Adresanr. PCC-01/115g-32 din 05.12.2017

ADRESĂ


Adresa:
1. ro-adresa115g-h32ro8e7b8.pdf


Sesizare:
1.  Sesizarea 115g din 23.08.2017 privind excepția de neconstituționalitate lit. a) art. 5 lit. a) și lit. 14, 15 alin. (2), (4) și (5) din Legea privind verificarea titularilor și candidaților la funcțiile publice nr. 271-XVI din 18.12.2008


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 32 din 05.12.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice (verificarea judecătorilor de către Serviciul de Informații și Securitate)

La 5 decembrie 2017, prin Hotărârea nr.32, Curtea Constituţională a declarat neconstituționale articolele 5 lit. a) și 15 alineatele (2), (4) și (5) din Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice, în partea ce se referă la verificarea candidaților la funcția de judecător și a judecătorilor în exercițiu.

Curtea a menționat că prin desemnarea SIS în calitate de autoritate naţională de verificare a titularilor și a candidaților la funcții publice legiuitorul a acordat acces nelimitat şi nesupravegheat la toate datele deținute de persoane de drept public şi privat unei instituții care nu îndeplineşte condiția referitoare la un organism civil, supus controlului democratic.

Curtea a reținut că prin Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 în competența SIS este atribuită verificarea riscurilor de corupție, a gradului de îndeplinire de către titulari şi candidaţi a cerinţelor de încadrare şi a gradului de respectare a restricţiilor stabilite de lege, precum și a autenticității informațiilor prezentate, domenii care exced celui al securității naționale inerent SIS.

În același timp, Curtea a observat că în legislaţia naţională, în domeniul evaluării calificărilor, integrității și conflictelor de interese, există o serie de reglementări, acte normative cu caracter primar sau secundar (Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate și Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale).

Astfel, având în vedere cele elucidate mai sus, Curtea subliniază că deficiențele conturate supra reclamă excluderea paralelismelor legislative în materia verificării integrității tuturor titularilor sau candidaților la funcții publice.

Curtea solicită Parlamentului să examineze, în conformitate cu prevederile articolului 28/1 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termenele prevăzute de lege.

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7690513  //   Vizitatori ieri: 3605  //   azi: 1876  //   Online: 39
Acces rapid