print
Drepturile omului în atenţia judecătorilor constituţionali
21.10.2010
4743 Accesări

DREPTURILE OMULUI ÎN ATENŢIA JUDECĂTORILOR CONSTITUŢIONALI

În zilele de 22-23 octombrie 2010, preşedintele Curţii Constituţionale, Dumitru Pulbere, participă, la Erevan, la lucrările Conferinţei internaţionale cu tema „Asigurarea şi apărarea drepturilor constituţionale ale omului în practica justiţiei constituţionale ţinîndu-se cont de poziţiile Curţii Europene pentru Drepturile Omului”. Forul este consacrat împlinirii a 15 ani de la fondarea Curţii Constituţionale a Armeniei, cu care autoritatea jurisdicţiei constituţionale de la Chişinău întreţine strînse relaţii de colaborare.

Dl D. Pulbere  va prezenta un raport la temă în prima zi a lucrărilor conferinţei, iar în a doua va prezida şedinţa de dimineaţă intitulată „Aspectele procesuale privind perfecţionarea sistemului plîngerii constituţionale individuale”. Afară de reprezentanţi ai curţilor constituţionale din statele europene, la forul de la Erevan participă judecători ai CEDO, precum şi Giani Bukikio, preşedintele Comisiei de la Veneţia.

Tel +373 22 25-37-08
Fax +373 22 25-37-46
Copyright © 2020 Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.