Adresanr. PCC-01/129g/29 din 24.01.2023

ADRESĂ


Adresa:
1. a_h_3_129g_2022_rou.pdf


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 3 din 24 ianuarie 2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 321 alin. (2) pct. 3) și alin. (4) din Codul de procedură penală (renunțarea inculpatului la dreptul de a fi prezent la ședința de judecată)

Domnului Igor GROSU,
Președinte al Parlamentului Republicii Moldova 

ADRESĂ

Prin Hotărârea nr. 3 din 24 ianuarie 2023, Curtea Constituțională a declarat neconstituțional textul „examinării unor cauze privitor la săvârșirea unor infracțiuni ușoare” din articolul 321 alin. (2) pct. 3) din Codul de procedură penală, pentru că nu le permitea unor categorii de persoane inculpate să beneficieze de garanțiile dreptului la un proces echitabil. Mai exact, aceste prevederi nu le permiteau persoanelor în discuție să renunțe la dreptul de a fi prezente la judecarea cauzelor lor.

Curtea a reținut că, în asemenea cazuri, instanțele de judecată trebuie să verifice: (I) dacă există circumstanțe excepționale și motive obiective care justifică absența inculpaților la ședință (e.g. starea sănătății sau vârsta înaintată); (II) dacă renunțarea lor este voluntară, lipsită de echivoc (e.g. declară solemn într-o ședință precedentă sau prezintă un înscris contrasemnat de apărător în care își manifestă această dorință) și bazată pe o alegere în cunoștință de cauză (persoana prevede consecințele pe care le presupune conduita sa); (III) dacă renunțarea nu contravine unui interes public mai important.

În acest context, Curtea îi solicită Parlamentului să modifice prevederile Codului de procedură penală în conformitate cu considerentele hotărârii Curții Constituționale. 

Așadar, potrivit prevederilor articolelor 281 din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 79 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea îi solicită Parlamentului să examineze prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termenul prevăzut de lege. 

Domnica MANOLE,
Președintele Curții Constituționale

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid