<![CDATA[Hotărâri // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 16.12.2018 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2018 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Hotărâre nr. 32 din 29.11.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 445 și 461 din Codul contravențional (nulitatea procesului-verbal cu privire la contravenție)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=678&l=ro fsdfs 2018-11-29 <![CDATA[Hotărârea nr. 31 din 29.11.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Codul penal și din Codul de procedură penală (accesul părții vătămate și al reprezentantului acesteia la materialele urmăririi penale)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=679&l=ro fsdfs 2018-11-29 <![CDATA[Hotărârea nr. 28 din 22.11.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi de la articolul 78<sup>1</sup> din Codul contravențional ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=675&l=ro fsdfs 2018-11-22 <![CDATA[Hotărârea nr. 29 din 22.11.2018 privind excepția de neconstituționalitate a tabelului nr. 1 din alineatul (1) al articolului 20 din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=676&l=ro fsdfs 2018-11-22 <![CDATA[Hotărârea nr. 30 din 22.11.2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 521 alin. (2) din Codul de procedură penală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=677&l=ro fsdfs 2018-11-22 <![CDATA[Hotărârea nr. 27 din 30.10.2018 privind controlul constituţionalității unor dispoziții din articolul 185 din Codul de procedură penală (arestarea preventivă în cazul în care persoana nu și-a recunoscut vina în privința comiterii faptei imputate)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=673&l=ro fsdfs 2018-10-30 <![CDATA[Hotărârea nr. 26 din 30.10.2018 pentru controlul constituționalității articolului 52 alin. (6) din Legea nr. 10 din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice și a pct. 21 subpct. 1) lit. e) din Programul naţional de imunizări pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1113 din 6 octombrie 2016 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=674&l=ro fsdfs 2018-10-30 <![CDATA[Hotărârea nr. 25 din 11.10.2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 13 alin. (1) lit. b) din Codul electoral]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=669&l=ro fsdfs 2018-10-11 <![CDATA[Hotărârea nr. 23 din 2.10.2018 pentru interpretarea prevederilor articolelor 1 alin. (3), 2, 7, 23 alin. (2), 38 alin. (1), 39 alin. (1), 75 și 141 alin. (1) lit. a) din Constituție ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=672&l=ro fsdfs 2018-10-02 <![CDATA[Hotărârea nr. 24 din 02.10.2018 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale articolelor 3 și 4 din Legea nr.328 din 23 decembrie 2013 privind salarizarea judecătorilor și procurorilor și a unei sintagme din articolul 13<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=671&l=ro fsdfs 2018-10-02 <![CDATA[Hotărârea nr. 21 din 01.10.2018 pentru controlul constituționalității articolului 458 alin. (3) pct. 4) din Codul de procedură penală (efectul retroactiv al hotărârilor Curții Constituționale în materie de drept penal procedural) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=668&l=ro fsdfs 2018-10-01 <![CDATA[Hotărârea nr. 22 din 01.10.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 328 alin. (3) lit. d) din Codul penal (excesul de putere și depășirea atribuțiilor de serviciu soldate cu urmări grave)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=670&l=ro fsdfs 2018-10-01 <![CDATA[Hotărârea nr.20 din 04.07.2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la articolul 260 alin. (4) din Codul fiscal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=666&l=ro fsdfs 2018-07-04 <![CDATA[Hotărârea nr. 19 din 03.07.2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 178 alin. (3) din Codul de procedură penală (obligația de a nu părăsi țara) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=665&l=ro fsdfs 2018-07-03 <![CDATA[Hotărârea nr.18 din 03.07.2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea cu privire la avocatură nr. 1260 din 19 iulie 2002 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=667&l=ro fsdfs 2018-07-03 <![CDATA[Hotărârea nr.17 din 04.06.2018 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi referitoare la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova și a articolului 4 alin. (2) din Codul jurisdicţiei constituţionale]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=662&l=ro fsdfs 2018-06-04 <![CDATA[Hotărârea nr. 16 din 04.06.2018 privind controlul constituționalității Legii nr. 257 din 22 decembrie 2017 cu privire la completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=663&l=ro fsdfs 2018-06-04 <![CDATA[Hotărârea nr.14 din 22.05.2018 privind excepția de neconstituționalitate a pct. 8 alineatul al treilea din Regulamentul cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 600 din 14 mai 2002 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=661&l=ro fsdfs 2018-05-22 <![CDATA[Hotărârea nr.15 din 22 mai 2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 38 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 cu privire la funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=664&l=ro fsdfs 2018-05-22 <![CDATA[Hotărârea nr.12 din 14.05.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 361 alin. (2) lit. c) din Codul penal (confecționarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor de importanță deosebită false) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=659&l=ro fsdfs 2018-05-14 <![CDATA[Hotărârea nr. 13 din 14.05.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 25 alin. (1) din Legea nr. 947 din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii şi din articolul 10 alin. (1) lit. b) din Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000 (controlul judiciar al hotărârilor emise de către Consiliul Superior al Magistraturii în cauzele disciplinare) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=660&l=ro fsdfs 2018-05-14 <![CDATA[Hotărârea nr.9 din 08.05.2018 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=656&l=ro fsdfs 2018-05-08 <![CDATA[Hotărârea nr. 10 din 08.05.2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 36 alin.(1) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=657&l=ro fsdfs 2018-05-08 <![CDATA[Hotărârea nr. 11 din 08.05.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 233 alineatele (1), (2) și (3) din Codul contravențional (sancționarea conducerii în stare de ebrietate a vehiculelor pentru care nu este necesară deținerea permisului de conducere) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=658&l=ro fsdfs 2018-05-08 <![CDATA[Hotărârea nr. 8 din 26.04.2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 225 din 30 mai 2003 (medierea judiciară)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=654&l=ro fsdfs 2018-04-26 <![CDATA[Hotărârea nr. 7 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 34 alin. (3) din Codul contravențional (achitarea amenzii în jumătate) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=655&l=ro fsdfs 2018-04-26 <![CDATA[Hotărârea nr.6 din 10.04.