<![CDATA[Decizii // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 19.02.2019 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2019 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Decizia nr. 21 din 11.02.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 26g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 1096 din 8 noiembrie 2018 cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2017 (circumscripțiile uninominale [nr. 2])]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=598&l=ro fsdfs 2019-02-11 <![CDATA[Decizia nr. 18 din 11.02.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 23g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 190 alin. (1) din Codul penal și a articolului 326 alin. (1) din Codul de procedură penală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=601&l=ro fsdfs 2019-02-11 <![CDATA[Decizia nr. 17 din 11.02.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 22g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 11 alineatul (2) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=602&l=ro fsdfs 2019-02-11 <![CDATA[Decizia nr. 11 din 29.01.2019 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 14a/2019 și nr. 18g/2019 privind controlul constituționalității Hotărârii Guvernului nr. 30 din 18 ianuarie 2019 cu privire la organizarea secțiilor de votare din străinătate ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=589&l=ro fsdfs 2019-01-29 <![CDATA[Decizia nr. 10 din 23.01.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 13g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 34 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=592&l=ro fsdfs 2019-01-23 <![CDATA[Decizia nr. 9 din 23.01.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 12g/2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor dispoziții din articolul 349 alin. (1) din Codul penal (amenințarea unei persoane cu funcţie de răspundere sau a unei persoane care îşi îndeplinește datoria obştească) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=596&l=ro fsdfs 2019-01-23 <![CDATA[Decizia nr. 8 din 17.01.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 11g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 182 din Codul de procedură penală (ridicarea provizorie a permisului de conducere)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=586&l=ro fsdfs 2019-01-17 <![CDATA[Decizia nr. 2 din 14.01.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.1g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 326 alineatele (1), (11) și (2) din Codul penal (traficul de influență) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=590&l=ro fsdfs 2019-01-14 <![CDATA[Decizia nr. 5 din 14.01.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 5a/2019 privind controlul constituționalității unor prevederi din articolul 58 alin. (3) lit. c) din Codul electoral (votarea în afara țării în baza buletinului de identitate sau a actelor de identitate expirate)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=587&l=ro fsdfs 2019-01-14 <![CDATA[Decizia nr. 3 din 14.01.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 3g/2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 18 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 270 din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova (refuzul de acordare a statutului de refugiat bazat pe motive de securitate națională sau de ordine publică)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=588&l=ro fsdfs 2019-01-14 <![CDATA[Decizia nr. 1 din 14.01.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 208a/2018 privind controlul constituționalității pct. 39 alin. (2) din Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1170 din 25 octombrie 2016.]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=593&l=ro fsdfs 2019-01-14 <![CDATA[Decizia nr. 4 din 14.01.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 4g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a sintagmei „și care sunt incluse în masa debitoare” de la articolul 132 alin. (1) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (distribuirea produsului obținut în masa debitoare)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=594&l=ro fsdfs 2019-01-14 <![CDATA[Decizia nr. 6 din 14.01.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 6a/2019 pentru controlul constituționalității unor prevederi din articolele 7 alin. (1) și 24 alin. (2) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale (obligativitatea deținerii unui număr de identificare pentru depunerea declarației electronice de avere și de interese)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=595&l=ro fsdfs 2019-01-14 <![CDATA[Decizia nr. 166 din 20.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 206g/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a articolului 7 alin. (12) din Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestații de asigurări sociale]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=580&l=ro fsdfs 2018-12-20 <![CDATA[Decizia nr. 165 din 20.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 205g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 109 alin. (3) din Codul de procedură penală (audierea martorului de către judecătorul de instrucție)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=581&l=ro fsdfs 2018-12-20 <![CDATA[Decizia nr. 164 din 20.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.204g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 8 alin. (2) din Legea nr. 8 din 14 februarie 2008 cu privire la probațiune (referatul presentinţial de evaluare) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=582&l=ro fsdfs 2018-12-20 <![CDATA[Decizia nr. 167 din 20.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 207g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 325 alin. (1) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=599&l=ro fsdfs 2018-12-20 <![CDATA[Decizia nr. 162 din 14.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 199g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 115 alin. (5) din Codul de executare]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=573&l=ro fsdfs 2018-12-14 <![CDATA[Decizia nr. 139 din 14.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 167a/2018 pentru controlul constituționalității articolelor 64 alin. (2) și 64<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul juridic al străinilor în Republica Moldova (durata măsurii de ținere în custodie publică a străinilor)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=568&l=ro fsdfs 2018-12-14 <![CDATA[Decizia nr. 163 din 14.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 202g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 34 alin. (4) din Codul de procedură penală (competența în materie de recuzări repetate ale instanței de judecată)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=600&l=ro fsdfs 2018-12-14 <![CDATA[Decizia nr. 161 din 10.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 197g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 14 alin. (1) și 20 alin. (1) lit. (a) din Legea privind protecția mărcilor (decăderea din drepturile asupra mărcii, în cazul neutilizării acesteia de către titularului ei) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=562&l=ro fsdfs 2018-12-10 <![CDATA[Decizia nr. 156 din 10.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.188g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 443 alin. (13) și 455 alin. (2) din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=579&l=ro fsdfs 2018-12-10 <![CDATA[Decizia nr. 155 din 10.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 187g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor dispoziții din articolul 364 alin. (6) din Codul contravențional (publicitatea sexistă) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=578&l=ro fsdfs 2018-12-10 <![CDATA[Decizia nr. 154 din 10.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.185g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 96 alin. (11) din Codul de procedură civilă]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=576&l=ro fsdfs 2018-12-10 <![CDATA[Decizia nr. 153 din 10.