<![CDATA[Decizii // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 19.03.2018 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2018 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Decizia nr.13 din 09.02.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 7g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 34 alin. (4) din Codul de procedură penală (recuzarea repetată) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=429&l=ro fsdfs 2018-02-09 <![CDATA[Decizia nr. 14 din 9.02.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 8g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a alin. (2) al articolului 15/1 din Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii [în redacția Legii nr.290 din 16 decembrie 2016, în vigoare până la 5 ianuarie 2018] (pensia anticipată pentru limită de vârstă) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=430&l=ro fsdfs 2018-02-09 <![CDATA[Decizia nr. 15 din 9.02.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 11g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art.195 alin. (5) pct. 3) și a art. 395 alin. (1) pct. 5) din Codul de procedură penală (aplicarea măsurii preventive în cazul sentinței de condamnare și încetarea de drept a măsurii preventive)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=431&l=ro fsdfs 2018-02-09 <![CDATA[Decizia nr.12 din 09.02.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.6g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 53/1 alineatul (2) litera d) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=432&l=ro fsdfs 2018-02-09 <![CDATA[Decizie nr.16 din 09.02.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 14g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a art. 123 alin.(2) din Codul de procedură civilă și a unor prevederi din Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=433&l=ro fsdfs 2018-02-09 <![CDATA[Decizia nr.6 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 171g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. 385 alin. (4) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (reducerea pedepsei inculpatului drept compensare)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=407&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.4 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 166g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 46 din Codul penal (grupul criminal organizat)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=411&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.10 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 177g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 177 alin. (1) din Codul penal (încălcarea inviolabilității vieţii personale)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=412&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.8 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 174g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale pct.25 din Art. III și Art. VIII alin.(3) din Legea nr.290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (dreptul la recalcularea pensiei)[3]]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=414&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.1 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 159g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din alin.(18) al art.36 din Legea învăţământului nr.547 din 21 iulie 1995, în vigoare până la 24 noiembrie 2014 (finanţarea de la bugetul de stat a învățământului liceal privat) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=417&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.7 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 172g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 68 alin. (2) și alin. (3) din Codul Familiei (modalitatea de decădere din drepturile părinteşti)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=420&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.9 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 175g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 61 alin. (2) din Legea nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată (atacarea hotărârilor adunării generale a asociaților în instanța de judecată)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=421&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.5 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 169g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a pct. 70 lit. a)din Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.357 din 13 mai 2009 (staționarea în locuri interzise) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=422&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.3 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 164g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art.52 alin. (1) și a unor prevederi din art. 53 alin. (2) și art. 55 alin. (1) din Legea concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012 (sarcina probei, examinarea preliminară a plângerii și investigarea încălcării legislației concurențiale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=425&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.2 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.163g/2017 privind excepția de neconstituţionalitate a unor prevederi din art.10 alin.(1) lit.a) din Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=426&l=ro fsdfs 2018-01-05 <![CDATA[Decizia nr.113 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 144g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 59 alineatul (5) din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (contestarea hotărârilor adunării generale a asociaților)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=391&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.121 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 140g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 327 din Codul penal (abuzul de putere sau abuzul de serviciu)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=393&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.123 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 142g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 327 alin. (1) din Codul penal (abuzul de putere sau abuzul de serviciu)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=394&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.126 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 156g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 448 alin. (1) din Codul contravențional al Republicii Moldova (contestația împotriva deciziei agentului constatator)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=400&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.124 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr.117a/2017 privind controlul constituționalității Legii nr.154 din 20 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=404&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.119 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 158g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 27 alin. (1) lit.g) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (condiţiile pentru a candida la o funcţie publică)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=405&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.115 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 161g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 73 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (recunoașterea în calitate de parte civilmente responsabilă)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=406&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.114 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 160g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 229 alin. (2) și 230 alin. (2) din Codul contravențional al Republicii Moldova (aplicarea punctelor de penalizare)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=408&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.116 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 143g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 31 alin. (7) din Legea cu privire la ipotecă (executarea dreptului de ipotecă în cazul achitării tardive a datoriei) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=409&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.117 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 157g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 77 lit. a) din Codul de procedură civilă (desemnarea unui avocat când domiciliul pârâtului nu este cunoscut)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=410&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.118 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 152g/2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 415 alin. (21) din Codul de procedură penală al Republici Moldova(audierea martorilor acuzării în instanța de apel) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=413&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.122 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 150g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal (prelucrarea datelor cu caracter personal)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=415&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.125 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 118b/2017 privind interpretarea unor prevederi din articolele 75 alin.