Adresanr. PCC-01/154g-2 din 30.01.2018

ADRESĂ


Adresa:
1. ro-a154g2ro7078e.pdf


Sesizare:
1.  Sesizarea nr.154g/2017 din 30 noiembrie 2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor sintagme din art.10 pct.4 din Legea nr. 845 din 3 ianuarie 1992 cu privire la activitatea de antrenoriat și întreprinderi


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 2 din 30.01.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 10 pct. 4 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi

La 30 ianuarie 2018 Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 2 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 10 pct. 4 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi.

Prin această Hotărâre, Curtea a declarat neconstituționale textele „activității fără licență" și „amendă în mărimea venitului brut" din pct. 4 al art. 10 din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi.

Curtea a reținut că reglementarea paralelă a răspunderii pentru practicarea ilegală a activității de întreprinzător fără licență, atât în Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (art. 10 pct. 4), cât și în Codul contravențional (art. 169 lit. (l), art. 197, art. 248, art. 263 alin.(4), art. 2771 alin. (2) etc.), nu corespunde cerințelor de calitate a legii, deschizând teren pentru decizii arbitrare, incertitudine și insecuritate juridică.

De asemenea, Curtea a constatat că art. 10 pct. 4 din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi instituie amenda într-o formă absolut determinată, instanța de judecată fiind lipsită de posibilitatea individualizării sancțiunii, rolul său reducându-se la o simplă formalitate de validare a actului de constatare.

Astfel, Curtea subliniază că deficiențele conturate supra reclamă intervenția Parlamentului în vederea operării modificărilor de rigoare în cadrul legal, ținând cont de considerentele expuse în hotărârea menționată.

În conformitate cu prevederile articolului 28/1 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, Curtea solicită Parlamentului să examineze prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termenele prevăzute de lege.

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7380125  //   Vizitatori ieri: 2069  //   azi: 1921  //   Online: 48
Acces rapid