Prima   |  Organizarea Curții   |  Secretariat   |  Serviciul resurse umane

Serviciul resurse umane

 

 

Serviciul resurse umane este o subdiviziune a Secretariatului Curţii.

 

Competenţa Serviciului resurse umane:

 

  • întocmeşte statul de funcţii şi statul de personal al Curţii Constituţionale;
  • asigură organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante;
  • întocmeşte formalităţile privind angajarea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă, după caz;
  • gestionează dosarele profesionale ale angajaţilor Curţii Constituţionale;
  • gestionează concediile de odihnă şi concediile medicale;
  • întocmeşte şi verifică, după caz, foile colective de prezenţă;
  • primeşte, înregistrează şi transmite, potrivit legii, declaraţiile pe venit şi de interese depuse de către judecătorii Curţii, precum şi de către personalul Curţii şi eliberează dovezile de depunere.

 

 

 
 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6430462  //   Vizitatori ieri: 2629  //   azi: 1936  //   Online: 71
Acces rapid