(1) și 88 din Constituție (problemele supuse referendumului) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=416&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.120 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 155g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 95 alineatul (2) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (admisibilitatea probelor) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=424&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.127 din 15.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr.151g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 8 alin.(5) și (6) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal și punctelor 32, 34 și 36 din Regulamentul privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.974 din 15 august 2016]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=427&l=ro fsdfs 2017-12-15 <![CDATA[Decizia nr.112 din 04.12.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 145a/2017 privind controlul constituționalității unor prevederi din articolul 17 alin. (2) din Legea nr. 136 din 17 iunie 2016 privind statutul municipiului Chișinău (desemnarea viceprimarilor)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=389&l=ro fsdfs 2017-12-04 <![CDATA[Decizia nr.110 din 07.11.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 139g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 55 alin. (1) din Codul penal al Republicii Moldova (infracțiuni exceptate de la liberarea de răspundere penală) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=370&l=ro fsdfs 2017-11-07 <![CDATA[Decizia nr.111 din 07.11.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr.141g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 400 alin. (1) din Codul contravențional al Republicii Moldova (competența poliției în soluționarea cauzelor contravenționale)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=371&l=ro fsdfs 2017-11-07 <![CDATA[Decizia nr.106 din 07.11.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 133g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 1396 din 24 noiembrie 2003 cu privire la instruirea medicilor și farmaciștilor rezidenți și plasarea în câmpul muncii a tinerilor specialiști (plasarea în câmpul muncii a tinerilor specialiști)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=375&l=ro fsdfs 2017-11-07 <![CDATA[Decizia nr.109 din 07.11.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 138g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 243 alineatul (1) literele a) și c) din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002(spălarea banilor)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=376&l=ro fsdfs 2017-11-07 <![CDATA[Decizia nr. 108 din 07.11.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 136g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 88 alin. (1) şi (2) din Codul civil (instituirea administrării fiduciare)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=384&l=ro fsdfs 2017-11-07 <![CDATA[Decizia nr.107 din 07.11.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 135g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 68 alin. (1) și (2) și articolul 293 alin. (1) din Codul de procedură penală (accesul la materialele urmăririi penale)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=419&l=ro fsdfs 2017-11-07 <![CDATA[Decizia nr. 105 din 31.10.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 17g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolele 4 alin. (6) şi 25 alin. (1) din Legea nr. 947 din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii(contestarea hotărârilor cu caracter normativ adoptate de CSM) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=357&l=ro fsdfs 2017-10-31 <![CDATA[ Decizia nr.103 din 17.10.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 131g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. 244 alin. (1) și alin. (2) lit. b) din Codul penal al Republicii Moldova (evaziunea fiscală) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=350&l=ro fsdfs 2017-10-17 <![CDATA[Decizie nr.101 din 17.10.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 128g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 22 alin. (4) și a art. 54 alin. (1) din Legea cu privire la Procuratură (transferul procurorului în altă procuratură)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=365&l=ro fsdfs 2017-10-17 <![CDATA[Decizia nr.97 din 17.10.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 109g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 166 alin. (2) lit. b) şi 167 alin. (1) lit. a1) din Codul de procedură civilă (indicarea IDNP-ului în cererea de chemare în judecată şi anexarea copiei actului de identitate) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=368&l=ro fsdfs 2017-10-17 <![CDATA[Decizia nr.100 din 17.10.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 127g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 10 alineatul (1) litera c) din Legea nr. 210 din 29 iulie 2016 privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova(condițiile aplicării amnistiei)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=383&l=ro fsdfs 2017-10-17 <![CDATA[Decizia nr. 104 din 17.10.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 132g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 243 alin. (1) lit. a), b) și c) din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (spălarea banilor) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=385&l=ro fsdfs 2017-10-17 <![CDATA[Decizia nr.99 din 17.10.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 126g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 4 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor (abaterile disciplinare comise de judecători) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=390&l=ro fsdfs 2017-10-17 <![CDATA[Decizia nr.102 din 17.10.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 130g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 473 alin. (1) pct. 2) lit. c) din Codul contravențional (decizia instanței de recurs)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=399&l=ro fsdfs 2017-10-17 <![CDATA[Decizia nr.98 din 17.10.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 125g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 68 alin. (1) și (2) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 (executarea creanțelor împotriva statului)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=418&l=ro fsdfs 2017-10-17 <![CDATA[Decizia nr.96 din 04.10.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 123a/2017 privind controlul constituționalității articolelor 33 și 34 din Legea privind administrația publică locală și art. 177 alin. (2) din Codul electoral(revocarea primarului prin referendum)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=341&l=ro fsdfs 2017-10-04 <![CDATA[Decizia nr. 94 din 28.09.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 119a/2017 pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Guvernului nr. 709 din 6 septembrie 2017 privind participarea unui contingent militar al Armatei Naţionale la stagiul de instruire din Ucraina (delegarea militarilor la instruire) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=333&l=ro fsdfs 2017-09-28 <![CDATA[Decizia nr. 95 din 21.09.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 157<sup>1</sup>g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 335 alin. (1) și alin. (1<sup>1</sup>) din Codul penal al Republicii Moldova (abuzul de serviciu) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=336&l=ro fsdfs 2017-09-21 <![CDATA[Decizia nr. 90 din 21.09.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 101g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art.5 alin.(2) lit. g) și alin.(3) și art.50 alin.(1) din Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (stagiul de cotizare) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=360&l=ro fsdfs 2017-09-21