print
Secţia cercetare şi analiză
10.10.2012

 

Secţia cercetare şi analiză reprezintă o subdiviziune a Direcţiei juridice din cadrul Secretariatului Curţii Constituţionale, care are sarcina de a investiga practica curţilor constituţionale din străinătate, de a informa periodic despre soluţiile pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, precum şi despre recomandările Comisiei de la Veneţia pe un anumit segment de cercetare.

 

Competenţa Secţiei cercetare şi analiză:

 

 • asigură documentaţia necesară judecătorului-raportor cu privire la soluţiile din jurisprudenţă şi doctrina naţională şi străină;
 • verifică fişele de jurisprudenţă internaţională, precum şi alte documentări, întocmite la solicitarea judecătorilor şi referenţilor desemnaţi în dosar;
 • asigură documentaţia necesară judecătorilor pentru participarea şi reprezentarea Curţii la evenimente de promovare a activităţii Curţii;
 • generalizează şi analizează informaţiile statistice privind activitatea jurisdicţională a Curţii Constituţionale;
 • propune recomandări privind probleme ce ţin de înfăptuirea jurisdicţiei constituţionale şi managementul general al Curţii;
 • elaborează acte administrative cu caracter general ce ţine de activitatea şi organizarea Curţii.
 • coordonează informarea periodică privind soluţiile pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, care au relevanţă pentru activitatea Curţii Constituţionale, privind recomandările Comisiei de la Veneţia, ale altor structuri internaţionale şi privind activitatea jurisdicţională a altor curţi constituţionale; 
 • asigură gestionarea şi dezvoltarea fondului de carte.
 • întocmeşte fişa de legislaţie şi jurisprudenţă internaţională;
 • întocmeşte informări periodice cu privire la soluţiile pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, care au relevanţă pentru activitatea Curţii Constituţionale;
 • întocmeşte periodic fişe cu privire la activitatea jurisdicţională a altor curţi constituţionale; 
 • întocmeşte periodic fişe cu privire la recomandările Comisiei de la Veneţia, care au relevanţă pentru activitatea Curţii Constituţionale;
 • analizează informaţia statistică privind activitatea jurisdicţională a Curţii Constituţionale şi formulează recomandări;
 • elaborează Raportul anual al Curţii Constituţionale privind exercitarea jurisdicţiei, precum şi alte publicaţii ale Curţii;
 • îndeplineşte şi orice alte atribuţii legate de activitatea de cercetare şi documentare, la solicitarea judecătorilor şi a Preşedintelui Curţii Constituţionale

 

 

 

 

Tel +373 22 25-37-08
Fax +373 22 25-37-46
Copyright © 2020 Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.