<![CDATA[Sesizări // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 15.12.2017 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2017 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Sesizarea 167g/2017 din 14 decembrie 2017 excepția de neconstituționalitate a prevederilor din art.260 alin.(1) lit.a) și art.262 lit.a) din Codul de procedură civilă]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=726&l=ro fsdfs 2017-12-14 <![CDATA[Sesizarea 166g/2017 din 14 decembrie 2017 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor din art.46 din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=727&l=ro fsdfs 2017-12-14 <![CDATA[Sesizarea 164g/2017 din 12 decembrie 2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. art. 52 alin.(1), 53 alin.(2) și art.55 alin.(1) din Legea concurenței nr.183 din 11 iulie 2012]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=723&l=ro fsdfs 2017-12-12 <![CDATA[Sesizarea 163g din 12 decembrie 2017 privind excepția de neconstituționalitate a unei sintagme din art. 10 alin. (1) lit. a) din Codul de transporturilor rutiere]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=724&l=ro fsdfs 2017-12-12 <![CDATA[Sesizarea nr.165e din 12.12.2017 privind validarea mandatului de deputat]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=725&l=ro fsdfs 2017-12-12 <![CDATA[Sesizarea nr.162c din 06.12.2017 privind solicitarea avizului Curții Constituționale asupra proiectului de Lege privind modificarea Constituției]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=722&l=ro fsdfs 2017-12-06 <![CDATA[Sizarea nr.159g din 05.12.2017 privin excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 36 alin. (18) pct.4 din Legea învățământului nr. 547 din 21 iulie 1995, în vigoare până la data de 24 noiembrie 2014]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=719&l=ro fsdfs 2017-12-05 <![CDATA[Sesizarea nr.160g din 05.12.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor sintagme din art. 229 alin. (2) și art. 230 alin. (2) din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=720&l=ro fsdfs 2017-12-05 <![CDATA[Sesizarea nr.161g din 05.12.2017 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor din art. 73 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=721&l=ro fsdfs 2017-12-05 <![CDATA[Sesizarea nr.158g din 04.12.2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. 27 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 158-XVI 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=718&l=ro fsdfs 2017-12-04 <![CDATA[Sesizarea nr.157g din 01.12.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unei sintagme din art. 77 din Codul de procedură civilă]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=715&l=ro fsdfs 2017-12-01 <![CDATA[Sesizarea nr.156g din 01.12.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 448 din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=716&l=ro fsdfs 2017-12-01 <![CDATA[Sesizarea nr.155g din 01.12.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unei sintagme din art. 95 alin. (2) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=717&l=ro fsdfs 2017-12-01 <![CDATA[Sesizarea nr.154g/2017 din 30 noiembrie 2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor sintagme din art.10 pct.4 din Legea nr. 845 din 3 ianuarie 1992 cu privire la activitatea de antrenoriat și întreprinderi]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=714&l=ro fsdfs 2017-11-30 <![CDATA[Sesizarea nr.153a din 29.11.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 4394 și art. 4396 Codul contravențional ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=713&l=ro fsdfs 2017-11-29 <![CDATA[Sesizarea nr.152g din 28.11.2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. 415 alin. (2) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=712&l=ro fsdfs 2017-11-28 <![CDATA[Sesizarea nr. 151g din 24.11.2014 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 8 alin. (5) și (6) al Legii nr. 1380 din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal și din Regulamentul privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 974 din 15 august 2016.]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=711&l=ro fsdfs 2017-11-24 <![CDATA[Sesizarea 150g din 22 .11.2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. 3 și art. 5 alin. (1) din Legea nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=710&l=ro fsdfs 2017-11-22 <![CDATA[Sesizarea nr.149c din 16.11.2017 privind solicitarea Avizului Curții Constituționale asupra proiectului de Lege privind modificarea Constituției]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=708&l=ro fsdfs 2017-11-16 <![CDATA[Sesizarea nr.148g din 14 noiembrie 2017 privind excepția de neconstituționalitate a art.25 alin.(1) din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr.947 din 19 iulie 1996 și art.25 alin.(1) lit.g) din Legea cu privire la statutul judecătorului nr.577 din 20 iulie 1995]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=707&l=ro fsdfs 2017-11-14 <![CDATA[Sesizarea nr.147g din 10.11.2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. 4 lit. a), a/1) și a/2) din Legea nr. 269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) și art.11 alin. (10), (11) și (12) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=706&l=ro fsdfs 2017-11-10 <![CDATA[Sesizarea nr.146e din 10.112017 privind validarea mandatului de deputat]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=709&l=ro fsdfs 2017-11-10 <![CDATA[Sesizarea nr.145a din 09.11.2017 privind controlul constituționalității art. 17 alin. (2) a doua poziție din Legea nr. 136 din 17 iunie 2016 privind statutul municipiului Chișinău]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=705&l=ro fsdfs 2017-11-09 <![CDATA[Sesizarea 144g din 08.11.2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. 59 alin.(5) din Legea privind Societățile pe Acțiuni nr. 1134 din 02 aprilie 1997 și interpretarea art. art.20 și 53 alin. (1) din Constituție]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=703&l=ro fsdfs 2017-11-08 <![CDATA[Sesizarea 143g din 08.11.2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. 31 alin.