Serviciul registratură grefă şi arhivă

Direcţia juridică - Grefa
Secția expertiză juridică
Secţia cercetare şi analiză
Secţia editorială
Serviciul registratură grefă şi arhivă
Biblioteca

 

Serviciul registratură, grefă şi arhivă este o subdiviziune a Direcţiei juridice din cadrul Secretariatului Curţii Constituţionale.

 

Competenţa Serviciului registratură, grefă şi arhivă:

 

  • prezintă Preşedintelui actele de sesizare a Curţii Constituţionale, în vederea desemnării judecătorului-raportor şi a referentului şi a stabilirii termenului de examinare, după caz;
  • examinează cererile, scrisorile şi petiţiile cetăţenilor, potrivit rezoluţiei Preşedintelui Curţii Constituţionale;
  • coordonează activitatea de rezolvare a solicitărilor de acces la informaţiile de interes public, în condiţiile legii;
  • asigură organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de judecată, luând măsuri pentru înregistrarea şi constituirea corespunzătoare a dosarelor, pentru întocmirea şi transmiterea citaţiilor;    
  • primeşte şi înregistrează scrisorile, adresele oficiale şi petiţiile şi le distribuie în funcţie de rezoluţia Preşedintelui Curţii Constituţionale;
  • pregăteşte informaţia statistică privind activitatea jurisdicţională a Curţii Constituţionale;
  • recepţionează corespondenţa sosită pe adresa Curţii Constituţionale;
  • realizează transmiterea actelor către judecători, judecătorii-asistenţi, compartimentele Secretariatului, precum şi, când este cazul, către alte autorităţi;
  • asigură arhivarea, eliberarea şi integritatea materialelor depuse la arhivă.

 

 

 

 

 

 
 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6229676  //   Vizitatori ieri: 3367  //   azi: 572  //   Online: 35
Acces rapid