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 145a/2018 privind controlul constituționalității articolelor 81, 82, 83, 84 și 85 din Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=555&l=ro fsdfs 2018-12-10 <![CDATA[Decizia nr. 158 din 10.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 192g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 313 alin. (3) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=585&l=ro fsdfs 2018-12-10 <![CDATA[Decizia nr. 157 din 10.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 190g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a punctului 71 din Regulamentul privind autorizarea, controlul și efectuarea pe drumurile publice a transportului cu greutăți și/sau dimensiuni ce depășesc limitele admise]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=583&l=ro fsdfs 2018-12-10 <![CDATA[Decizia nr. 159 din 10.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 195a/2018 pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Guvernului nr. 789 din 29 septembrie 2014 cu privire la dezvoltarea infrastructurii Centrului Naţional de Medicină Sportivă „Atletmed”]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=597&l=ro fsdfs 2018-12-10 <![CDATA[Decizia nr. 160 din 10.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.196g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul de procedură penală, din Codul contravențional și din Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=603&l=ro fsdfs 2018-12-10 <![CDATA[Decizia nr. 152 din 29.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 184g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 90 alin. (3) pct. 4) și 251 alin. (4) din Codul de procedură penală, adoptat prin Legea nr. 122 din 14 martie 2003 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=565&l=ro fsdfs 2018-11-29 <![CDATA[Decizia nr. 151 din 29.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 182g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 278 din Codul civil (cursul prescripției în cazul scoaterii cererii de pe rol) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=569&l=ro fsdfs 2018-11-29 <![CDATA[Decizie nr. 150 din 29.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 181g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 475 alin. (2) literele a) și e) din Codul contravențional (motivele de revizuire a procesului contravențional) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=570&l=ro fsdfs 2018-11-29 <![CDATA[Decizia nr. 149 din 29.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 180a/2018 privind controlul constituționalității Codului serviciilor media audiovizuale ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=551&l=ro fsdfs 2018-11-29 <![CDATA[Decizia nr. 148 din 29.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 179a/2018 privind controlul constituţionalităţii Legii nr. 151 din 4 octombrie 2018 cu privire la transmiterea cu titlu oneros a unui bun imobil ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=559&l=ro fsdfs 2018-11-29 <![CDATA[Decizia nr. 147 din 29.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 178a/2018 privind controlul constituționalității Legii nr. 203 din 4 octombrie 2018 pentru modificarea articolului 111 din Codul muncii, adoptat prin Legea nr. 154 din 28 martie 2003 (sesizarea nr. 178a/2018) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=553&l=ro fsdfs 2018-11-29 <![CDATA[Decizia nr. 146 din 29.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 177a/2018 privind controlul constituționalității prevederilor articolului 10 alineatele (2) și (3) din Legea nr. 219 din 8 noiembrie 2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri, precum și al prevederilor punctelor 2 și 3 din Articolul II din Legea nr. 220 din 8 noiembrie 2018 pentru modificarea unor acte legislative ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=560&l=ro fsdfs 2018-11-29 <![CDATA[Decizia nr. 145 din 29.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 176g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor texte din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=556&l=ro fsdfs 2018-11-29 <![CDATA[Decizia nr. 144 din 22.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 173g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 448 alin. (1) și 462 alin. (5) din Codul contravențional ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=577&l=ro fsdfs 2018-11-22 <![CDATA[Decizia nr. 143 din 22.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 171g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la articolul 217 alin. (1) din Codul civil]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=575&l=ro fsdfs 2018-11-22 <![CDATA[Decizia nr. 142 din 22.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 170g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 200 alin. (3) din Codul de procedură penală (suspendarea provizorie din funcție [nr. 2]) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=564&l=ro fsdfs 2018-11-22 <![CDATA[Decizia nr. 141 din 22.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.169g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 63 alin. (3) și a articolului 282 alin. (1) din Codul de procedură penală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=566&l=ro fsdfs 2018-11-22 <![CDATA[Decizia nr. 140 din 22.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 168g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 47 alin. (1) din Codul de procedură penală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=567&l=ro fsdfs 2018-11-22 <![CDATA[Decizia nr. 138 din 15.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 166g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 59 din 28 aprilie 2005 cu privire la leasing (drepturile locatorului în cazul în care locatarul încalcă în mod esențial clauzele contractului)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=561&l=ro fsdfs 2018-11-15 <![CDATA[Decizia nr. 136 din 15.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 164g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 34 alin. (2) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (dispozitivul hotărârii de intentare a procedurii de insolvabilitate se înmânează administratorului imediat) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=554&l=ro fsdfs 2018-11-15 <![CDATA[Decizia nr.135 din 15.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 163g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unui text din articolul 32 alin. (1) din Legea nr. 105 din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (reducerea clauzei penale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=574&l=ro fsdfs 2018-11-15 <![CDATA[Decizia nr. 134 din 15.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 162g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=563&l=ro fsdfs 2018-11-15 <![CDATA[Decizia nr. 133 din 15.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 161g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 142 din Codul de executare]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=572&l=ro fsdfs 2018-11-15 <![CDATA[Decizia nr. 132 din 15.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 160g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 243 din Codul contravențional, adoptat prin Legea nr. 218 din 24 octombrie 2008(părăsirea locului în care s-a produs accidentul ) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=558&l=ro fsdfs 2018-11-15 <![CDATA[Decizia nr. 131 din 15.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 159g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 308 alin. (3) din Codul de procedură penală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=557&l=ro fsdfs 2018-11-15 <![CDATA[Decizia nr. 130 din 15.11.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 157g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 12 alin. (2) și alin. (9) lit. a) din Legea nr. 1225 din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (restituirea bunurilor persoanelor care au fost supuse represiunilor politice) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=552&l=ro fsdfs 2018-11-15