print
Anunț cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Curţii Constituţionale
03.09.2013
3886 Accesări

A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului

pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

în cadrul Curţii Constituţionale

 

Curtea Constituţională a Republicii Moldova anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

Denumirea postului 

Subdiviziunea

Data-Limită

Referent al judecătorului

(asistent judiciar)

Secţia expertiză juridică, Direcţia juridică-Grefa

10 septembrie 2013

Consultant

Secţia cercetare şi analiză, Direcţia juridică-Grefa

10 septembrie 2013

 

 

 

 

 

 

 

Selecţia candidaţilor se va realiza ţinând cont de următoarele cerinţe:

§  Studii superioare de licenţă sau echivalente în drept;

§  Cunoştinţe în domeniul jurisprudenţei Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, a altor curţi constituţionale;

§  Cunoştinţe în domeniul jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;

§  Cunoştinţe în domeniul activităţii şi recomandărilor Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia);

§  Cunoaşterea limbii române;

§  Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat;

§  Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

 

Vor fi considerate drept un avantaj următoarele:

§  O experienţă personală în domeniul dreptului;

§  Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională.

 

Data-limită pentru depunerea candidaturii (CV şi scrisoare de motivare): 10 septembrie 2013, ora 17:00 (str. A. Lăpuşneanu 28, Chişinău, MD 2012; secretariat@constcourt.md).

 

 

Informaţii suplimentare despre posturile vacante şi modalitatea de depunere a candidaturilor sunt disponibile la următoarea adresă: http://constcourt.md, rubrica Componenţă şi Organizare/Secretariat/Serviciul resurse umane.

Tel +373 22 25-37-08
Fax +373 22 25-37-46
Copyright © 2020 Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.