<![CDATA[Sesizări // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 19.12.2018 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2018 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Sesizarea nr. 207g din 19.12.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 325 alin. (1) Cod penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=962&l=ro fsdfs 2018-12-19 <![CDATA[Sesizarea nr. 206g din 19.12.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 7 alin. (12) din Legea nr. 289 din 22.07.2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=963&l=ro fsdfs 2018-12-19 <![CDATA[Sesizarea nr. 205g din 18.12.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 109 alin. (3) Cod de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=960&l=ro fsdfs 2018-12-18 <![CDATA[Sesizarea nr. 204g din 18.12.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 8 alin. (2) din Legea nr. 8 din 14.02.2008 cu privire la probațiune]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=961&l=ro fsdfs 2018-12-18 <![CDATA[Sesizarea nr. 203g din 17.12.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 307 alin. (2) lit.c) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=959&l=ro fsdfs 2018-12-17 <![CDATA[Sesizarea nr. 202g din 14.12.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unei prevederi din art. 34 alin. (4) Cod de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=958&l=ro fsdfs 2018-12-14 <![CDATA[Sesizarea nr. 200g din 13.12.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 307 alin. (2) lit.c) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=956&l=ro fsdfs 2018-12-13 <![CDATA[Sesizarea nr. 201a din 13.12.2018 privind controlul constituționalității art. 4 alin. (4) lit. m) din Legea nr. 1585-XIII din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală și pct. 13 lit e), pct. 20 subpct. 6/2) din Regulamentul privind modul de completare, eliberare și evidență a polițelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1015 din 05.09.2006]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=957&l=ro fsdfs 2018-12-13 <![CDATA[Sesizarea nr. 199g din 12.12.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 115 alin. (5) Cod de executare]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=955&l=ro fsdfs 2018-12-12 <![CDATA[Sesizarea nr. 198g din 11.12.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 307 alin. (2) lit. c) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=954&l=ro fsdfs 2018-12-11 <![CDATA[Sesizarea nr. 197g din 08.12.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 14 alin. (1) și art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=953&l=ro fsdfs 2018-12-08 <![CDATA[Sesizarea nr. 196g din 07.12.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Codul de procedură penală, Codul contravențional și Legea nr. 76 din 21.04.2016 privind reorganizarea judecătorească]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=950&l=ro fsdfs 2018-12-07 <![CDATA[Sesizarea nr. 195a din 07.12.2018 privind controlul constituționalității Hotărârii Guvernului nr. 789 din 29.09.2014 cu privire la dezvoltarea infrastructurii Centrului Național de Medicină Sportivă “Atletmed”]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=951&l=ro fsdfs 2018-12-07 <![CDATA[Sesizarea nr. 194f din 07.12.2018 privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=952&l=ro fsdfs 2018-12-07 <![CDATA[Sesizarea nr. 193g din 06.12.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 307 alin. (2) lit. c) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=948&l=ro fsdfs 2018-12-06 <![CDATA[Sesizarea nr. 192g din 06.12.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unei prevederi din art. 313 alin. (3) Cod de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=949&l=ro fsdfs 2018-12-06 <![CDATA[Sesizarea nr. 191g din 05.12.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 307 alin. (2) lit. c) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=947&l=ro fsdfs 2018-12-05 <![CDATA[Sesizarea nr. 190g din 04.12.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din pct. 71 din Regulamentul cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau dimensiuni ce depăşesc limitele admise, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1073 din 1 octombrie 2007]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=942&l=ro fsdfs 2018-12-04 <![CDATA[Sesizarea nr. 186g din 03.12.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 307 alin. (2) lit.c) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=940&l=ro fsdfs 2018-12-03 <![CDATA[Sesizarea nr. 185g din 03.12.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 alin. (1/1) Cod de procedură civilă]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=946&l=ro fsdfs 2018-12-03 <![CDATA[Sesizarea nr. 189g din 03.12.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 327 alin. (2) lit. c) Cod penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=943&l=ro fsdfs 2018-12-03 <![CDATA[Sesizarea nr. 188g din 03.12.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 443 alin. (13) și 455 alin. (2) Cod contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=944&l=ro fsdfs 2018-12-03 <![CDATA[Sesizarea nr. 187g din 03.12.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unei prevederi din art. 364 alin. (6) Cod contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=945&l=ro fsdfs 2018-12-03 <![CDATA[Sesizarea nr. 184g din 29.11.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 90 alin. (3) pct. 4) și art. 251 alin. (4) Cod de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=939&l=ro fsdfs 2018-11-30 <![CDATA[Sesizarea nr. 183g din 28.11.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 327 alin. (2) lit. c) Cod penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=937&l=ro fsdfs 2018-11-28 <![CDATA[Sesizarea nr. 182g din 28.11.