Adresanr. PCC-01/47a din 23.06.2020

ADRESĂ


Adresa:
1. a_h_17_2020_47a_88a_2020_rou.pdf
2. a_h_17_2020_47a_88a_2020_rus.pdf


Sesizare:
1.  Sesizarea nr. 88a din 4 iunie 2020 privind controlul constituționalității unor prevederi din articolele 22 lit. k), 22 alin. (1) lit. i), 24 lit. g) și 25 lit. j) din Legea privind regimul stării de urgență, de asediu și de război nr. 212 din 24.06.2004
2.  Sesizarea nr. 47a din 23.03.2020 privind controlul constituţionalității unor prevederi din articolele 20, 22, 24, 25 din Legea nr. 212 din 24 iunie 2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război și ale articolului 2 alin. 12) din Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020 privind declararea stării de urgenţă


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 17 din 23.06.2020 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 212 din 24 iunie 2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război și a unor prevederi din Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020 privind declararea stării de urgenţă

La 23 iunie 2020 Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 17, prin care, între altele, a declarat constituționale articolele 20 lit. k), 22 alin. (1) lit. i), 24 lit. g) și 25 lit. j) din Legea nr. 212 din 24 iunie 2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război și textul „altor acţiuni necesare" de la articolul 2 pct. 12) din Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020 privind declararea stării de urgenţă, în măsura în care autoritățile responsabile de gestionarea stării de urgență îndeplinesc doar atribuții, măsuri sau acțiuni necesare realizării scopurilor care au stat la baza declarării stării de urgentă, atribuțiile, măsurile sau acțiunile necesare nu depășesc sfera de competență a puterii executive și Parlamentul poate exercita un control efectiv al măsurilor în discuție.
În Hotărârea menționată, Curtea a constatat că Legea privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război nu stabilește suficiente mecanisme care i-ar permite Parlamentului să verifice dacă autoritățile responsabile de gestionarea stării de urgență acționează în limitele prevăzute de lege. Curtea a reținut că controlul parlamentar este necesar pentru a compensa dezechilibrul puterilor în stat creat prin acordarea competențelor sporite Executivului și pentru a asigura respectarea principiului preeminenței dreptului (a se vedea § 126 din Hotărâre).
Având în vedere faptul că Constituția nu-i impune legislatorului să reglementeze acest mecanism după un anumit model, Curtea a considerat necesar să emită prezenta Adresă Parlamentului în vederea reglementării unui mecanism de control parlamentar eficient asupra măsurilor dispuse de către Executiv pe durata stării de urgență. Parlamentul poate avea în vedere recomandările Comisiei de la Veneția în această materie (a se vedea §§ 120 și 121 Hotărâre) și reglementarea acestui mecanism de către statele Europei (a se vedea §§ 20-44 din Hotărâre).
Astfel, în conformitate cu prevederile articolului 281 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, Curtea solicită Parlamentului să examineze prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termenele prevăzute de lege.

Preşedinte                                  Domnica MANOLE

 

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7690446  //   Vizitatori ieri: 3605  //   azi: 1812  //   Online: 57
Acces rapid