Adresanr. PCC-01/150g-65 din 09.02.2023

ADRESĂ


Adresa:
1. a_h4_150g_2022_rou.pdf


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 4 din 9 februarie 2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 24 alin. (11) lit. b) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (suspendarea de drept a judecătorului în cazul în care colegiul disciplinar a propus eliberarea sa din funcție)

 

Domnului Igor GROSU,
Președinte al Parlamentului Republicii Moldova

  

ADRESĂ 

Prin Hotărârea nr. 4 din 9 februarie 2023, Curtea Constituțională a declarat  neconstituțional articolul 24 alin. (11) lit. b) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului. 

Curtea a stabilit o soluție provizorie, potrivit căreia până la modificarea legislației relevante în sensul considerentelor acestei hotărâri, suspendarea din funcție a judecătorului în situația în care colegiul disciplinar a propus eliberarea sa din funcție poate fi dispusă dacă această măsură este proporțională cu situația care a stat la baza ei. Judecătorii în privința cărora s-a dispus măsura suspendării din funcție o vor putea contesta în mod separat, potrivit procedurii instituite de articolul 24 alin. (6) din Legea cu privire la statutul judecătorului. 

În acest context, Curtea îi solicită Parlamentului să modifice legislația relevantă în conformitate cu raționamentele hotărârii Curții Constituționale. 

Așadar, potrivit prevederilor articolelor 281 din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 79 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea îi solicită Parlamentului să examineze prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termenul prevăzut de lege. 

Domnica MANOLE,

Președintele Curții Constituționale

 

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid