<![CDATA[Decizii // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 21.09.2018 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2018 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Decizie nr 95 din 6 septembrie 2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 112g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 50 alin. (2) lit. c) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=517&l=ro fsdfs 2018-09-06 <![CDATA[Decizie nr.105 din 6 septembrie 2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 124g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=514&l=ro fsdfs 2018-09-06 <![CDATA[Decizia nr 103 din 06.09.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 121g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la articolul 287 alin. (4) și a articolului 313 alin. (4) din Codul de procedură penală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=515&l=ro fsdfs 2018-09-06 <![CDATA[Decizie nr. 94 din 6 septembrie 2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 110g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 79 alin. (4) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=516&l=ro fsdfs 2018-09-06 <![CDATA[Decizia nr.100 din 06.09.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 118g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 103 alin. (1) pct. 10 din Codul fiscal (scutirea de T.V.A.) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=519&l=ro fsdfs 2018-09-06 <![CDATA[Decizia nr. 91 din 27.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 107g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 204 alin. (1) din Codul de procedură penală (aplicarea sechestrului în cauze penale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=512&l=ro fsdfs 2018-07-27 <![CDATA[Decizia nr.92 din 27.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.109g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a pct. 23 alineatul trei din Regulamentul privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 974 din 15 august 2016]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=518&l=ro fsdfs 2018-07-27 <![CDATA[Decizia nr.90 din 24.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 104g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 337 din Codul penal ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=501&l=ro fsdfs 2018-07-24 <![CDATA[Decizia nr.89 din 24.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 103g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 26 alin. (3) din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=508&l=ro fsdfs 2018-07-24 <![CDATA[Decizia nr.88 din 24.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.102g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 212 alin. (2) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=513&l=ro fsdfs 2018-07-24 <![CDATA[Decizia nr.76 din 09.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 88g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 16 alin. (1) și 61 alin. (1) lit. b) din Codul de executare (termenul de prescripție pentru prezentarea titlului executoriu spre executare) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=488&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr.77 din 09.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.89g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Statutul disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 409 din 7 iunie 2017 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=490&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr. 74 din 9.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 86g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 349 alin. (11) din Codul penal ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=492&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr.81 din 09.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 93g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 70 alin. (4) și 84 alin. (1) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=493&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr. 75 din 9.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 87g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul de executare (concilierea părților în procedura de executare) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=495&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr.78 din 09.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 90g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 90 și 95 din Codul de procedură penală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=497&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr. 83 din 9.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.95g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 79 din 23 ianuarie 2006 privind aprobarea Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi a cantităţilor acestora ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=498&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr. 85 din 9.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 97g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 64 alin. (3) din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=499&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr.86 din 09.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 99a/2018 privind controlul constituționalității articolelor 432 alin. (5) și 433 alin. (1) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=500&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr. 72 din 9.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.19g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din punctele 411-414 din Regulamentul de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1140 din 2 noiembrie 2005 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=502&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr.87 din 09.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.100g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 388 alin. (4) din Codul muncii]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=503&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr. 79 din 9.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 91g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor texte din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=506&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr. 80 din 9.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 92g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor texte din articolul 59 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=507&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr.82 din 09.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.101g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 344 alin. (3) lit. d) din Codul contravențional ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=509&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr.84 din 09.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.96g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 257 alin. (8) din Codul fiscal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=510&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr.73 din 09.07.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 81g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 74 alin. (3) din Legea nr. 135 din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=511&l=ro fsdfs 2018-07-09 <![CDATA[Decizia nr. 63 din 19.06.