AGENDA CURŢII

Prima   |  Rezumate CEDO   |  2020 | Vardosanidze v. Georgia. Moartea din cauza otrăvirii cu monoxid de carbon ca urmare a unei reconectări a unui aparat de încălzire a apei pe bază de gaz instalat incorect, în ciuda avertismentului venit din partea companiei de gaz. Nicio încălcare
07.05
2020

Vardosanidze v. Georgia. Moartea din cauza otrăvirii cu monoxid de carbon ca urmare a unei reconectări a unui aparat de încălzire a apei pe bază de gaz instalat incorect, în ciuda avertismentului venit din partea companiei de gaz. Nicio încălcare

229 Accesări    

 

Vardosanidze v. Georgia - 43881/10
Hotărârea din 7.5.2020 [Secția a V-a]

Articolul 2 

Obligații pozitive 

Moartea din cauza otrăvirii cu monoxid de carbon ca urmare a unei reconectări a unui aparat de încălzire a apei pe bază de gaz instalat incorect, în ciuda avertismentului venit din partea companiei de gaz: nicio încălcare 

În fapt – În iunie 2007, tehnicieni de la o companie de gaz au descoperit, ca parte a unui control de siguranță, că în apartamentul fiului reclamantului era instalat incorect și funcționa un aparat de încălzire a apei. Procesul-verbal al inspecției arăta că aparatul de încălzire a apei a fost deconectat de la conducta de gaz și că locatarului i s-au dat instrucțiuni. În aprilie 2008, fiul reclamantului a fost găsit mort în apartament. Expertiza medico-legală a conchis că acesta a decedat ca urmare a otrăvirii cu monoxid de carbon. Tribunalele naționale au menținut decizia procurorului de a înceta ancheta preliminară, care stabilise că aparatul de încălzire a apei a fost reconectat în mod incorect la sursa de gaz de către familia reclamantului, conducând la producerea accidentului fatal.

În drept - Articolul 2

(a) Aspectul substanțial: Esența cererii reclamantului viza presupusul caracter inadecvat al cadrului normativ privind utilizarea sigură a aparatelor casnice pe bază de gaz, în contextul obligațiilor pozitive ale Guvernului referitoare la activitățile periculoase care prezintă un risc inerent la adresa vieții.

Nu s-a contestat faptul că fiul reclamantului a decedat ca rezultat al otrăvirii cu monoxidul de carbon emis de un aparat de încălzire a apei instalat incorect. Părțile nu erau de acord cu privire la existența unor garanții adecvate în legislația națională pentru salvgardarea vieții sale, cu privire la existența unor reglementări speciale care să prevină accidentele legate de utilizarea unor aparate casnice pe bază de gaz și cu privire la cui aparținerea responsabilitatea de a asigura respectarea acestor norme. Deși Curtea a luat notă despre informațiile statistice referitoare la numărul înalt al incidentelor provocate de otrăvirea cu monoxid de carbon în orașul Tbilisi, sarcina Curții nu era să ofere o evaluare abstractă a cadrului normativ aplicabil, ci să stabilească dacă modul în care acesta a fost aplicat sau în care l-a afectat pe fiul reclamantului a condus la o încălcare a Convenției.

Existau mai multe reglementări la acea dată care interziceau instalarea tipului de aparat de încălzire a apei în discuție din cazul reclamantului în spațiile neechipate cu sisteme adecvate de ventilare. Asemenea norme de siguranță erau concepute să evite acumularea gazelor de eșapament în interiorul spațiilor de locuit pentru salvgardarea vieții și a sănătății populației și păreau rezonabile. În schimb, cu privire la controlul respectării acelor norme, legislația în vigoare la acea dată nu preciza cât de frecvent trebuia să efectueze compania de gaz controalele de siguranță, amendamentele relevante care abordează această chestiune fiind introduse ulterior.

Mai mult, legislația națională nu părea să impună avertizarea scrisă a locatarului unui apartament, atunci când se constata încălcarea unei norme de siguranță. Totuși, aceste deficiențe nu erau suficiente pentru ca Guvernul reclamat să fie tras la răspundere din cauza că nu a evitat decesul fiului reclamantului.

În particular, de vreme ce normele de siguranță nu păreau să fi fost respectate și de vreme ce existau deficiențe în privința regularității controalelor de siguranță și a modului în care era comunicată o încălcare a normelor de siguranță persoanelor vizate, Curtea a atras atenție la faptul necontestat că încălcarea normelor relevante de siguranță a fost descoperită de compania de gaz înainte de decesul fiului reclamantului și că aparatul de încălzire a apei a fost deconectat, iar apoi reconectat de familia reclamantului.

În acest context, obligația pozitivă în baza articolului 2 nu le putea impune autorităților o sarcină excesivă, având în vedere, în special, caracterul impredictibil al conduitei umane. Familia reclamantului a fost avertizată, chiar dacă verbal, să nu utilizeze aparatul de încălzire a apei. Decizia lor ulterioară de a-și asuma riscul fatal prin reconectarea aparatului la sursa de gaz nu a părut rezonabilă, în special din cauza informațiilor răspândite referitoare la riscurile aferente, și nu putea, în circumstanțele particulare ale cazului, să conducă la constatarea unei încălcări a obligațiilor statului în baza articolului 2.

(b) Aspectul procedural. Concluzia principală a anchetei penale naționale privind decesul fiului reclamantului – faptul că decesul său a fost un accident fatal produs după reconectarea aparatului de încălzire a apei, în ciuda avertismentului companiei de gaz –, menținută de tribunalele naționale, nu a părut arbitrară și, în circumstanțele cazului, nu a ridicat vreo problemă din perspectiva aspectului procedural al articolului 2.

Concluzie: nicio încălcare (unanimitate).

Curtea a mai reținut că nu a existat niciun eșec în privința respectării articolului 38, de vreme ce Guvernul a oferit documentele cerute de reclamant.

 

 

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6956789  //   Vizitatori ieri: 2558  //   azi: 1104  //   Online: 20
Acces rapid