<![CDATA[Decizii // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 31.05.2020 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2020 http://www.constcourt.md/ <![CDATA[Decizia nr. 50 din 28.05.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 22g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 19 și 20 din Codul familiei ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=797&l=ro fsdfs 2020-05-28 <![CDATA[Decizia nr. 51 din 28.05.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 26g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 52 alin. (1) pct. 1) din Codul de procedură penală (atribuția procurorului de a dispune exercitarea urmăririi penale)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=798&l=ro fsdfs 2020-05-28 <![CDATA[Decizia nr. 47 din 25.05.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 8g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 90 alin. (3) pct. 4) din Codul de procedură penală (persoanele care nu pot fi audiate în calitate de martor în procesul penal [nr. 2]) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=794&l=ro fsdfs 2020-05-25 <![CDATA[Decizia nr. 49 din 25.05.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 14g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 104 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (termenul de contestare a actelor juridice anterioare intentării procesului de insolvabilitate)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=795&l=ro fsdfs 2020-05-25 <![CDATA[Decizia nr. 48 din 25.05.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 9g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul transporturilor rutiere (îmbarcarea persoanelor numai de pe teritoriile care să asigure securitatea persoanelor transportate)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=796&l=ro fsdfs 2020-05-25 <![CDATA[Decizia nr. 44 din 18.05.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 214g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 312 din Codul contravențional și a articolului 13 alin. (1) din Legea nr. 190 din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare (abuzul de putere sau abuzul de serviciu și interdicția divulgării informaților despre petiționar)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=789&l=ro fsdfs 2020-05-18 <![CDATA[Decizia nr. AG-6 din 18.05.2020 de inadmisibilitate a cererii domnului judecător Vladimir Țurcan privind revizuirea Hotărârilor Curții Constituționale nr. AG-4 și nr. AG-5 din 23 aprilie 2020 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=792&l=ro fsdfs 2020-05-18 <![CDATA[Decizia nr. 46 din 18.05.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 235g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 1 alin. (1) din Legea nr. 210 din 29 iulie 2016 privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova (dreptul la amnistiere al condamnatului care nu execută efectiv pedeapsa) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=791&l=ro fsdfs 2020-05-18 <![CDATA[Decizia nr. 45 din 18.05.2020 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 226g/2019 și nr. 6g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 190 alin. (1) din Codul penal (claritatea infracțiunii de escrocherie)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=793&l=ro fsdfs 2020-05-18 <![CDATA[Decizia nr. 43 din 14.05.2020 de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii articolului 12 alineatele (7) și (8) din Legea securității statului nr. 618 din 31 octombrie 1995 (Sesizarea nr. 69a/2020) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=788&l=ro fsdfs 2020-05-14 <![CDATA[ Decizia nr. 42 din 30.04.2020 de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii articolului 76<sup>1</sup> alin. (1) din Codul contravențional]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=787&l=ro fsdfs 2020-04-30 <![CDATA[Decizia nr. 41 din 23.04.2020 privind cererea de suspendare a acțiunii Hotărârilor Guvernului nr. 162 din 13 martie 2020 și nr. 252 din 21 aprilie 2020 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=786&l=ro fsdfs 2020-04-23 <![CDATA[Decizia nr. 40 din 13.04.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 50b/2020 privind interpretarea articolului 106<sup>1</sup> din Constituție (angajarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=785&l=ro fsdfs 2020-04-13 <![CDATA[Decizia nr. 39 din 09.04.2020 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Articolului VI, punctul 17 alin. (2), punctele 18, 21, 23, 24, 25 și 26, și a Articolului XVIII din Legea nr. 56 din 2 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a cetăţenilor şi a activităţii de întreprinzător în perioada stării de urgenţă şi modificarea unor acte normative]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=783&l=ro fsdfs 2020-04-09 <![CDATA[Decizia nr. 38 din 07.04.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 33g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a textului ,,satisfacerea necesităților sociale” din articolul 18 din Codul administrativ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=782&l=ro fsdfs 2020-04-07 <![CDATA[Decizia nr. 37 din 07.04.2020 de inadmisibilitatea sesizării nr. 16g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 248 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (competența administratorului insolvabilității de a solicita tragerea la răspundere patrimonială a membrilor organelor de conducere ale debitorului insolvabil) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=784&l=ro fsdfs 2020-04-07 <![CDATA[Decizia nr. 36 din 24.03.2020 de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii prevederilor punctelor 2, 3, 4 și 5 din Art. I din Legea nr. 54 din 17 martie 2020 pentru modificarea Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, a unor prevederi din Legea nr. 212 din 24 iunie 2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război și din Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020 privind declararea stării de urgenţă (Sesizarea nr. 47a/2020)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=781&l=ro fsdfs 2020-03-24 <![CDATA[Decizia nr. 34 din 23.03.