Adresanr. PCC-01/156g-9 din 09.03.2017

ADRESĂ


Adresa:
1. ro-Adresa156g2ef31.pdf


Sesizare:
1.  Sesizarea 156g din 22.12.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.3641 din Codul de procedură penală


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 9 din 09.03.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 364/1 din Codul de procedură penală (judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală)

Prin Hotărârea nr. 9 din 9 martie 2017, Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra excepției de neconstituționalitate a articolului 364/1 din Codul de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003.

În procesul de examinare a sesizării, Curtea a constatat reglementări incoerente în Codul de procedură penală în partea ce ţine de participarea părții civile la dezbaterile judiciare în cadrul judecării cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

În particular, Curtea a observat că, deși articolul 62 alin. (1) subpct. 9) din Codul de procedură penală stabilește că, în scopul susținerii cererii sale, partea civilă dispune de dreptul de a pleda în dezbateri judiciare referitor la acţiunea sa civilă, totuși,  dispozițiile articolului 364/1 alineatul (5) dispun că dezbaterile judiciare se compun doar din discursurile procurorului, apărătorului şi inculpatului, care pot lua încă o dată cuvântul în formă de replică.

Prin urmare, se atestă o neconcordanță între dispozițiile art. 62 alin. (1) subpct. 9)  și dispozițiile art. 364/1 alin. (5) din Codul de procedură penală, creând confuzii privind dreptul părții civile de a pleda în dezbateri judiciare. În acest context, Curtea subliniază necesitatea legiferării aspectelor identificate în vederea excluderii carenţelor existente.

În conformitate cu prevederile articolului 28/1 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, Curtea solicită Parlamentului să examineze prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termenele prevăzute de lege.

 

 

 

Preşedinte                                                          Alexandru TĂNASE

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 8279232  //   Vizitatori ieri: 3451  //   azi: 2367  //   Online: 119
Acces rapid