print
Secția expertiză juridică
10.10.2012

 

Secţia expertiză juridică reprezintă o subdiviziune a Direcţiei Juridice ce înfăptuieşte activitatea de elaborare a hotărârilor, avizelor şi deciziilor, precum şi menţine corespondenţa între Curte, autorii sesizării şi autorităţile competente.

 

Competenţa Secţiei expertiză juridică:

 

  • îndeplineşte procedurile de citare sau de comunicare pe dosare;
  • verifică periodic actualizarea fişierului de jurisprudenţă;
  • elaborează corespondenţa în legătură cu soluţionarea cauzei, la solicitarea judecătorului-raportor;
  • asigură documentaţia necesară judecătorului-raportor cu privire la soluţiile din jurisprudenţă şi doctrina naţională şi străină şi întocmeşte proiectul de raport;
  • întocmeşte adresele necesare obţinerii punctelor de vedere;
  • elaborează deciziile, hotărârile şi avizele, sub controlul judecătorului-raportor; 
  • întocmeşte fişele cuprinzând cheile de jurisprudenţă care însoţesc actele Curţii Constituţionale şi introduce în fişierul electronic de jurisprudenţă datele necesare; 
  • elaborează rezumatele hotărârilor, deciziilor şi avizelor privind dosarele jurisdicţionale;
  • introduce date în fişierul de jurisprudenţă în vederea întocmirii culegerilor anuale de jurisprudenţă a Curţii Constituţionale;
  • îndeplineşte şi alte atribuţii.

 

 

 

 

 

Tel +373 22 25-37-08
Fax +373 22 25-37-46
Copyright © 2020 Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.