent, cu cât neacceptarea de către majoritatea parlamentară a candidatului propus de Preşedinte atrage sancţiunea pentru Parlament, sub forma dizolvării acestuia de către Preşedinte (art. 85 alin. (1) şi (2) din Constituţie).

În același timp, Curtea a subliniat necesitatea constituirii în mod transparent a majorității parlamentare, pentru ca alegătorul să poată identifica actorii politici, cărora le revine responsabilitatea politică pentru actul de guvernare. Din aceste considerente, majoritatea parlamentară urmează a fi formalizată, nu doar declarată, cu indicarea deputaţilor care o constituie, cu specificarea disponibilităţii de a susţine o anumită candidatură pentru funcția de Prim-ministru şi cu notificarea oficială în adresa Președintelui Republicii Moldova.

Ținând cont de raționamentele expuse în Hotărârea nr. 32 din 29 decembrie 2015, Curtea subliniază importanţa şi necesitatea reglementării exprese de către Parlament a conceptului de formalizare a majorităţii parlamentare în scopul susţinerii unei anumite candidaturi pentru funcția de Prim-ministru şi a procedurii de notificare a Preşedintelui în această privință.

Curtea solicită Parlamentului să examineze, în conformitate cu prevederile articolului 281 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termenele prevăzute de lege.

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 8634476  //   Vizitatori ieri: 3761  //   azi: 3110  //   Online: 23
Acces rapid