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.76g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 10 alin. (2) din Legea nr. 39 din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament și a articolului 94 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului (imunitatea deputatului) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=483&l=ro fsdfs 2018-06-19 <![CDATA[Decizia nr.62 din 19.06.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 75g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la articolul 275 pct. 8) din Codul de procedură penală (circumstanţele care exclud urmărirea penală) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=484&l=ro fsdfs 2018-06-19 <![CDATA[Decizia nr.67 din 19.06.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 80g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul Fiscal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=475&l=ro fsdfs 2018-06-19 <![CDATA[Decizia nr.64 din 19.06.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 77a/2018 privind controlul constituționalității unor prevederi ale pct. 3 al Hotărârii Guvernului nr. 613 din 1 august 2017 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind avertismentele de sănătate și etichetarea produselor din tutun, a tutunului destinat rulării în țigarete și a produselor conexe]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=476&l=ro fsdfs 2018-06-19 <![CDATA[Deciziа nr.59 din 19.06.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 72g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 284 din 13 aprilie 2009 pentru aprobarea Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=478&l=ro fsdfs 2018-06-19 <![CDATA[Decizia nr.60 din 19 iunie 2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.73g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 228 și 285 din Codul vamal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=479&l=ro fsdfs 2018-06-19 <![CDATA[Decizia nr.70 din 19 iunie 2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 84g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 29 alin. (2) din Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și a punctului 116 din Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=481&l=ro fsdfs 2018-06-19 <![CDATA[Decizia nr.61 din 19.06.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 74g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 86 alin. (1) lit. y<sup>1</sup>) din Codul muncii al Republicii Moldova(menținerea de către persoana pensionată a statutului de salariat) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=486&l=ro fsdfs 2018-06-19 <![CDATA[Decizia nr. 66 din 19.06.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 79a/2018 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Codul penal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 985 din 18 aprilie 2002 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=487&l=ro fsdfs 2018-06-19 <![CDATA[Decizia nr. 71 din 19.06.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.85g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 17 alin. (4) din Legea nr. 235 din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=489&l=ro fsdfs 2018-06-19 <![CDATA[Decizia nr. 68 din 19.06.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 82g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 431 alin. (41) și 4397 alin. (4) din Codul contravențional ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=491&l=ro fsdfs 2018-06-19 <![CDATA[Decizia nr.69 din 19.06.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 83g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a noțiunii „creditor” din articolul 2 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=494&l=ro fsdfs 2018-06-19 <![CDATA[Decizia nr. 65 din 19.06.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 78g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor texte din articolul 70 aliniatele (7) și (8) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (remunerarea administratorului/lichidatorului în procesul de insolvabilitate) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=505&l=ro fsdfs 2018-06-19 <![CDATA[Decizia nr.57 din 11.06.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 70g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 21 din Legea instituțiilor financiare]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=473&l=ro fsdfs 2018-06-11 <![CDATA[Decizia nr.56 din 11.06.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.69g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 242 alin. (2) din Codul contravențional(aprecierea deteriorării considerabile )]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=474&l=ro fsdfs 2018-06-11 <![CDATA[Decizia nr.55 din 11.06.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.68g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 43 alin. (1) din Codul de procedură penală (conexarea cauzelor penale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=477&l=ro fsdfs 2018-06-11 <![CDATA[Decizia nr.53 din 11 iunie 2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 66g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 370 alin. (1) din Codul penal (abuzul de putere, excesul de putere sau inacțiunea la exercitarea puterii)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=480&l=ro fsdfs 2018-06-11 <![CDATA[Decizia nr.54 din 11.06.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 67g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul de procedură penală și din Codul penal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=485&l=ro fsdfs 2018-06-11 <![CDATA[Decizia nr. 58 din 11.06 2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 71g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Hotărârea Sovietului Miniștrilor al R.S.S. Moldovenești nr. 430 din 30 noiembrie 1983, din Codul căsătoriei și familiei din 26 decembrie 1969 și din Codul familiei, adoptat prin Legea nr. 1316 din 26 octombrie 2000 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=504&l=ro fsdfs 2018-06-11 <![CDATA[Decizia nr.48 din 31.05.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 64g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 233 alin. (1) din Codul contravențional ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=467&l=ro fsdfs 2018-05-31 <![CDATA[Decizia nr. 49 din 31 mai 2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 62g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 220 din Codul penal (proxenetismul)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=468&l=ro fsdfs 2018-05-31 <![CDATA[Decizia nr.51 din 31.05.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 60g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a Anexei nr. 5 la Codul silvic al Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=469&l=ro fsdfs 2018-05-31 <![CDATA[Decizia nr.50 din 31.05.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 59g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 326 alin. (11) din Codul penal și a unor prevederi din articolul 283 alin. (1) din Codul de procedură penală]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=470&l=ro fsdfs 2018-05-31 <![CDATA[Decizia nr.52 din 31 mai 2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 65g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 320 alin. (2) din Codul penal (neexecutarea hotărârii instanţei de judecată)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=471&l=ro fsdfs 2018-05-31