Prima   |  Organizarea Curții   |  Secretariat   |  Serviciul audit intern

Serviciul audit intern

 

Serviciul audit intern este o subdiviziune al Secretariatului Curţii, de competenţa căruia ţine:

 

  • elaborarea normelor metodologice de exercitare a activităţii de audit public intern specifice Curţii Constituţionale; 
  • elaborarea proiectului planului anual de audit public intern; 
  • efectuarea activităţii de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Curţii Constituţionale sunt transparente şi conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; 
  • elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern, care cuprinde principalele constatări, concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de audit, precum şi eventualele iregularităţi sau prejudicii constatate; 
  • exercitarea altor îndatoriri prevăzute de lege şi efectuarea orice altor lucrări dispuse de Preşedintele Curţii Constituţionale.

 

 

 

 

 
 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4396990  //   Vizitatori ieri: 4121  //   azi: 68  //   Online: 68
Acces rapid