(7) din Legea cu privire la ipotecă nr. 142 din 26 noiembrie 2008]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=704&l=ro fsdfs 2017-11-08 <![CDATA[Sesizarea 142g din 07.11.2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. art.44, 327 alin. (2), lit.b) și c), 328 alin.(3) lit.b) și c) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=702&l=ro fsdfs 2017-11-07 <![CDATA[Sesizarea nr.141g din 27.10.2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. 400 alin.(1) din Codul Contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=701&l=ro fsdfs 2017-10-27 <![CDATA[Sesizarea nr.140g din 26.10.2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. 327 din Codul penal ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=700&l=ro fsdfs 2017-10-26 <![CDATA[Sesizarea 138g/2017 din 20 octombrie 2017 privind excepția de neconstituționalitate a art.243 alin.(1) lit.a) și c) din Codul Penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=698&l=ro fsdfs 2017-10-20 <![CDATA[Sesizarea 139g/2017 din 20 octombrie 2017 privind excepția de neconstituționalitate a art.55 din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=699&l=ro fsdfs 2017-10-20 <![CDATA[Sesizarea 137f din 19.10.2017 privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=697&l=ro fsdfs 2017-10-19 <![CDATA[Seizarea 136g din 17.10.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor sintagme din art.88 alin.1) și alin.2) din Codul Civil]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=696&l=ro fsdfs 2017-10-17 <![CDATA[Sesizarea 134c din 13.10.2017 solicitarea Avizului Curții Constituționale asupra proiectului de Lege privind modificarea Constituției]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=694&l=ro fsdfs 2017-10-13 <![CDATA[Sesizarea 135 din 13.10.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor sintagme din art.327 alin.(1) și art.68 alin.(1) pct.10) alin.(1) pct.3), art.293 alin.(1) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=695&l=ro fsdfs 2017-10-13 <![CDATA[Sesizarea nr.133g din 12.10.2017 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului cu privire la instruirea medicilor și farmaciștilor rezidenți și plasarea în câmpul muncii a tinerilor specialiști nr. 1396 din 24 noiembrie 2003]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=693&l=ro fsdfs 2017-10-12 <![CDATA[Sesizarea 132g din 11.10.2017 privind excepția de neconstituționalitate unor sintagme din art.243 alin.(1) şi alin.(2) lit.a), b) și c) din Codul Penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=692&l=ro fsdfs 2017-10-11 <![CDATA[Sesizarea 130g din 10.10.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unei sintagme art. 473 alin. (1) pct. 2) lit. c) din Codul Contravențional ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=690&l=ro fsdfs 2017-10-10 <![CDATA[Sesizarea 131g din 10.10.2017 privind excepția de neconstituționalitate unor sintagme din art. 244 alin.(1) şi alin. (2) lit.b) din Codul Penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=691&l=ro fsdfs 2017-10-10 <![CDATA[Sesizarea nr.128g din 09.10.2017 privind excepția de neconstituționalitate a art.22 alin. (4) și art. 54 alin. (1) din Legea cu privire la Procuratură nr. 3 din 25 februarie 2016]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=688&l=ro fsdfs 2017-10-09 <![CDATA[Sesizarea nr.129g din 09.10.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor sintagme din art. 327 alin. (1) și art. 361 alin. (2) lit. d) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=689&l=ro fsdfs 2017-10-09 <![CDATA[Sesizarea 127g din 02.10.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr.201 din 29 iulie 2016 privind amnistierea în legătura cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=686&l=ro fsdfs 2017-10-02 <![CDATA[Sesizarea nr. 126g din 26.09.2017 privind excepția de neconstituționalitate a art.4 alin. (1) lit. p) Legea nr. 178 din 25 iulie 2017 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=687&l=ro fsdfs 2017-09-26 <![CDATA[Sesizarea nr.125g din 20.09.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor sintagme din art.68 alin. (1) și alin. (2) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=685&l=ro fsdfs 2017-09-20 <![CDATA[Sesizarea nr.124b din 19.09.2017 privind interpretarea articolului 98 alin. (6) din Constituție]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=683&l=ro fsdfs 2017-09-19 <![CDATA[Sesizarea 123a din 19.09.2017 privind controlul constituționalității art. 33 și 34 din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 și art. 177 alin. (2) din Codul electoral ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=684&l=ro fsdfs 2017-09-19 <![CDATA[Sesizarea 122g din 15.09.2017 privind privind excepția de neconstituționalitate unor prevederi din Codul fiscal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=681&l=ro fsdfs 2017-09-15 <![CDATA[Sesizarea 121g din 15.09.2017 privind excepția de neconstituționalitate art. 21/1 și art.24 alin. (5) din Legea privind executorii judecătorești nr. 113 din 17 iunie 2010]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=682&l=ro fsdfs 2017-09-15 <![CDATA[Sesizarea nr.120g din 12.09.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unei sintagme din art. 7, alin. 7) Legea privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool, consumul ilicit de droguri și de alte substanțe psihotrop nr. 713-XV din 06 decembrie 2001 șipct.9) ale Regulamentului cu privire la modul de testare alcooscopică și examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și natura ei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 16 aprilie 2009]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=680&l=ro fsdfs 2017-09-12 <![CDATA[Sesizarea 119a din 7.09.2017 privind controlul constituționalității Hotărîrii Guvernului nr. 709 din 6 septembrie 2017 privind participarea unui contingent militar al Armatei Naționale la stagiu de instruire din Ucraina ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=679&l=ro fsdfs 2017-09-07 <![CDATA[Sesizarea 118b din 6.09.2017 privind interpretarea unor sintagme din art. 75 alin. (1) și art. 88 lit.f) din Constituție și a unei sintagme din Hotărârea Curții Constituționale nr. 57 din 3 noiembrie 1999]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=678&l=ro fsdfs 2017-09-06