Prima   |  Organizarea Curții   |  Secretariat   |  Direcţia juridică - Grefa

Direcţia juridică - Grefa

Direcţia juridică - Grefa
Secția expertiză juridică
Secţia cercetare şi analiză
Secţia editorială
Serviciul registratură grefă şi arhivă
Biblioteca

 

Direcţia Juridică este o subdiviziune structurală a Secretariatului Curţii, care are sarcina de a elabora proiectele de hotărâri, avize, decizii, precum şi de a coordona activitatea secţiilor din cadrul său.

Competenţa Direcţiei Juridice:

 • coordonarea activităţii subdiviziunilor direcţiei;
 • examinarea prealabilă a sesizărilor a căror dezbatere de către judecătorii Curţii nu este obligatorie, precum şi examinarea cererilor, scrisorilor şi petiţiilor cetăţenilor;
 • asigurarea îndeplinirii şi elaborării actelor necesare pentru pregătirea cauzei spre examinare;
 • coordonarea, definitivarea actelor adoptate de Plenul Curţii sau aprobate de Preşedintele Curţii;
 • coordonarea elaborării raportului privind exercitarea jurisdicţiei constituţionale;
 • monitorizarea respectării termenelor de pregătire a dosarelor şi de examinare a sesizărilor;
 • avizarea din punctul de vedere al legalităţii a oricărei măsuri de natură să angajeze răspunderea patrimonială a Preşedintelui în calitate de ordonator principal de credite;
 • îndeplinirea activităţilor de natură juridică, reprezentând instituţia în litigiile cu terţii;
 • analizarea, avizarea şi contrasemnarea contractelor privind achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări încheiate de Curtea Constituţională;
 • avizarea şi contrasemnarea documentaţiei pentru organizarea procedurilor de achiziţii publice;
 • avizarea şi contrasemnarea contractelor individuale de muncă.

 

 

 

 

 
 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6229759  //   Vizitatori ieri: 3367  //   azi: 653  //   Online: 116
Acces rapid