Prima   |  Organizarea Curții   |  Secretariat   |  Serviciul resurse umane

Serviciul resurse umane

 

 

Serviciul resurse umane este o subdiviziune a Secretariatului Curţii.

 

Competenţa Serviciului resurse umane:

 

  • întocmeşte statul de funcţii şi statul de personal al Curţii Constituţionale;
  • asigură organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante;
  • întocmeşte formalităţile privind angajarea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă, după caz;
  • gestionează dosarele profesionale ale angajaţilor Curţii Constituţionale;
  • gestionează concediile de odihnă şi concediile medicale;
  • întocmeşte şi verifică, după caz, foile colective de prezenţă;
  • primeşte, înregistrează şi transmite, potrivit legii, declaraţiile pe venit şi de interese depuse de către judecătorii Curţii, precum şi de către personalul Curţii şi eliberează dovezile de depunere.

 

 

 
 
Arrow Prev

              

Arrow Next
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4030564  //   Vizitatori ieri: 2601  //   azi: 1942  //   Online: 85


Acces rapid