print
Secretarul General
05.10.2012

 

SECRETARUL GENERAL

Secretarul general este şeful Secretariatului Curţii şi este responsabil de:

  • elaborarea şi propunerea căilor de realizare a obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Curţii Constituţionale;
  • coordonarea activităţii subdiviziunilor Curţii în vederea realizării obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate, monitorizarea şi evaluarea executării obiectivelor precum şi raportarea privind implementarea acestora;
  • îndeplinirea în condiţiile legii, a hotărârilor şi deciziilor Plenului Curţii Constituţionale, ordinelor şi dispoziţiilor preşedintelui referitoare la atribuţiile ce îi revin; prezintarea şi asigurarea fundamentării actelor ce se supun aprobării Plenului Curţii Constituţionale sau a preşedintelui acesteia;
  • asigurarea elaborării proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Curţii Constituţionale, supunerea spre aprobare Plenului şi înaintarea în adresa Parlamentului, sub semnătura preşedintelui Curţii Constituţionale, în condiţiile legii;
  • analiza actelor care fundamentează emiterea ordinelor preşedintelui;
  • examinarea cererilor, scrisorilor şi petiţiilor cetăţenilor, potrivit rezoluţiei preşedintelui Curţii Constituţionale.


DATE DE CONTACT:

 Secretar General e-mail:  secretariat@constcourt.md

Tel +373 22 25-37-08
Fax +373 22 25-37-46
Copyright © 2020 Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.