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr.221g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 141 alin. (1) și alin. (2) și 143 alin. (6), alin. (7) și alin. (8) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=779&l=ro fsdfs 2020-03-23 <![CDATA[Decizia nr. 35 din 23.03.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 19g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a textului ,,din vina angajatorului” din articolul 330 alin. (2) din Codul muncii (calcularea penalităților în caz de reținere din vina angajatorului a plăților cuvenite salariatului) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=780&l=ro fsdfs 2020-03-23 <![CDATA[Decizia nr. 30 din 19.03.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 193g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 145 alin. (2) lit. a) din Codul penal (claritatea noțiunii de „omor premeditat”)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=775&l=ro fsdfs 2020-03-20 <![CDATA[Decizia nr. 31 din 19.03.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 2g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 351 din Codul contravențional ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=776&l=ro fsdfs 2020-03-19 <![CDATA[Decizia nr. 32 din 19.03.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 3g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 71 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (destituirea administratorului/lichidatorului) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=777&l=ro fsdfs 2020-03-19 <![CDATA[Decizia nr. 33 din 19,03,2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 11g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 25 alin. (1) din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice și ale punctelor 3, 15, 16 și 17 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1418 din 28 decembrie 2016 (interdicția de a participa la procedurile de achiziție publică) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=778&l=ro fsdfs 2020-03-19 <![CDATA[Decizia nr. 29 din 16.03.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 224g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 33 alin. (2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova (modalitatea de prezentare a cererii privind renunțarea la cetățenie) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=774&l=ro fsdfs 2020-03-16 <![CDATA[Decizia nr. 28 din 12.03.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 7a/2020 privind controlul constituționalității articolelor 458 alin. (3) pct. 3) și 462 alineatele (5)-(6) din Codul de procedură penală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=772&l=ro fsdfs 2020-03-12 <![CDATA[Decizia nr. 27 din 12.03.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 186a/2019 privind controlul constituționalității articolului 26 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411 din 28 martie 1995, articolului 9 din Legea nr. 1585 din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală și articolului 30 din Legea nr. 270 din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova (asistența medicală acordată solicitanților de azil) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=773&l=ro fsdfs 2020-03-12 <![CDATA[Decizia nr. 26 din 05.03.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 207g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a textului „nu va depăși 5000 de lei” conținut în articolul 68 alin. (42) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar–fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=771&l=ro fsdfs 2020-03-05 <![CDATA[Decizia nr. 24 din 03.03.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 219g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 259 alin. (3) din Codul de procedură penală (prelungirea termenului urmăririi penale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=769&l=ro fsdfs 2020-03-03 <![CDATA[Decizia nr. 23 din 02.03.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 139g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125 din 18 februarie 2013 (condițiile stabilite la depunerea cererii pentru eliberarea pașaportului copilului minor) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=768&l=ro fsdfs 2020-03-02 <![CDATA[Decizia nr. 25 din 02.03.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 225g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 395 alin. (1) pct. 5) din Codul de procedură penală (aplicarea măsurii preventive în cazul sentinţei de condamnare [nr. 2]) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=770&l=ro fsdfs 2020-03-02 <![CDATA[Decizia nr. 21din 27.02.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 192g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul de procedură penală (accesul la materialele urmăririi penale) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=767&l=ro fsdfs 2020-02-28 <![CDATA[Decizia nr. 22 din 27 februarie 2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 20g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 23 alin. (4) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=766&l=ro fsdfs 2020-02-27 <![CDATA[Decizia nr. 20 din 17.02.