<![CDATA[Decizii // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 15.12.2017 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2017 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Decizia nr.112 din 04.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 145a/2017 privind controlul constituționalității unor prevederi din articolul 17 alin. (2) din Legea nr. 136 din 17 iunie 2016 privind statutul municipiului Chișinău (desemnarea viceprimarilor)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=389&l=ro fsdfs 2017-12-04 <![CDATA[Decizia nr.110 din 07.11.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr.139g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 55 alin.(1) din Codul penal al Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=370&l=ro fsdfs 2017-11-07 <![CDATA[Decizia nr.111 din 07.11.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr.141g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 400 alin. (1) din Codul contravențional al Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=371&l=ro fsdfs 2017-11-07 <![CDATA[Decizia nr.106 din 07.11.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 133g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 1396 din 24 noiembrie 2003 cu privire la instruirea medicilor și farmaciștilor rezidenți și plasarea în câmpul muncii a tinerilor specialiști (plasarea în câmpul muncii a tinerilor specialiști)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=375&l=ro fsdfs 2017-11-07 <![CDATA[Decizia nr.109 din 07.11.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 138g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 243 alineatul (1) literele a) și c) din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002(spălarea banilor)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=376&l=ro fsdfs 2017-11-07 <![CDATA[Decizia nr. 108 din 7.11.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 136g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 88 alin. (1) şi (2) din Codul civil (instituirea administrării fiduciare) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=384&l=ro fsdfs 2017-11-07 <![CDATA[Decizia nr. 105 din 31.10.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 17g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolele 4 alin. (6) şi 25 alin. (1) din Legea nr. 947 din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (contestarea hotărârilor cu caracter normativ adoptate de CSM) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=357&l=ro fsdfs 2017-10-31 <![CDATA[ Decizia nr.103 din 17.10.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 131g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. 244 alin. (1) și alin. (2) lit. b) din Codul penal al Republicii Moldova (evaziunea fiscală) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=350&l=ro fsdfs 2017-10-17 <![CDATA[Decizia nr.101 din 17.10.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr.128g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 22 alin. (4) și a art. 54 alin. (1) din Legea cu privire la Procuratură (transferul procurorului în altă procuratură)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=365&l=ro fsdfs 2017-10-17 <![CDATA[Decizia nr.97 din 17.10.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 109g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 166 alin. (2) lit. b) şi 167 alin. (1) lit. a1) din Codul de procedură civilă (indicarea IDNP-ului în cererea de chemare în judecată şi anexarea actului de identitate) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=368&l=ro fsdfs 2017-10-17 <![CDATA[Decizia nr.100 din 17.10.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 127g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 10 alineatul (1) litera c) din Legea nr. 210 din 29 iulie 2016 privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova(condițiile aplicării amnistiei)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=383&l=ro fsdfs 2017-10-17 <![CDATA[Deciziea nr. 104 din 17.10.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 132g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 243 alin. (1) lit. a), b) și c) din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (spălarea banilor) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=385&l=ro fsdfs 2017-10-17 <![CDATA[Decizia nr.96 din 04.10.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 123a/2017 privind controlul constituționalității articolelor 33 și 34 din Legea privind administrația publică locală și art. 177 alin. (2) din Codul electoral(revocarea primarului prin referendum)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=341&l=ro fsdfs 2017-10-04 <![CDATA[Decizia nr. 94 din 28.09.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 119a/2017 pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Guvernului nr. 709 din 6 septembrie 2017 privind participarea unui contingent militar al Armatei Naţionale la stagiul de instruire din Ucraina (delegarea militarilor la instruire) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=333&l=ro fsdfs 2017-09-28 <![CDATA[Decizia nr. 95 din 21.09.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 157<sup>1</sup>g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 335 alin. (1) și alin. (1<sup>1</sup>) din Codul penal al Republicii Moldova (abuzul de serviciu) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=336&l=ro fsdfs 2017-09-21 <![CDATA[Decizia nr. 90 din 21.09.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 101g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art.5 alin.(2) lit. g) și alin.(3) și art.50 alin.(1) din Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (stagiul de cotizare) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=360&l=ro fsdfs 2017-09-21 <![CDATA[Decizia nr.93 din 21.09.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 122g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 și a Art. XXXI alin.(1) din Legea nr.138 din 17 iunie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (impozitul pe avere)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=387&l=ro fsdfs 2017-09-21 <![CDATA[Decizia nr.89 din 06.09.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr.116g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 33 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=331&l=ro fsdfs 2017-09-06 <![CDATA[Decizia nr. 84 din 6.09.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 110g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din punctul 4.1. din Regulamentul privind eliberarea autorizațiilor de funcționare a unităților comerciale și de prestare a serviciilor sociale pe teritoriul municipiului Chișinău, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 13/4 din 27 decembrie 2007 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=340&l=ro fsdfs 2017-09-06 <![CDATA[Decizia nr.88 din 06.09.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 114g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 19 alineatul (2) din Legea nr. 1260 din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=346&l=ro fsdfs 2017-09-06 <![CDATA[Decizia nr.81 din 06.09.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr.106g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a Anexei nr.3 la Regulamentul privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.568 din 10 septembrie 2009]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=355&l=ro fsdfs 2017-09-06 <![CDATA[Decizia nr.80 din 06.09.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 104g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din alin. (1) şi a alin. (2) din art. 869 din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002(nulitatea dobânzilor excesive în contractele de împrumut) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=358&l=ro fsdfs 2017-09-06 <![CDATA[Decizia nr. 86 din 06.09.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 112g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a Art. VIII alin.(3) din Legea nr.290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (dreptul la recalcularea pensiei)(2) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=359&l=ro fsdfs 2017-09-06 <![CDATA[Decizia nr.82 din 06.09.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 107g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 9 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 142 din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă (subiecţii ipotecii)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=367&l=ro fsdfs 2017-09-06 <![CDATA[Decizia nr.83 din 06.09.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 108g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 212 alineatul (1) din Codul de procedură penală(confidențialitatea urmăririi penale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=386&l=ro fsdfs 2017-09-06 <![CDATA[Decizia nr. 71 din 27.07.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 93a/2017 privind controlul constituționalității unor prevederi din alineatul (3) al articolului 11 din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură (raportul anual al Procurorului General) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=332&l=ro fsdfs 2017-07-27 <![CDATA[Decizia nr. 79 din 27.07.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 103g/2017 privind excepția de neconstituţionalitate a punctului 14 al articolului unic din Legea nr. 244-XVI din 21 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova (competența în contenciosul administrativ) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=339&l=ro fsdfs 2017-07-27 <![CDATA[Decizia nr.74 din 27.07.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 96g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 16 alineatul (2) din Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali(termenul de înregistrare a modificărilor în Registrul de stat)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=351&l=ro fsdfs 2017-07-27 <![CDATA[Decizia nr. 75 din 27.07.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 97g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la litera c) a articolului 450 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova. (calcularea termenului de depunere a cererii de revizuire) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=354&l=ro fsdfs 2017-07-27 <![CDATA[Decizia nr.78 din 27.07.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 102g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 287/2 alineatul (3) din Codul fiscal al Republicii Moldova nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (subiecți ai impunerii cu impozitul pe avere )]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=373&l=ro fsdfs 2017-07-27 <![CDATA[Decizia nr.76 din 27.07.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 28a/2017 pentru controlul constituționalității articolului 15/1 alin. (3) din Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (terenurile aferente instituțiilor de cult) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=388&l=ro fsdfs 2017-07-27 <![CDATA[Decizia nr.54 din 27.06.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr.65g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor în Banca de Economii și a Hotărârii Guvernului nr. 179 din 20 februarie 2003 privind indexarea și modul de plată a sumelor indexate pentru depunerile bănești ale cetățenilor în Banca de Economii ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=323&l=ro fsdfs 2017-06-27 <![CDATA[Decizia nr.53 din 27.06.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 64g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale art. 201/1 alin. (1) lit. c) din Codul penal, art. 78 alin. (1) și art. 78/1 din Codul contravențional ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=324&l=ro fsdfs 2017-06-27 <![CDATA[Decizia nr. 56 din 27.06.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 67g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 407 alin. (1) din Codul de procedură penală (retragerea apelului) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=327&l=ro fsdfs 2017-06-27 <![CDATA[Decizia nr.66 din 27.06.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 83g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 134 alineatul (1) din Codul cu privire la știință și inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (conducerea organizației din sfera științei și inovării) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=334&l=ro fsdfs 2017-06-27 <![CDATA[Decizia nr.58 din 27.06.2017 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 69g/2017, 70g/2017, 90g/2017, 91g/2017 și 92g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 307 din Codul penal al Republicii Moldova (răspunderea penală a judecătorilor ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=335&l=ro fsdfs 2017-06-27 <![CDATA[Decizia nr.55 din 27.06.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 66g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din subpunctul 1.5. al punctului 1 din Anexa nr.3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, nr.329 din 23 decembrie 2013(contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=337&l=ro fsdfs 2017-06-27 <![CDATA[Decizia nr.64 din 27.06.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 81g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 313 alineatul (5) din Codul de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 (plângerea împotriva acțiunilor ilegale ale organului de urmărire penală) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=338&l=ro fsdfs 2017-06-27 <![CDATA[Decizia nr.57 din 27.06.2017 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 68g/2017 și 71g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 221 alin. (4) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (intentarea acţiunii civile de către procuror în procesul penal (2))]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=343&l=ro fsdfs 2017-06-27 <![CDATA[Decizia nr.52 din 27.06.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 63g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a Art. III. din Legea nr. 60 din 4 aprilie 2014 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative și a art. 32 alin. (3) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (recalcularea pensiei judecătorului)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=348&l=ro fsdfs 2017-06-27 <![CDATA[Decizia nr.70 din 27.06.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 89g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a Art. VIII alineatul (3) din Legea nr. 290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (dreptul la recalcularea pensiei) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=349&l=ro fsdfs 2017-06-27 <![CDATA[Decizia nr.60 din 27.06.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 74g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din punctul 29) alineatul (1) al articolului 103 din Codul fiscal și de la litera d) a punctului 4 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale stabilite în art. 103 alin. (1) pct. 29) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 și art. 28 lit. q/2) din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 145 din 26 februarie 2014 (facilitățile fiscale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=353&l=ro fsdfs 2017-06-27 <![CDATA[Deciziea nr. 59 din 27.06.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 72g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 307 din Codul penal al Republicii Moldova și a unor prevederi din articolul 221 alin. (4) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=356&l=ro fsdfs 2017-06-27 <![CDATA[Decizia nr. 69 din 27.06.2017 de inadmisibilitate a sesizării privind interpretarea articolelor 6, 98 alin.(3), 100, 103 alin.(2), 104 alin.(1) și 106 din Constituţie și controlul constituționalității art. 29 alin. (3) din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996, și a Hotărârii Parlamentului nr. 1 din 20 ianuarie 2016 pentru aprobarea Programului de activitate al Guvernului şi acordarea votului de încredere Guvernului Sesizare nr. 87b/2017 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=361&l=ro fsdfs 2017-06-27 <![CDATA[Decizia nr.61 din 27.06.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr.76g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 469 alineatul (1) din Codul de procedură penală(chestiunile care urmează a fi soluționate de către instanță la executarea pedepsei)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=366&l=ro fsdfs 2017-06-27 <![CDATA[Decizia nr.65 din 27.06.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 82g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 328 alin. (1) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=369&l=ro fsdfs 2017-06-27 <![CDATA[Decizia nr.68 din 27.06.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 86a/2017 pentru controlul constituţionalităţii articolului 266 alineatul (2) din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (sancțiunea pentru neachitarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=372&l=ro fsdfs 2017-06-27 <![CDATA[Decizia nr.63 din 27.06.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 79a/2017 pentru controlul constituţionalităţii articolului 8 alineatul (3) din Legea nr. 315 din 23 decembrie 2016 privind prestaţiile sociale pentru copii (prestațiile sociale pentru copii)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=382&l=ro fsdfs 2017-06-27 <![CDATA[Decizia nr. 51 din 06.06.2017 de inadmisibilitatea sesizării nr. 73b/2017 privind sistemul electoral ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=312&l=ro fsdfs 2017-06-06 <![CDATA[Decizia nr.46 din 22.05.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 53g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. 15 alin. (2) din Legea nr. 64 din 23 aprilie 2010 cu privire la libertatea de exprimare]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=325&l=ro fsdfs 2017-05-22