<![CDATA[Sesizări // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 19.03.2018 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2018 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Sesizarea nr.30g din 19.03.2018 privind excepția de neconstituționalitate a art. 52, 53/1 și 299/2 din Codul de procedura penala al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 și art. 3 din Legea cu privire la Procuratură nr. 3 din 25 februarie 2016]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=772&l=ro fsdfs 2018-03-19 <![CDATA[Sesizarea 29g din 07.03.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 460 alin. (1) lit.j) din Codul de procedură civilă]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=771&l=ro fsdfs 2018-03-07 <![CDATA[Sesizarea 28a din 06.03.2018 privind controlul constituționalității art. 4 alin. (1) lit. h) din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 3 iulie 2015 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=770&l=ro fsdfs 2018-03-06 <![CDATA[Sesizarea nr.27g din 02.03.2018 privind excepția de neconstituționalitate a practicii instanțelor judecătorești de aplicare a unor prevederi legale]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=769&l=ro fsdfs 2018-03-02 <![CDATA[Sesizarea nr. 26g din 27.02.2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 285 alin. (2) și 275 pct.7 din Codul de procedura penala al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=768&l=ro fsdfs 2018-02-27 <![CDATA[Sesizarea nr. 25g din 20.02.2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 361 alin. (2) lit. c) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=767&l=ro fsdfs 2018-02-20 <![CDATA[Sesizarea nr. 24g din 19.12.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 36 alin. (1) din Legea privind sistemul public de pensii nr. 156 din 14 octombrie 1998 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=766&l=ro fsdfs 2018-02-19 <![CDATA[Sesizarea nr. 23a din 16.02.2018 privind controlul constituționalității Hotărârii Guvernului nr. 970 din 15 noiembrie 2017 cu privire la aprobarea circumscriptiilor uninominale permanente]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=765&l=ro fsdfs 2018-02-16 <![CDATA[Sesizarea nr.22e din 13.02.2018 privind validarea mandatului de deputat]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=764&l=ro fsdfs 2018-02-13 <![CDATA[Sesizarea nr. 21g 12.02.2018 privind excepția de neconstituționalitate a art. 5 alin. (3) din Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=763&l=ro fsdfs 2018-02-12 <![CDATA[Sesizarea nr.19g din 09.02.2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din pct. 411-414 din Hotărârea Guvernului nr.1140 din 2 noiembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=761&l=ro fsdfs 2018-02-09 <![CDATA[Sesizarea nr. 20g din 9.02.2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 63 alin. (1) pct. 1)-3) și 63 alin. (2) pct. 3) din Codul de procedura penala al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=762&l=ro fsdfs 2018-02-09 <![CDATA[Sesizarea nr. 18g din 06.02.2018 privind excepția de neconstituționalitate a art.86 alin. (1) lit. f) din Codul Muncii]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=760&l=ro fsdfs 2018-02-06 <![CDATA[Sesizarea nr.17g din 02.02.2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art.18 alin.(2) din Legea nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=758&l=ro fsdfs 2018-02-02 <![CDATA[Sesizarea nr.16a din 02.02.2018 privind controlul constituționalității unor prevederi din art.20 alin.(1) lit.c) și 23 alin.(1) lit.c) din Legea nr.1024-XIV din 2 iunie 2000 cetățeniei Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=759&l=ro fsdfs 2018-02-02 <![CDATA[Sesizarea nr.15g din 01.02.2018 privin excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr.629 din 13 octombrie 1991 cu privire la întovărășirile pomicole și art. 19 lit. c) din Regulamentul cu privire la evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1303 din 24 noiembrie 2004]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=757&l=ro fsdfs 2018-02-01 <![CDATA[Sesizarea nr. 12g din 29.01.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 90 alin.(1) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=756&l=ro fsdfs 2018-01-30 <![CDATA[Sesizarea nr.14g din 29.01.2018 privind excepția de neconstituționalitate art.123 alin. (2) din Codul de procedură civilă și pct.3 din Hotărârea Guvernului nr.707 din 20 septembrie 2011 cu privire la unele măsuri de eficientizare a funcționării sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=754&l=ro fsdfs 2018-01-29 <![CDATA[Sesizarea nr. 13g din 29.01.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 200 din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=755&l=ro fsdfs 2018-01-29 <![CDATA[Sesizarea nr.11g din 25.01.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 395 alin.(1) pct.5) și art. 195 alin. (5) pct. 3) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=753&l=ro fsdfs 2018-01-25 <![CDATA[Sesizarea nr.10g din 24 ianuarie 2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art.10 pct.4 și pct.5 din Legea cu privire la activitatea de antreprenoriat și întreprinderi nr. 845 din 03 ianuarie 1992]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=752&l=ro fsdfs 2018-01-24 <![CDATA[Sesizarea nr.8g din 23 ianuarie 2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 15/1 alin. (2) din Legea privind sistemul public de pensii nr. 156 din 14 octombrie 1998]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=750&l=ro fsdfs 2018-01-23 <![CDATA[Sesizarea nr.9a din 23 ianuarie 2017 privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldovenești nr. 3465 din 01.09.1989, Legea privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale nr. 173 din 06.07.1994, și Legea cu privire la drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale şi la statutul juridic al organizațiilor lor nr. 382 din 19.07.2001, Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului nr. 797 din 02.04.1996 și Codul jurisdicției constituționale nr. 502 din 16.06.1995]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=751&l=ro fsdfs 2018-01-23 <![CDATA[Sesizarea nr.7g din 18 ianuarie 2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale art. 34 din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=748&l=ro fsdfs 2018-01-18 <![CDATA[Sesizarea nr.6g din 18 ianuarie 2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale art. 52 alin.