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 278 Cod civil]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=938&l=ro fsdfs 2018-11-28 <![CDATA[Sesizarea nr. 181g din 27.11.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 475 alin. (2) lit. a) și e) din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=936&l=ro fsdfs 2018-11-27 <![CDATA[Sesizarea nr. 180a din 26.11.2018 privind controlul constituționalității Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174 din 18.10.2018]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=932&l=ro fsdfs 2018-11-26 <![CDATA[Sesizarea nr. 179a din 26.11.2018 privind controlul constituționalității Legii nr. 151 din 04.10.2018 cu privire la transmiterea cu titlu oneros a unui bun imobil]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=933&l=ro fsdfs 2018-11-26 <![CDATA[Sesizarea nr. 178a din 26.11.2018 privind controlul constituționalității Legii nr. 203 din 04.10.2018 pentru modificarea art. 111 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=934&l=ro fsdfs 2018-11-26 <![CDATA[Sesizarea nr. 177a din 26.11.2018 privind controlul constituționalității unor prevederi din art. 10 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 219 din 08.11.2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabineri și ale prevederilor pct. 2 și pct. 3 ale Art. II din Legea nr. 220 din 08.11.2018 pentru modificarea unor acte legislative]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=935&l=ro fsdfs 2018-11-26 <![CDATA[Sesizarea nr. 176g din 23.11.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unei sintagme din art. 39 alin. (1) lit. c), art. 40 alin. (1), art. 40 alin. (2) din Legea cu privire la Procuratură nr. 3 din 25.02.2016]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=931&l=ro fsdfs 2018-11-23 <![CDATA[Sesizarea 175g din 22 noiembrie 2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 307 alin. (2) lit.c) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=928&l=ro fsdfs 2018-11-22 <![CDATA[Sesizarea 174g din 22 noiembrie 2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 307 alin. (2) lit.c) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=929&l=ro fsdfs 2018-11-22 <![CDATA[Sesizarea nr. 172g din 21.11.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 327 alin. (2) lit. c) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=926&l=ro fsdfs 2018-11-21 <![CDATA[Sesizarea nr. 173g din 21.11.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 448 alin. (1) și a art. 462 alin. (5) din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=927&l=ro fsdfs 2018-11-21 <![CDATA[Sesizarea nr. 171g din 20.11.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 217 alin. (1) din Codul civil]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=925&l=ro fsdfs 2018-11-20 <![CDATA[Sesizarea nr. 170g din 19.11.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 200 alin. (3) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=922&l=ro fsdfs 2018-11-19 <![CDATA[Sesizarea nr. 169g din 19.11.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 63 alin. (3) și a art. 282 alin. (1) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=923&l=ro fsdfs 2018-11-19 <![CDATA[Sesizarea nr. 168g din 19.11.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unei sintagme din art. 47 alin. (1) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=924&l=ro fsdfs 2018-11-19 <![CDATA[Sesizarea nr. 166g din 15.11.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea cu privire la leasing nr. 59 din 28.04.2005]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=919&l=ro fsdfs 2018-11-15 <![CDATA[Sesizarea nr. 165g din 15.11.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 1 alin. (3) și art. 5 alin. (2) din Legea cu privire la statutul, autorizarea și organizarea activității de interpret și traducător în sectorul justiției nr. 264 din 11.12.2008]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=920&l=ro fsdfs 2018-11-15 <![CDATA[Sesizarea nr. 167a din 15.11.2018 privind controlul constituționalității art. 64 alin. (2) și art. 64/1 alin. (1) din Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova nr. 200 din 16.07.2010]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=921&l=ro fsdfs 2018-11-15 <![CDATA[Sesizarea nr. 164g din 13.11.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 34 alin. (2) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.01.2012]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=916&l=ro fsdfs 2018-11-13 <![CDATA[Sesizarea nr. 163g din 13.11.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 32 alin. (1) din Legea privind protecția consumatorilor nr. 105 din 13.03.2003]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=917&l=ro fsdfs 2018-11-13 <![CDATA[Sesizarea nr. 162g din 13.11.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 21, 28 alin. (6) și art. 31 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.01.2012]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=918&l=ro fsdfs 2018-11-13 <![CDATA[Sesizarea nr. 161g din 12.11.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 142 din Codul de executare]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=915&l=ro fsdfs 2018-11-12 <![CDATA[Sesizarea nr. 159g din 09.11.2018 rivind excepţia de neconstituţionalitate a unei sintagme din art. 308 alin. (3) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=912&l=ro fsdfs 2018-11-09 <![CDATA[Sesizarea nr. 158g din 09.11.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 461 și 445 din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=913&l=ro fsdfs 2018-11-09 <![CDATA[Sesizarea nr. 160g din 09.11.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 243 din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=914&l=ro fsdfs 2018-11-09