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr.269 din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) și din Legea nr.132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate (testul poligraf)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=652&l=ro fsdfs 2018-04-10 <![CDATA[Hotărârea nr. 5 din 06.03.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 10 pct. 4 și pct. 5 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=651&l=ro fsdfs 2018-03-06 <![CDATA[Hotărârea nr.4 din 20.02.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 401 alin. (1) din Codul contravențional (competența Centrului Național Anticorupție la examinarea cauzelor contravenționale)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=650&l=ro fsdfs 2018-02-20 <![CDATA[Hotărârea nr.3 din 15.02.2018 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=649&l=ro fsdfs 2018-02-15 <![CDATA[Hotărârea nr.2 din 30.01.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 10 pct. 4 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=646&l=ro fsdfs 2018-01-30 <![CDATA[Hotărârea nr.1 din 05.01.2018 cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea jurisdicţiei constituţionale în anul 2017 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=653&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Hotărârea nr.40 din 21.12.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 232 alin. (2) și 308 alin. (4) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (termenul depunerii demersului privind prelungirea arestului) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=647&l=ro fsdfs 2017-12-21 <![CDATA[Hotărârea nr.38 din 14.12.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului și din Regulamentul cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1176 din 22 decembrie 2010 (refuzul de a acorda dreptul de acces la secretul de stat)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=644&l=ro fsdfs 2017-12-14 <![CDATA[Hotărârea nr.39 din 14.12.2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 15 alin.(2) lit. d) și 38 alin.(4) lit. f) din Codul de executare al Republicii Moldova ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=648&l=ro fsdfs 2017-12-14 <![CDATA[Hotărârea nr.36 din 13.12.2017 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=639&l=ro fsdfs 2017-12-13 <![CDATA[Hotărârea nr.37 din 13.12.2017 pentru controlul constituționalității art. 21/2 din Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar și a Hotărârii Guvernului nr. 172 din 22 martie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de stimulare financiară a agenților constatatori din cadrul Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (stimularea financiară a agenților constatatori)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=645&l=ro fsdfs 2017-12-13 <![CDATA[Hotărârea nr.35 din 12.12.2017 pentru controlul constituționalității unor prevederi din articolul 112 alin. (2) din Codul electoral(interdicția de a fi membru de partid pentru Președintele Republicii Moldova) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=640&l=ro fsdfs 2017-12-12 <![CDATA[Hotărârea nr.34 din 08.12.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 87 alin. (1) din Codul muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003 (obligativitatea acordului organului sindical la concediere)(Sesizarea nr. 88g/2017) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=641&l=ro fsdfs 2017-12-08 <![CDATA[Hotărârea nr.33 din 07.12.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolele 327 alin. (1) și 361 alin. (2) lit. d) din Codul penal (abuzul de putere sau abuzul de serviciu) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=642&l=ro fsdfs 2017-12-07 <![CDATA[Hotărârea nr. 32 din 05.12.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice (verificarea judecătorilor de către Serviciul de Informații și Securitate)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=643&l=ro fsdfs 2017-12-05 <![CDATA[Hotărârea nr. 31 din 21.11.2017 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=638&l=ro fsdfs 2017-11-21 <![CDATA[Hotărârea nr. 30 din 07.11.2017 privind controlul constituționalității art. 369 alin. (2), (3) și (4) din Codul muncii, art. 21 alin. (2) și (3) din Codul transportului feroviar, Hotărârii Guvernului nr. 656 din 11 iunie 2004 cu privire la aprobarea Nomenclatorului unităților, sectoarelor și serviciilor ai căror salariați nu pot participa la grevă (limitarea dreptului la grevă pentru unele categorii de angajați) (Sesizarea nr. 62a/2017) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=637&l=ro fsdfs 2017-11-07 <![CDATA[Hotărârea nr. 29 din 06.11.2017 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale articolului 38 alin.(7) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=636&l=ro fsdfs 2017-11-06 <![CDATA[Hotărârea nr.28 din 17.10.2017 pentru interpretarea prevederilor articolului 98 alin. (6) în coroborare cu articolele 1, 56, 91, 135 și 140 din Constituție (neîndeplinirea obligațiilor constituționale de către Președinte) (Sesizarea nr. 124b/2017) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=635&l=ro fsdfs 2017-10-17 <![CDATA[Hotărârea nr. 27 din 21.09.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 109 alin. (1) din Codul penal (limitarea împăcării în cauzele penale) (Sesizarea nr. 48g/2017) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=633&l=ro fsdfs 2017-09-21 <![CDATA[Hotărârea nr. 26 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 105e/2017) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=625&l=ro fsdfs 2017-07-27 <![CDATA[Hotărârea nr. 24 din 27.07.2017 privind controlul constituționalității Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 105-VIII din 28 martie 2017 privind desfăşurarea referendumului republican consultativ asupra unor probleme de interes naţional (referendumul republican consultativ) (Sesizarea nr.40a/2017) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=627&l=ro fsdfs 2017-07-27 <![CDATA[Hotărârea nr.25 din 27.07.2017 pentru controlul constituţionalităţii Art. II din Legea nr.290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (pensia specială a judecătorilor) (Sesizarea nr.75a/2017) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=628&l=ro fsdfs 2017-07-27 <![CDATA[Hotărârea nr.22 din 27.06.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale articolului 328 alin. (1) din Codul penal (excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu) (sesizările nr. 113g/2016 și nr. 8g/2017) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=626&l=ro fsdfs 2017-06-27