(1) și art. 53/1 alin.(2) lit.d) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=749&l=ro fsdfs 2018-01-18 <![CDATA[Sesizarea nr.5g din 16 ianuarie 2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 34 alin.(3) din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=747&l=ro fsdfs 2018-01-16 <![CDATA[Sesizarea nr.4g din 12 ianuarie 2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. art. 231, 233 și 308 alin. (3) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=746&l=ro fsdfs 2018-01-12 <![CDATA[Sesizarea nr.3g din 09 ianuarie 2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. art. 182/2, 182/2 182/3 182/4 și 182/5 din Codul de procedură civilă]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=745&l=ro fsdfs 2018-01-09 <![CDATA[Sesizarea nr.2a din 5 ianuarie 2017 privind controlul Constituționalității Legii nr. 257 din 22 decembrie 2018 cu privire la completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=744&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Sesizarea nr.1f din 4 ianuarie 2018 privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=743&l=ro fsdfs 2018-01-04 <![CDATA[Sesizarea nr.177g din 29 decembrie 2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 177 alin.(1) din Codul Penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=742&l=ro fsdfs 2017-12-29 <![CDATA[Sesizarea nr.175g din 28 decembrie 2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 61 alin.(2) din Legea nr.135 din 14 iunie 2007 cu privire la societățile cu răspundere limitată]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=740&l=ro fsdfs 2017-12-28 <![CDATA[Sesizarea nr.176f/2017 din 28 decembrie 2017 privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=741&l=ro fsdfs 2017-12-28 <![CDATA[Sesizarea nr.173g din 27 decembrie 2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 220 din Codul penal și a art. 89 din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=738&l=ro fsdfs 2017-12-27 <![CDATA[Sesizarea nr.174g din 27 decembrie 2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul III și VIII din Legea nr.290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=739&l=ro fsdfs 2017-12-27 <![CDATA[Sesizarea nr.172g din 20 decembrie 2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor sintagme din art. 68 alin. (2) și alin. (3) din Codul familiei]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=733&l=ro fsdfs 2017-12-20 <![CDATA[Sesizarea nr.171g din 19 decembrie 2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. 385 alin. (4) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=730&l=ro fsdfs 2017-12-19 <![CDATA[Sesizarea nr.168g din 15 decembrie 2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 308 alin. (4) și art.232 alin. (2) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=728&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Sesizarea nr.170g din 15 decembrie 2017 privind excepția de neconstituționalitate a pct. 3/1 și 7 subpct. 8 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=731&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Sesizarea nr.169g din 15 decembrie 2017 privind excepția de neconstituționalitate a punctului 70 litera a) din Regulamentul circulației rutiere aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=732&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Sesizarea 167g/2017 din 14 decembrie 2017 excepția de neconstituționalitate a prevederilor din art.260 alin.(1) lit.a) și art.262 lit.a) din Codul de procedură civilă]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=726&l=ro fsdfs 2017-12-14 <![CDATA[Sesizarea 166g/2017 din 14 decembrie 2017 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor din art.46 din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=727&l=ro fsdfs 2017-12-14 <![CDATA[Sesizarea nr.164g/2017 din 12 decembrie 2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. art. 52 alin.(1), 53 alin.(2) și art.55 alin.(1) din Legea concurenței nr.183 din 11 iulie 2012]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=723&l=ro fsdfs 2017-12-12 <![CDATA[Sesizarea nr.163g din 12 decembrie 2017 privind excepția de neconstituționalitate a unei sintagme din art. 10 alin. (1) lit. a) din Codul de transporturilor rutiere]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=724&l=ro fsdfs 2017-12-12 <![CDATA[Sesizarea nr.165e din 12.12.2017 privind validarea mandatului de deputat]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=725&l=ro fsdfs 2017-12-12 <![CDATA[Sesizarea nr.162c din 06.12.2017 privind solicitarea avizului Curții Constituționale asupra proiectului de Lege privind modificarea Constituției]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=722&l=ro fsdfs 2017-12-06 <![CDATA[Sizarea nr.159g din 05.12.2017 privin excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 36 alin. (18) pct.4 din Legea învățământului nr. 547 din 21 iulie 1995, în vigoare până la data de 24 noiembrie 2014]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=719&l=ro fsdfs 2017-12-05 <![CDATA[Sesizarea nr.160g din 05.12.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor sintagme din art. 229 alin. (2) și art. 230 alin. (2) din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=720&l=ro fsdfs 2017-12-05 <![CDATA[Sesizarea nr.161g din 05.12.2017 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor din art. 73 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=721&l=ro fsdfs 2017-12-05 <![CDATA[Sesizarea nr.158g din 04.12.2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. 27 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 158-XVI 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=718&l=ro fsdfs 2017-12-04