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 227g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolelor 1, 3 și 6 din Legea nr. 1545 din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=765&l=ro fsdfs 2020-02-17 <![CDATA[Decizia nr. 18 din 13.02.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 212g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 16 din Codul penal (clasificarea infracțiunilor)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=763&l=ro fsdfs 2020-02-13 <![CDATA[Decizia nr.19 din 13.02.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 12g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 23 alin. (4), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=764&l=ro fsdfs 2020-02-13 <![CDATA[Decizia nr. 17 din 10.02.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 228g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 13412 din Codul penal și a unor prevederi din punctul 4 din Regulamentul privind modul de testare alcoolscopică și de examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și a naturii ei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 16 aprilie 2009 ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=758&l=ro fsdfs 2020-02-10 <![CDATA[Decizia nr. 13 din 10.02.2020 de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii Legii nr. 1545 din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=759&l=ro fsdfs 2020-02-10 <![CDATA[Decizia nr. 16 din 10.02.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 218g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 23 alin. (4) și (6) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=760&l=ro fsdfs 2020-02-10 <![CDATA[Decizia nr. 15 din 10.02.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 210g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 13 din Legea nr. 499 din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=761&l=ro fsdfs 2020-02-10 <![CDATA[Decizia nr. 14 din 10.02.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 191a/2019 privind controlul constituționalității unor dispoziții din articolul 84 alin. (1) din Codul penal (aplicarea pedepsei pentru concurs de infracțiuni persoanelor care au atins vârsta de 18 ani, dar care nu au atins vârsta de 21 de ani şi care nu au mai fost condamnate)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=762&l=ro fsdfs 2020-02-10 <![CDATA[Decizia nr. 10 din 03.02.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 201g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 386 alin. (2) lit. e) din Codul contravențional (controlul legalității deciziilor agentului constatator) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=756&l=ro fsdfs 2020-02-03 <![CDATA[Decizia nr. 12 din 03.02.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 222g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 207 alin. (1) și alin. (2) lit. d) din Codul administrativ (examinarea admisibilităţii acţiunii în contencios administrativ) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=755&l=ro fsdfs 2020-02-03 <![CDATA[Decizia nr. 11 din 03.02.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 211g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 841 din 7 iulie 2016 cu privire la unele măsuri pentru implementarea creditului de asistență oferit de Guvernul Republicii Polone]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=757&l=ro fsdfs 2020-02-03 <![CDATA[ Decizia nr. 9 din 27.01.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr.197g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 347 alin. (3) din Codul de procedură penală ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=751&l=ro fsdfs 2020-01-27 <![CDATA[Decizia nr. 7 din 24.01.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 230a/2019 pentru controlul constituţionalităţii Legii nr. 193 din 20 decembrie 2019 pentru modificarea unor acte legislative (numărul de voturi necesar pentru alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii din rândul profesorilor; Președintele Consiliului; condițiile care trebuie îndeplinite de judecător pentru a putea deveni membru al Consiliului)]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=752&l=ro fsdfs 2020-01-24 <![CDATA[Decizia nr. 8 din 24.01.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr.119g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 476 alin. (2) din Codul contravențional (revizuirea deciziilor agentului constatator) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=753&l=ro fsdfs 2020-01-24 <![CDATA[Decizia nr. 6 din 23.01.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 173g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 320 alineatele (1) și (5) din Codul de procedură penală(participarea procurorului la judecarea cauzei penale și renunțarea la învinuire) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=750&l=ro fsdfs 2020-01-23 <![CDATA[Decizia nr. 5 din 20.01.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 231a/2019 privind controlul constituționalității articolului 108 alin. (1) și alin. (3) din Codul fiscal]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=748&l=ro fsdfs 2020-01-20 <![CDATA[Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 206g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 282 din Codul de procedură penală (durata maximă de menținere a statutului de învinuit al persoanei) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=749&l=ro fsdfs 2020-01-20 <![CDATA[Decizia nr. 3 din 16.01.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 217g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 16 alin. (1) lit. j) din Codul civil (neaplicarea de către instanța de judecată a actului ce contravine legii emis de o autoritate publică) ]]> http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=745&l=ro fsdfs 2020-01-16